Projektowanie infrastruktury IT

Projektowanie infrastruktury IT to obszar strategiczny dla każdego systemu i aplikacji. Pomagamy w wyborze odpowiedniego środowiska, projektujemy, wdrażamy i zarządzamy infrastrukturą on-premise, chmurową oraz hybrydową.

Szybki i sprawny przepływ danych, dobra komunikacja, możliwość korzystania ze wspólnych zasobów, ochrona danych przed ich utratą to standard, o którym należy pamiętać przy projektowaniu lub modernizacji każdej infrastruktury IT. Aby infrastruktura spełniała oczekiwania naszych Klientów analizujemy ich potrzeby, dobieramy odpowiednie rozwiązania, porównując ofertę najpopularniejszych dostawców w Polsce i za granicą. Dobrze zaprojektowana infrastruktura IT będzie wspierać zarówno systemy zwirtualizowane, kontenerowe, jak i te bardziej tradycyjne, oparte na bare metal.

Projektujemy środowiska:

- hybrydowe -  łączy lokalne zasoby z usługami chmury publicznej,

- chmurowe - w oparciu o najważniejszych cloudowych vendorów: Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Microsoft Azure, OVHcloud,

- multicloud - wykorzystują moc obliczeniową kilku chmur. Takie rozwiązanie pozwala na dobierania najbardziej optymalnych rozwiązań dla danego projektu, dostępnych w wachlarzu usług oferowanych przez dostawców chmury publicznej,

- serverless – czyli modelu FaaS (Function as a Services), który pozwala tworzyć bezpieczne, wysokodostępne oraz skalowalne systemy IT bez potrzeby projektowania infrastruktury sieciowej i zarządzania farmą wirtualnych maszyn.

Stosując modułowe zasady projektowania, zmniejszamy efekt „pojedynczego punktu awarii” (tzw. SPOF - single poit of failure), co ułatwia zmianę, modernizację lub usuwanie komponentów i systemów bez dodatkowego przestoju oraz zwiększonych kosztów związanych z takimi projektami. Korzystając z automatycznych narzędzi do raportowania, możemy szybko reagować na problemy, nawet zanim pojawią się objawy. Starannie prowadząc dokumentację dbamy o ochronę projektu naszych klientów przez cały okres wsparcia. Dbając o bezpieczeństwo zasobów serwerowych wdrażamy rozwiązanie Backup Service, które polega na stałym wykonywaniu kopii bezpieczeństwa danych  w dwóch niezależnych lokalizacjach. Przy projektowaniu zwracamy uwagę na wysoką dostępność (HA) dla infrastruktury zapewniając możliwe bezprzerwowe działanie usług.

Wdrażając narzędzia do automatyzacji zarządzania infrastrukturą, które w całości są zapisane w pliku i przechowywane jako kod, który można wersjonować oraz dzielić z zespołem informacjami na temat zmian. Automatyzacja przy projektowaniu umożliwia zapewnienie wdrożenie self-healing IT infrastructure. Zbudowanie samonaprawiającej się infrastruktury IT zdolnej do automatycznego wykonywania rutynowych zadań znacznie przyśpiesza wykonywanie zadań administracyjnych. Pomagamy stworzyć odpowiednie warunki techniczne dla projektowanego systemu tak, aby spełniały one wymagania regulacyjne GDPR/RODO. Podpisujemy umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, zarówno dla zasobów zlokalizowanych u nas, jak i w dowolnej lokalizacji na świecie. Sami posiadamy podpisane umowy z dużymi dostawcami infrastruktury lub pomagamy w ich uzyskaniu. Projektujemy również infrastruktury, spełniające standardy PCI DSS Compliance oraz HIPPA ISO.

Nasza filozofia projektowania opiera się na założeniu, że Twoja inwestycja musi być wydajna przez cały cykl życia aplikacji!

Nasze usługi obejmują:

  • zbieranie i analizę wymagań technicznych klienta,
  • ocenę i planowanie potrzeb infrastruktury IT,
  • przegląd i walidację projektu,
  • opracowanie specyfikacji technicznej,
  • opracowanie projektu technicznego i dokumentacji pracy,
  • opracowanie dokumentów operacyjnych,
  • zarządzanie wdrażaniem infrastruktury,
  • niezawodną ochronę systemów i danych,
  • zapewnienie wysokiej wydajności (HA)

 

Pytania? Skontaktuj się z nami

Case Studies
Referencje

Rekomendujemy Hostersi Sp. z o. o wszystkim, którzy cenią wysoką jakość usług, profesjonalizm oraz szybki czas reakcji.

Krystian Karczyński
Założyciel i szef serwisu eTrapez
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.