Usługa Azure Cosmos DB for PostgreSQL

4 stycznia 2023

Azure Cosmos DB for PostgreSQL to usługa oferowana przez Microsoft Azure, która umożliwia tworzenie i zarządzanie relacyjnymi bazami danych PostgreSQL w chmurze. Ta usługa dostarcza funkcje, które pomagają zapewnić skalowalność, wydajność i niezawodność w zakresie zarządzania bazą danych.

Niektóre z funkcji oferowanych przez Azure Cosmos DB for PostgreSQL to:

  • Wysoka dostępność: Usługa Cosmos DB zapewnia wysoką dostępność dzięki replikacji danych na różnych serwerach.
  • Automatyczna replikacja: Azure Cosmos DB automatycznie replikuje dane w czasie rzeczywistym między różnymi regionami geograficznymi, co zapewnia wysoką dostępność i niezawodność danych.
  • Skalowalność: Usługa umożliwia łatwe skalowanie baz danych, dzięki czemu można dostosować wydajność do potrzeb aplikacji.
  • Bezpieczeństwo: Usługa zapewnia zaawansowane zabezpieczenia, takie jak szyfrowanie danych w spoczynku i w ruchu oraz dostęp do bazy danych za pomocą autoryzacji opartej na rolach.
  • Wsparcie dla różnych języków programowania: Azure Cosmos DB for PostgreSQL oferuje wsparcie dla różnych języków programowania, w tym Python, Java, C# i Node.js.
  • Integracja z innymi usługami Azure: Usługa integruje się z innymi usługami Azure, takimi jak Azure Functions, Azure Logic Apps, Azure Stream Analytics i wiele innych.

W skrócie, Azure Cosmos DB for PostgreSQL to usługa chmurowa, która umożliwia łatwe tworzenie, skalowanie i zarządzanie bazami danych PostgreSQL z wysoką dostępnością i niezawodnością.

Case Studies
Referencje

Pragniemy wyróżnić Hostersów za profesjonalizm, niezawodność, szczególnie podczas realizowanych przez Telepizzę intensywnych kampanii reklamowych w internecie, kiedy to naszą witrynę odwiedzało blisko 130 000 użytkowników miesięcznie.

Dariusz Bąk
Dyrektor Marketingu
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.