Azure Monitor

6 stycznia 2023

Azure Monitor to usługa monitorowania i analizy w chmurze Microsoft Azure. Jest to kompleksowe narzędzie, które pozwala na monitorowanie aplikacji, sieci, baz danych i innych zasobów w Azure.

Azure Monitor oferuje wiele funkcjonalności, w tym:

  • Monitorowanie metryk: pozwala na śledzenie wydajności i dostępności zasobów w Azure, takich jak wirtualne maszyny, konta składowania i inne.
  • Logowanie i analiza danych: pozwala na zbieranie i analizowanie logów z różnych źródeł, takich jak aplikacje, systemy operacyjne i infrastruktura sieciowa.
  • Alerty i powiadomienia: pozwala na ustawienie alertów i powiadomień w czasie rzeczywistym w przypadku wystąpienia problemów lub awarii.
  • Diagnostyka i rozwiązywanie problemów: pozwala na diagnozowanie problemów z zasobami i ich rozwiązywanie poprzez analizę logów i metryk.
Case Studies
Referencje

Rekomendujemy firmę Hostersi Sp. z o.o. jako odpowiedzialnego i wykwalifikowanego partnera, dbającego o wysoki poziom obsługi klienta. Zlecenie zostało wykonane profesjonalnie, według najlepszych standardów, w bardzo krótkim czasie.

Paweł Rokicki
Managing Director
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.