AWS Lambda dodaje obsługę Java 21

14 lutego 2024

AWS Lambda obsługuje teraz tworzenie aplikacji bezserwerowych przy użyciu Java 21.

To środowisko wykonawcze jest oparte na najnowszej wersji długoterminowego wsparcia AWS Corretto, dystrybucji OpenJDK firmy Amazon. Programiści mogą używać Java 21 zarówno jako zarządzanego środowiska wykonawczego, jak i podstawowego obrazu kontenera, a AWS automatycznie zastosuje aktualizacje zarządzanego środowiska wykonawczego i obrazu podstawowego, gdy tylko staną się dostępne.

Środowisko wykonawcze Lambda Java 21 jest zbudowane na nowym środowisku wykonawczym Amazon Linux 2023, które zapewnia znacznie mniejszy obszar wdrożenia niż wcześniejsze środowiska wykonawcze oparte na Amazon Linux 2, zaktualizowane wersje popularnych bibliotek, takich jak glibc, i nowy menedżer pakietów. Obsługuje AWS Lambda Snap Start (w obsługiwanych regionach) w celu szybkiego zimnego startu. Powertools for AWS Lambda (Java), to zestaw narzędzi dla programistów, umożliwiający wdrażanie najlepszych praktyk bezserwerowych i zwiększanie szybkości programowania, który obsługuje również Java 21.

Środowisko wykonawcze Java 21 jest dostępne we wszystkich regionach, w których dostępna jest Lambda, z wyjątkiem Chin i regionów GovCloud.

Możesz używać pełnej gamy narzędzi do wdrażania AWS, w tym konsoli Lambda, AWS CLI, AWS Serverless Application Model (AWS SAM), CDK i AWS CloudFormation, aby wdrażać i zarządzać aplikacjami bezserwerowymi napisanymi w Java 21. Aby migrować istniejące i działające funkcje Lambda we wcześniejszych wersjach Java, sprawdź swój kod pod kątem zgodności z Java 21, a następnie zaktualizuj środowisko wykonawcze funkcji do Java 21 podczas ponownego wdrażania funkcji. Możesz także użyć podstawowego obrazu Java 21 dostarczonego przez AWS do tworzenia i wdrażania funkcji Java 21 przy użyciu kontenerów. Aby uzyskać więcej informacji na temat AWS Lambda, odwiedź stronę produktową AWS.

źródło: AWS

Case Studies
Referencje

Jesteśmy ogromnie zadowoleni ze współpracy z firmą Hostersi. Ich specjaliści bardzo nam pomogli w procesie migracji oraz zaprojektowania infrastruktury hybrydowej (Amazon Web Services i on-premise). Polecamy zespół Hostersi jako rzetelnego i profesjonalnego partnera o ogromnych kompetencjach w obszarze DevOps i Cloud Computingu.

Zbigniew Ćwikliński
Director of the Customer Relationship and Technology Development Department
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.