Azure SQL

3 stycznia 2023

Usługa Azure SQL Database to w pełni zarządzany system bazo danowy typu platforma jako usługa (PaaS), który obsługuje większość funkcji zarządzania bazami danych, takich jak uaktualnianie, stosowanie poprawek, tworzenie kopii zapasowych i monitorowanie, bez zaangażowania ze strony użytkownika.

Azure SQL Baza danych jest zawsze uruchamiana w najnowszej stabilnej wersji SQL Server. Funkcje PaaS wbudowane w usługę Azure SQL Database umożliwiają skoncentrowanie się na administrowaniu bazami danych i działaniach optymalizacji specyficznych projektów, które mają kluczowe znaczenie dla biznesu.

Za pomocą usługi Azure SQL Database można utworzyć magazyny danych o wysokiej dostępności i wysokiej wydajności dla aplikacji i rozwiązań na platformie Azure. SQL Database może być właściwym wyborem dla różnych nowoczesnych aplikacji w chmurze, ponieważ umożliwia przetwarzanie zarówno danych relacyjnych, jak i struktur nierelacyjnych, takich jak grafy, JSON, przestrzenne i XML.

Case Studies
Referencje

Pragniemy wyróżnić Hostersów za profesjonalizm, niezawodność, szczególnie podczas realizowanych przez Telepizzę intensywnych kampanii reklamowych w internecie, kiedy to naszą witrynę odwiedzało blisko 130 000 użytkowników miesięcznie.

Dariusz Bąk
Dyrektor Marketingu
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.