AWS Lambda ułatwia rozwiązywanie problemów z błędami i przekroczeniami limitów czasu w fazie Init and Restore

15 lutego 2024

AWS Lambda ułatwia teraz monitorowanie i rozwiązywanie problemów z awariami funkcji Lambda, zgłaszając błędy i przekroczenia limitu czasu podczas inicjalizacji oraz faz przywracania cyklu życia funkcji Lambda do dzienników Amazon CloudWatch.

Lambda automatycznie przechwytuje i wysyła dzienniki dotyczące każdej fazy cyklu życia środowiska wykonawczego Lambda do dzienników CloudWatch. Obejmuje to Init phase, w której Lambda inicjuje środowisko wykonawcze Lambda i kod statyczny poza procedurą obsługi funkcji, Restore phase, w której Lambda przywraca środowisko wykonawcze z migawki dla funkcji obsługujących Lambda Snapstart oraz fazę Invoke, w której Lambda wykonuje kod w function handler. Wcześniej Lambda zgłaszała błędy i przekroczenia limitu czasu tylko w trakcie Invoke phase. W przypadku tego uruchomienia, jeśli w fazie inicjowania lub przywracania wystąpi błąd lub przekroczenie limitu czasu, Lambda wysyła komunikaty dziennika zawierające szczegóły błędu lub przekroczenia limitu czasu do dzienników CloudWatch. Ułatwia to skuteczniejsze monitorowanie i rozwiązywanie problemów występujących na każdym etapie cyklu życia funkcji Lambda.

Nowe komunikaty dziennika błędów i przekroczeń limitu czasu dla funkcji Lambda możesz wyświetlić w zakładce Monitor w konsoli Lambda lub konsoli CloudWatch. Możesz także użyć AWS Command Line Interface (AWS CLI) lub API CloudWatch, aby wyświetlić nowe komunikaty dziennika błędów i przekroczeń limitu czasu. Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź Przewodnik programisty AWS Lambda.

Nowe komunikaty dziennika błędów i przekroczeń limitu czasu są teraz dostępne we wszystkich regionach komercyjnych, w których dostępna jest platforma AWS Lambda, w tym w regionach AWS GovCloud (USA). Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź tabelę regionów AWS.

źródło: AWS

Case Studies
Referencje

Jesteśmy ogromnie zadowoleni ze współpracy z firmą Hostersi. Ich specjaliści bardzo nam pomogli w procesie migracji oraz zaprojektowania infrastruktury hybrydowej (Amazon Web Services i on-premise). Polecamy zespół Hostersi jako rzetelnego i profesjonalnego partnera o ogromnych kompetencjach w obszarze DevOps i Cloud Computingu.

Zbigniew Ćwikliński
Director of the Customer Relationship and Technology Development Department
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.