Amazon RDS for MySQL dodaje nowe możliwości odzyskiwania po awarii (DR) dzięki Cross-Region Automated Backups

1 marca 2023

Od dziś Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) dla MySQL obsługuje Cross-Region Automated Backups. Ta funkcja rozszerza istniejącą funkcjonalność tworzenia kopii zapasowych Amazon RDS, umożliwiając skonfigurowanie automatycznej replikacji migawek systemowych i dzienników transakcji z podstawowego regionu AWS do dodatkowego regionu AWS.

Funkcja Amazon RDS Cross-Region Automated Backups zapewnia dodatkowe możliwości odzyskiwania danych po awarii dla baz danych o znaczeniu krytycznym, zapewniając możliwość przywrócenia bazy danych do określonego punktu w czasie w ramach okresu przechowywania kopii zapasowych. Pozwala to szybko wznowić działanie w przypadku, gdy podstawowy region AWS stanie się niedostępny.

Wycena Cross-Region Automated Backup obejmuje przechowywanie migawek oraz przesyłanie danych migawek i dzienników transakcji. Transfer danych między głównym regionem AWS a drugorzędnym regionem AWS jest rozliczany na podstawie cen transferu danych obowiązujących w odpowiednich regionach AWS. Aktualne ceny instancji, pamięci masowej, transferu danych i dostępności regionalnej można znaleźć w cenniku Amazon RDS for MySQL.

Amazon RDS ułatwia konfigurację, obsługę i skalowanie relacyjnej bazy danych w AWS. Aby dowiedzieć się więcej o międzyregionalnych automatycznych kopiach zapasowych Amazon RDS, zapoznaj się z Amazon RDS User Guide

źródło:AWS

Case Studies
Referencje

Bardzo istotną zaletą jest szybkie i fachowe wsparcie techniczne Hostersów, którzy wiedzą, że każda chwila przerwy technicznej w dostępie do serwisów WWW oznacza poważny uszczerbek na wizerunku każdej firmy, zwłaszcza instytucji państwowej, jaką jest Instytut Pamięci Narodowej.

Sebastian Górkiewicz
Kierownik Samodzielnej Sekcji ds. Serwisów Internetowych
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.