Azure Monitor

6 stycznia 2023

Azure Monitor to usługa monitorowania i analizy w chmurze Microsoft Azure. Jest to kompleksowe narzędzie, które pozwala na monitorowanie aplikacji, sieci, baz danych i innych zasobów w Azure.

Azure Monitor oferuje wiele funkcjonalności, w tym:

  • Monitorowanie metryk: pozwala na śledzenie wydajności i dostępności zasobów w Azure, takich jak wirtualne maszyny, konta składowania i inne.
  • Logowanie i analiza danych: pozwala na zbieranie i analizowanie logów z różnych źródeł, takich jak aplikacje, systemy operacyjne i infrastruktura sieciowa.
  • Alerty i powiadomienia: pozwala na ustawienie alertów i powiadomień w czasie rzeczywistym w przypadku wystąpienia problemów lub awarii.
  • Diagnostyka i rozwiązywanie problemów: pozwala na diagnozowanie problemów z zasobami i ich rozwiązywanie poprzez analizę logów i metryk.
Case Studies
Referencje

Bardzo istotną zaletą jest szybkie i fachowe wsparcie techniczne Hostersów, którzy wiedzą, że każda chwila przerwy technicznej w dostępie do serwisów WWW oznacza poważny uszczerbek na wizerunku każdej firmy, zwłaszcza instytucji państwowej, jaką jest Instytut Pamięci Narodowej.

Sebastian Górkiewicz
Kierownik Samodzielnej Sekcji ds. Serwisów Internetowych
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.