AWS Lambda dodaje obsługę Amazon Linux 2023

13 lutego 2024

AWS Lambda obsługuje teraz Amazon Linux 2023 zarówno jako zarządzane środowisko wykonawcze, jak i podstawowy obraz kontenera.

To środowisko wykonawcze zajmuje znacznie mniej miejsca wdrożeniowego niż środowiska wykonawcze Amazon Linux 2 i zapewnia zaktualizowane wersje popularnych bibliotek, takich jak glibc. 

Środowisko wykonawcze Amazon Linux 2023 będzie również wykorzystywane jako podstawa dla przyszłych wydań środowiska wykonawczego Lambda, takich jak Node.js 20, Python 3.12, Java 21 i .NET 8. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wpis na blogu AWS, dotyczący środowiska uruchomieniowego Amazon Linux 2023, dostępny na platformie AWS Lambda.

Środowisko wykonawcze Amazon Linux 2023 zapewnia środowisko wykonawcze funkcji Lambda oparte wyłącznie na systemie operacyjnym. Opiera się na wersji minimalnego obrazu kontenera AL2023 AL2023. Środowisko Lambda działające wyłącznie w systemie operacyjnym jest przydatne w trzech scenariuszach: podczas używania języków kompilowanych do kodu natywnego, takich jak Go lub Rust; podczas korzystania ze środowisk wykonawczych innych firm, takich jak Bref dla PHP; lub podczas korzystania z niestandardowych środowisk wykonawczych. AWS automatycznie zastosuje aktualizacje i poprawki zabezpieczeń do zarządzanego środowiska wykonawczego i obrazu podstawowego kontenera, gdy tylko będą dostępne.

Środowisko wykonawcze Amazon Linux 2023 jest dostępne we wszystkich regionach, w których dostępna jest Lambda, z wyjątkiem regionów Chin i GovCloud.

Odwiedź stronę produktową AWS, aby uzyskać więcej informacji o AWS Lambda lub zaloguj się do konsoli AWS Lambda, aby rozpocząć.

źródło: AWS

Case Studies
Referencje

Jesteśmy ogromnie zadowoleni ze współpracy z firmą Hostersi. Ich specjaliści bardzo nam pomogli w procesie migracji oraz zaprojektowania infrastruktury hybrydowej (Amazon Web Services i on-premise). Polecamy zespół Hostersi jako rzetelnego i profesjonalnego partnera o ogromnych kompetencjach w obszarze DevOps i Cloud Computingu.

Zbigniew Ćwikliński
Director of the Customer Relationship and Technology Development Department
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.