Częstsze prognozy Amazon EC2 Auto Scaling w celu dokładniejszego skalowania predykcyjnego

22 lutego 2023

Amazon EC2 Auto Scaling generuje teraz predykcyjne prognozy zasad skalowania 4x dziennie, w porównaniu z 1x dziennie wcześniej.

Skrócenie interwału prognozy z 24 godzin do 6 godzin zapewnia dokładniejsze zasady skalowania predykcyjnego, które szybko dostosowują się do zmieniających się trendów popytu. 

Oznacza to, że wszyscy klienci skorzystają z tej nowej wartości domyślnej skalowania predykcyjnego. Użytkownicy będą mogli skorzystać z zasad skalowania predykcyjnego w celu skalowania pojemności swoich grup automatycznego skalowania na podstawie prognozowanego zapotrzebowania. Dzięki temu poprawią dostępność aplikacji i zmniejszą potrzebę stosowania kosztownych buforów wydajności w celu uwzględnienia skoków zapotrzebowania.

Zasady skalowania predykcyjnego najlepiej nadają się do aplikacji, które doświadczają powtarzalnych wzorców zmian popytu – takich jak codzienne skoki ruchu użytkowników lub zapotrzebowanie na usługi. Skalowanie predykcyjne „uczy si”ę na podstawie historycznych wzorców zapotrzebowania i skaluje pojemność przed prognozowanym zapotrzebowaniem. Zasady skalowania predykcyjnego są dostosowane do czasochłonnych etapów inicjalizacji w celu przygotowania instancji do obsługi ruchu – takich jak ładowanie gigabajtów danych, udostępnianie usług lub uruchamianie niestandardowych skryptów.

Korzystając z konsoli Auto Scaling, klienci mogą zweryfikować dokładność prognozy, wizualnie porównując wygenerowane zasady skalowania predykcyjnego z rzeczywistym zapotrzebowaniem. Skalowanie predykcyjne może zostać włączone przez klientów za pośrednictwem konsoli Amazon EC2 Auto Scaling, SDK, CLI, AWS CloudFormation lub AWS Cloud Development Kit.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rozpoczynania pracy ze skalowaniem predykcyjnym i listą obsługiwanych regionów, zapoznaj się z dokumentacją.

źródło: AWS

Case Studies
Referencje

Hostersi odpowiadali za migrację naszej platformy Nsflow do środowiska Amazon Web Services, opartego na klastrach Kubernetes. Proces został przeprowadzony z zachowaniem pryncypiów CI/CD, zapewniających sprawną migrację. Współpracę z Hostersami oceniamy wysoko, ze szczególnym naciskiem na profesjonalizm, elastyczność i zaangażowanie osób biorących udział w procesie. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy i polecamy firmę Hostersi jako rzetelnego i profesjonalnego partnera, o rozbudowanych kompetencjach w obszarze AWS i Kubernetes.

Tomasz Kowalczyk
CEO NeuroSYS Sp. z o.o.
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.