Usługa Amazon Location Service jest teraz ogólnie dostępna z dwiema nowymi funkcjami: wyznaczaniem tras i zdjęciami satelitarnymi.

2 lipca 2021

W grudniu 2020 r.  AWS udostępnił usługę Amazon Location Service w formie podglądu, aby rozpocząć tworzenie aplikacji internetowych i mobilnych z funkcjami opartymi na lokalizacji. Niedawno AWS ogłosił, że udostępnia usługę Amazon Location wraz z dwiema nowymi funkcjami: wyznaczaniem tras i zdjęciami satelitarnymi.

Największymi wyzwaniami podczas tworzenia aplikacji lokalizacyjnych, jest integracja aplikacji z istniejącym backendem i frontendem oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych udostępnianych dostawcy lokalizacji. W zeszłym roku udostępniono wersję zapoznawczą Amazon Location, która ułatwia to zagadnienie. Usługa ta umożliwia budowanie aplikacji lokalizacyjnych z natywną integracją z usługami AWS. Korzysta z zaufanych dostawców lokalizacji, takich jak Esri i HERE, a klienci zachowują kontrolę nad swoimi danymi.

Amazon Location obejmuje następujące funkcje:

  • Mapy do wizualizacji informacji o lokalizacji.
  • Miejsca, w których Twoja aplikacja może oferować funkcję wyszukiwania punktów szczególnych, konwertować adresy na współrzędne geograficzne w szerokości i długości geograficznej (geokodowanie) oraz konwertować współrzędne na adresy (odwrotne geokodowanie).
  • Trasy, aby używać w aplikacji odległości, wskazówek i szacowanego czasu przybycia.
  • Trackery, aby umożliwić Ci uzyskanie bieżącej i historycznej lokalizacji urządzeń, na których działa Twoja aplikacja obsługująca śledzenie.
  • Geofences, aby umożliwić aplikacji wykrywanie i działanie, gdy śledzone urządzenie wchodzi lub wychodzi z granicy geograficznej zdefiniowanej jako geofence. Po wykryciu naruszenia geofence, Amazon Location wyśle zdarzenie do Amazon EventBridge, które może wywołać dalszy zestaw działań, takich jak wywołanie funkcji AWS Lambda lub wysłanie powiadomienia za pomocą Amazon Simple Notification Service (SNS). Ten poziom integracji z usługami AWS jest jedną z najpotężniejszych funkcji Amazon Location.

W poprzednim poście z zapowiedzią podglądu szczegółowo przedstawiono funkcjonalność usługi. W tym poście chcemy skupić się na dwóch nowych funkcjach: satellite imagery i routing.

Satellite Imagery

Możesz użyć satellite imagery, aby wzbogacić swoje mapy w informacje i zapewnić użytkownikom mapy więcej kontekstu. Pomaga to użytkownikom mapy odpowiadać na pytania typu „Czy na tym obszarze jest bagno?” lub „Jak wygląda ten budynek?”

Aby rozpocząć korzystanie z map ze zdjęciami satelitarnymi, przejdź do konsoli Amazon Location. W polu Create a new map wybierz Esri Imagery.

Amazon Location Service

Routing

Dzięki Amazon Location Routes Twoja aplikacja może zażądać czasu podróży, odległości i wszystkich kierunków między dwiema lokalizacjami. Dzięki temu użytkownicy aplikacji mogą uzyskiwać dokładne szacunki czasu podróży na podstawie aktualnych informacji o drodze i ruchu.

Jeśli podasz te dodatkowe atrybuty podczas korzystania z funkcji trasy, możesz uzyskać bardzo dostosowane informacje, w tym:

  • Waypoints (punkty trasy): Możesz podać listę uporządkowanych pozycji pośrednich do osiągnięcia na trasie. Możesz mieć do 25 punktów postoju, w tym odjazd i miejsce docelowe.
  • Departure time (czas odjazdu): Po określeniu czasu odjazdu dla tej trasy otrzymasz wynik zoptymalizowany pod kątem warunków ruchu w tym czasie.
  • Travel mode (tryb podróżowania): wybrany przez Ciebie tryb podróżowania wpływa na prędkość i kompatybilność dróg. Nie wszystkie pojazdy mogą poruszać się po wszystkich drogach. Dostępne tryby podróży to samochód, ciężarówka i pieszy. W zależności od wybranego trybu podróży istnieją parametry, które możesz dostosować. Na przykład w przypadku samochodu osobowego i ciężarowego możesz określić, czy chcesz mieć trasę bez promów i opłat drogowych. Ale najciekawsze wyniki są przy wyborze trybu jazdy ciężarówką. Możesz zdefiniować wymiary i wagę ciężarówki, a następnie uzyskać trasę zoptymalizowaną pod kątem tych parametrów. Nigdy więcej ciężarówek zaklinowanych pod mostami!

Usługa Amazon Location i jej funkcje mogą być wykorzystywane w interesujących przypadkach przy niewielkim wysiłku. Na przykład firmy kurierskie korzystające z Amazon Location mogą optymalizować kolejność dostaw, monitorować położenie pojazdów dostawczych i informować klientów o przybyciu pojazdu. Amazon Location może być również używany do wyznaczania tras pojazdów medycznych w celu optymalizacji tras pacjentów lub zaopatrzenia medycznego. Firmy logistyczne mogą korzystać z usługi w celu optymalizacji łańcucha dostaw poprzez monitorowanie wszystkich pojazdów dostawczych.

Aby skorzystać z funkcji trasy, zacznij od utworzenia kalkulatora trasy. W konsoli Amazon Location wybierz Route calculators. Jako dostawcę informacji o trasie wybierz Esri lub HERE.

Amazon Location Service

Możesz użyć kalkulatora tras z pakietów AWS SDK, AWS Command Line Interface (CLI) lub interfejsu API Amazon Location HTTP.

 

Na przykład, aby obliczyć prostą trasę między pozycją startową a miejscem docelowym za pomocą CLI, możesz napisać coś takiego:

Bash

aws location \

    calculate-route \

        --calculator-name MyExampleCalculator \

        --departure-position -123.1376951951309 49.234371474778385 \

        --destination-position -122.83301379875074 49.235860182576886

Pozycje startowe i docelowe przeznaczenia definiuje się jako długość i szerokość geograficzną.

Ta kalkulacja zwraca wiele informacji. Ponieważ nie zdefiniowałeś trybu podróży, usługa zakłada, że korzystasz z samochodu. Możesz zobaczyć całkowitą odległość trasy (w tym przypadku 29 kilometrów). Możesz zmienić jednostkę odległości podczas wykonywania obliczeń. Usługa zwraca również czas trwania podróży (w tym przypadku 29 minut). Ponieważ nie określiłeś, kiedy wyruszasz, lokalizacja Amazon założy, że chcesz podróżować, gdy ruch jest najmniejszy.

JSON

{

    "Legs": [{

        "Distance": 26.549,

        "DurationSeconds": 1711,

        "StartPosition":[-123.1377012, 49.2342994],

        "EndPosition": [-122.833014,49.23592],

        "Steps": [{

            "Distance":0.7,

            "DurationSeconds":52,

            "EndPosition":[-123.1281,49.23395],

            "GeometryOffset":0,

            "StartPosition":[-123.137701,49.234299]},

            ...

        ]

    }],

    "Summary": {

        "DataSource": "Esri",

        "Distance": 29.915115551209176,

        "DistanceUnit": "Kilometers",

        "DurationSeconds": 2275.5813682980006,

        "RouteBBox": [

            -123.13769762299995,

            49.23068000000006,

            -122.83301399999999,

            49.258440000000064

        ]

    }

}

Zwróci to tablicę kroków, które tworzą wskazówki, jak dostać się od wyjazdu do miejsca docelowego. Kroki są reprezentowane przez pozycję początkową i pozycję końcową. W tym przykładzie jest 11 kroków, a tryb podróży to samochód.

Amazon Location Service

Wynik zmienia się w zależności od wybranego trybu podróży. Na przykład, jeśli wykonasz obliczenia dla tych samych pozycji wyjazdu i miejsca docelowego, ale wybierzesz tryb poruszania się pieszo, otrzymasz serię kroków, które rysują mapę, jak pokazano poniżej. Czas podróży i odległość są różne: 24,1 km i 6 godzin i 43 minuty.

Location Service

Dostępność

Usługa Amazon Location jest dostępna we wschodnich stanach USA (N. Wirginia), wschodnich stanach USA (Ohio), zachodnich stanach USA (Oregon), Europie (Frankfurt), Europie (Irlandia), Europie (Sztokholm), Azji i Pacyfiku (Singapur), Azji i Pacyfiku (Sydney) i Azji i Pacyfiku (Tokio).

Dowiedz się o modelach cenowych usługi Amazon Location Service. Aby uzyskać więcej informacji o usłudze, zobacz Amazon Location Service.

Case Studies
Referencje

Z przyjemnością polecamy firmę Hostersi, z którą mieliśmy przyjemność współpracować przy okazji wdrożenia skalowalnej infrastruktury w Amazon Web Services, opartej o technologię Kubernetes i metodykę DevOps.  Hostersi okazali się niezwykle proaktywnym partnerem, który nie tylko wdrażał wskazane rozwiązania, ale proponował optymalne narzędzia i technologie, które sprawiły, że efekt wdrożenia jest dla nas w pełni satysfakcjonujący. Polecamy!

Grzegorz Lentzy
IT Director LINK Mobility
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.