AWS Clean Rooms teraz ogólnie dostępne – współpracuj ze swoimi partnerami bez udostępniania nieprzetworzonych danych

21 marca 2023

Firmy z wielu branż, takich jak reklama i marketing, sprzedaż detaliczna, paczkowane towary konsumpcyjne (CPG), podróże i hotelarstwo, media i rozrywka oraz usługi finansowe coraz częściej starają się uzupełniać swoje dane danymi od partnerów biznesowych, aby uzyskać pełny obraz ich działalności.

Weźmy jako przykład marketingowy przypadek użycia. Marki, wydawcy i ich partnerzy muszą współpracować przy użyciu zbiorów danych przechowywanych w wielu kanałach i aplikacjach, aby poprawić trafność swoich kampanii i lepiej angażować konsumentów. Jednocześnie chcą również chronić wrażliwe informacje konsumenckie i wyeliminować udostępnianie nieprzetworzonych danych. Tzw. Data clean rooms mogą pomóc rozwiązać ten problem, umożliwiając wielu firmom analizowanie ich zbiorczych danych w prywatnym środowisku.

Mimo to trudno jest zbudować data clean rooms. Wymaga to złożonej kontroli prywatności, specjalistycznych narzędzi do ochrony danych każdego współpracownika oraz miesięcy czasu poświęconego na dostosowywanie narzędzi analitycznych. Nakład pracy i złożoność wzrastają, gdy dodawany jest nowy współpracownik lub potrzebny jest inny rodzaj analizy, ponieważ firmy muszą poświęcić jeszcze więcej czasu na rozwój. Wreszcie, firmy wolą w jak największym stopniu ograniczać przepływ danych, co zwykle prowadzi do ograniczenia współpracy i straconych okazji do generowania nowych spostrzeżeń biznesowych.

Prezentacja AWS Clean Rooms

Twórcy AWS chcą z radością ogłosić ogólną dostępność AWS Clean Rooms, którą po raz pierwszy zapowiedzieli na AWS re:Invent 2022 i udostępnili wersję zapoznawczą w styczniu 2023 r. AWS Clean Rooms to usługa analityczna AWS Applications, która pomaga firmom i ich partnerom łatwiej i bezpieczniej analizować i współpracować nad swoimi zbiorczymi zbiorami danych bez udostępniania lub kopiowania danych innych osób. AWS Clean Rooms umożliwia klientom generowanie unikalnych spostrzeżeń na temat kampanii reklamowych, decyzji inwestycyjnych, badań klinicznych i nie tylko, pomagając jednocześnie chronić dane.

Introducing AWS Clean Rooms

Teraz, dzięki AWS Clean Rooms, firmy mogą łatwo stworzyć bezpieczny pokój danych w AWS Cloud w ciągu kilku minut i współpracować ze swoimi partnerami. Mogą korzystać z szerokiego zestawu wbudowanych elementów sterujących, zwiększających prywatność w clean roomach. Te kontrole umożliwiają firmom dostosowywanie ograniczeń dotyczących zapytań uruchamianych przez każdego uczestnika clean roomu, w tym kontroli zapytań, ograniczeń wyjściowych zapytań i rejestrowania zapytań. AWS Clean Rooms zawiera również zaawansowane kryptograficzne narzędzia obliczeniowe, które zapewniają szyfrowanie danych – nawet podczas przetwarzania zapytań – w celu zapewnienia zgodności z rygorystycznymi zasadami postępowania z danymi.

Najważniejsze cechy AWS Clean Rooms

Pozwól, że autorzy podzielą się z Tobą kluczowymi funkcjami i łatwością współpracy z AWS Clean Rooms.

Utwórz swoje własne Clean Rooms

AWS Clean Rooms pomaga rozpocząć współpracę w ciągu kilku minut, a następnie wybrać inne firmy, z którymi chcesz współpracować. Możesz współpracować z dowolnymi partnerami, którzy zgadzają się uczestniczyć w Twojej kolaboracji w clean roomie. Możesz utworzyć taką współpracę, wykonując kilka kroków.

Create Your Own Clean Rooms

Po utworzeniu kooperacji w AWS Clean Rooms możesz wybrać dodatkowych członków kooperacji, którzy mogą wnieść swój wkład. Obecnie AWS Clean Rooms obsługuje do pięciu członków współpracy, w tym Ciebie jako twórcę współpracy.

Create Your Own Clean Rooms

Następnym krokiem jest zdefiniowanie, który członek kooperacji może wykonać zapytanie we współpracy z ustawieniem member abilities.

Create Your Own Clean Rooms

Następnie członkowie kooperacji otrzymają powiadomienia na swoich kontach, zobaczą szczegółowe informacje ze współpracy i zdecydują, czy dołączyć do kooperacji, wybierając opcję Create membership na pulpicie nawigacyjnym AWS Clean Rooms.

Create Your Own Clean Rooms

Współpracuj bez przenoszenia danych poza AWS

AWS Clean Rooms działa poprzez analizę danych Amazon S3 na miejscu. Eliminuje to konieczność kopiowania i ładowania danych przez firmy do miejsc docelowych poza ich odpowiednimi środowiskami AWS członków współpracy lub korzystania z usług stron trzecich.

Każdy członek kolaboracji może tworzyć skonfigurowane tabele, zasób AWS Clean Rooms, który zawiera odniesienie do katalogu AWS Glue z podstawowymi danymi, które definiują sposób wykorzystania tych danych. Skonfigurowana tabela może być używana w wielu kolaboracjach.

Collaborate without Moving Data Outside AWS

Ochrona danych

AWS Clean Rooms zapewnia szeroki zestaw kontroli zwiększających prywatność w celu ochrony danych Twoich klientów i partnerów. Każdy członek kooperacji ma swobodę określania w kontekście tego, do jakich kolumn można uzyskać dostęp w kooperacji.

Protecting Data

Oprócz kontroli prywatności na poziomie kolumn, jak w powyższym przykładzie, AWS Clean Rooms zapewnia również szczegółowe kontrole zapytań zwane regułami analizy. Dzięki wbudowanym i elastycznym regułom analizy klienci mogą dostosowywać zapytania do konkretnych potrzeb biznesowych. AWS Clean Rooms zapewnia klientom dwa rodzaje reguł analizy:

  • Reguły analizy agregacji umożliwiają zapytania, które agregują analizę bez ujawniania informacji na poziomie użytkownika przy użyciu funkcji LICZBA, SUMA i AVG wzdłuż opcjonalnych wymiarów.
  • Reguły analizy list zezwalają na zapytania, które generują analizę atrybutów na poziomie użytkownika dotyczącą nakładania się tabeli klienta i tabel członka, który może wysyłać zapytania.

Oba typy reguł analizy umożliwiają właścicielom danych wymaganie złączenia między ich zestawami danych a zestawami danych współpracownika uruchamiającego zapytanie. Ogranicza to wyniki tylko do skrzyżowania zestawów danych współpracowników.

Protecting Data

Po zdefiniowaniu reguł analizy członek, który może wysyłać zapytania i odbierać wyniki, może rozpocząć pisanie zapytań zgodnie z ograniczeniami określonymi przez każdego uczestniczącego członka kooperacji. Poniżej przedstawiono przykładowe zapytanie we współpracy.

Protecting Data

Reguły analizy umożliwiają członkom kooperacji ograniczenie rodzajów zapytań, które mogą być wykonywane względem ich zestawów danych oraz użytecznych danych wyjściowych wyników zapytania. Poniższy zrzut ekranu jest przykładem zapytania, które nie powiedzie się, ponieważ nie spełnia reguły analizy, gdyż kolumna hashed_email nie może być używana w zapytaniach SELECT.

Protecting Data

Pełny dostęp programowy

Dostęp do dowolnej funkcjonalności oferowanej przez AWS Clean Rooms można również uzyskać za pośrednictwem interfejsu API przy użyciu AWS SDK lub AWS CLI. Ułatwia to integrację AWS Clean Rooms z Twoimi produktami lub przepływami pracy. Ten zautomatyzowany dostęp odblokowuje również możliwość hostowania clean rooms dla klientów z własną marką.

Rejestrowanie zapytań

Ta funkcja umożliwia członkom kolaboracji przeglądanie i inspekcję zapytań korzystających z ich zestawów danych, aby upewnić się, że dane są używane zgodnie z przeznaczeniem. Dzięki rejestrowaniu zapytań członkowie kooperacji, którzy mają kontrolę nad zapytaniami oraz inni członkowie, których dane są częścią zapytania, mogą otrzymywać dzienniki, jeśli włączą rejestrowanie zapytań.

Query Logging

Jeśli ta funkcja jest włączona, dzienniki zapytań są zapisywane w dziennikach Amazon CloudWatch

na koncie każdego członka współpracy. Możesz uzyskać dostęp do podsumowania zapytań dziennika w ciągu ostatnich 7 dni z pulpitu współpracy.

Query Logging

Obliczenia kryptograficzne

Dzięki tej funkcji masz możliwość wykonania szyfrowania danych poufnych po stronie klienta za pomocą obliczeń kryptograficznych. Możesz zaszyfrować swój zestaw danych, aby dodać warstwę ochrony, a dane będą używać kryptograficznego protokołu obliczeniowego o nazwie private-set intersection, aby dane były szyfrowane nawet podczas wykonywania zapytania.

Aby korzystać z funkcji obliczeń kryptograficznych, należy pobrać i używać klienta szyfrowania Cryptographic Computing for Clean Rooms (C3R) do szyfrowania i odszyfrowywania danych. C3R zapewnia kryptograficzną ochronę danych podczas użytkowania w AWS Clean Rooms. C3R obsługuje podzbiór zapytań SQL, w tym JOIN, SELECT, GROUP BY, COUNT i inne obsługiwane instrukcje dotyczące danych chronionych kryptograficznie.

Poniższy obraz pokazuje, jak włączyć przetwarzanie kryptograficzne podczas tworzenia współpracy:

Cryptographic Computing

Wypowiedzi klientów

W okresie próbnym twórcy usłyszeli wiele opinii od swoich klientów na temat AWS Clean Rooms. Oto, co mówią sami zainteresowani:

Comscore to firma zajmująca się pomiarami i analizami, która zapewnia mediom zaufanie i przejrzystość. Brian Pugh, dyrektor ds. informacji w firmie Comscore, powiedział: „W miarę jak reklamodawcy i marketerzy dostosowują się do prowadzenia odpowiednich kampanii, wykorzystując połączone zbiory danych przy jednoczesnej ochronie danych konsumentów, pakiet Media Metrix firmy Comscore, oparty na usługach Unified Digital Measurement 2.0 i Campaign Ratings, będzie nadal wspierał krytyczne potrzeby w zakresie pomiarów i planowania dzięki usługom takim jak AWS Clean Rooms. AWS Clean Rooms umożliwi nowe metody współpracy między właścicielami mediów, markami lub klientami agencji dzięki dostosowanym kontrolom dostępu do danych, zarządzanych i ustawianych przez każdego właściciela danych, bez konieczności udostępniania podstawowych danych”.

DISH Media jest wiodącym dostawcą telewizji oferującym usługi IPTV over-the-top. „W DISH Media umożliwiamy markom i agencjom przeprowadzanie własnych analiz wcześniejszych kampanii, aby zapewnić elastyczność, przejrzystość i łatwość optymalizacji przyszłych kampanii, i dotrzeć do 31 milionów konsumentów DISH Media. Wierzymy, że dzięki AWS Clean Rooms reklamodawcy skorzystają z łatwości korzystania z tych usług dzięki ich analizie, w tym dostępowi do danych i kontroli bezpieczeństwa” – powiedział Kemal Bokhari, szef działu danych, pomiarów i analiz w DISH Media.

Fox Corporation jest wiodącym producentem i dystrybutorem treści wspieranych reklamami za pośrednictwem swoich marek sportowych, informacyjnych i rozrywkowych. Lindsay Silver, starszy wiceprezes ds. technologii danych i komercyjnych w firmie Fox Corporation, powiedziała: „Naszym klientom reklamowym może być trudno wymyślić, jak najlepiej wykorzystać więcej źródeł danych, aby zoptymalizować wydatki na media w całym portfolio rozrywki, sportu i marki informacyjne, które docierają do 200 milionów widzów miesięcznie. Cieszymy się, że możemy korzystać z AWS Clean Rooms, aby umożliwić łatwą i bezpieczną współpracę w zakresie danych w chmurze AWS, która pomoże naszym klientom reklamowym odblokować nowe spostrzeżenia dotyczące każdej marki i ekranu Foxa, jednocześnie chroniąc dane konsumentów”.

Amazon Marketing Cloud (AMC) to bezpieczna, chroniąca prywatność aplikacja do clean rroms od Amazon Ads, która wspiera tysiące marketerów za pomocą niestandardowych analiz i analiz międzykanałowych.

„Zapewnienie marketerom większej kontroli nad ich własnymi sygnałami, przy jednoczesnej możliwości analizowania ich w połączeniu z sygnałami z Amazon Ads, ma kluczowe znaczenie w dzisiejszym krajobrazie marketingowym. Migrując infrastrukturę obliczeniową AMC do AWS Clean Rooms „pod maską”, marketerzy mogą używać własnych sygnałów w AMC bez przechowywania lub utrzymywania danych poza środowiskiem AWS. Upraszcza to sposób, w jaki marketerzy mogą zarządzać swoimi sygnałami i umożliwia zespołom AMC skupienie się na budowaniu nowych możliwości dla marek” – powiedziała Paula Despins, wiceprezes ds. pomiaru reklam w Amazon Ads.

Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się więcej o AWS Clean Rooms:

Dostępność

AWS Clean Rooms jest ogólnie dostępny w następujących Regionach AWS: Wschodnie Stany Zjednoczone (Ohio, Wirginia północna), Zachodnie Stany Zjednoczone (Oregon), Azja i Pacyfik (Seul, Singapur, Sydney, Tokio), Europa (Frankfurt, Irlandia, Londyn, Sztokholm).

Ceny

AWS Clean Rooms mierzy moc obliczeniową w jednostkach przetwarzania Clean Room (CRPU). Płacisz tylko za moc obliczeniową zapytań uruchamianych w jednostkach CRPU na podstawie liczby sekund (przy minimalnej opłacie za 60 sekund). AWS Clean Rooms automatycznie skaluje się w górę lub w dół, aby sprostać wymaganiom obciążenia zapytaniami i wyłącza się w okresach bezczynności, oszczędzając tym samym czas i koszty administracyjne. AWS Clean Rooms free tier zapewnia poziom 9 godzin CRPU miesięcznie przez pierwsze 12 miesięcy na nowego klienta.

AWS Clean Rooms pomaga firmom i ich partnerom łatwiej i bezpieczniej analizować oraz współpracować nad ich wspólnyi zestawami danych bez udostępniania lub kopiowania danych innych osób. Dowiedz się więcej o korzyściach, przypadkach użycia, tym jak zacząć i szczegółach cenowych na stronie AWS Clean Rooms.

Udanej współpracy!

źródło: AWS

Case Studies
Referencje

Jesteśmy ogromnie zadowoleni ze współpracy z firmą Hostersi. Ich specjaliści bardzo nam pomogli w procesie migracji oraz zaprojektowania infrastruktury hybrydowej (Amazon Web Services i on-premise). Polecamy zespół Hostersi jako rzetelnego i profesjonalnego partnera o ogromnych kompetencjach w obszarze DevOps i Cloud Computingu.

Zbigniew Ćwikliński
Director of the Customer Relationship and Technology Development Department
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.