Amazon S3 Object Lambda integruje się teraz z Amazon Athena

9 marca 2024

Amazon S3 Object Lambda integruje się teraz z Amazon Athena, umożliwiając automatyczną modyfikację danych S3 podczas ich odczytywania. Dzięki S3 Object Lambda możesz dodać własny kod do żądań API S3 GET, HEAD i LIST, aby modyfikować dane zwracane do aplikacji.

Na przykład możesz użyć funkcji Lambda, aby automatycznie maskować poufne kolumny danych podczas uruchamiania zapytań w Amazon Athena. Używając S3 Object Lambda z Amazon Athena, możesz łatwiej dostosowywać swoje dane do różnych aplikacji, bez konieczności utrzymywania wielu pochodnych kopii danych źródłowych w Amazon S3.

Aby rozpocząć, utwórz punkt dostępu Lambda obiektu S3 dla swojego segmentu S3, a następnie użyj aliasu jako lokalizacji źródłowej podczas tworzenia tabeli Amazon Athena zamiast określać segment S3. Spowoduje to automatyczne wywołanie funkcji Lambda po uruchomieniu zapytania w Amazon Athena.

Aliasy dla punktów dostępowych S3 Object Lambda są dostępne do użycia z Amazon Athena we wszystkich regionach AWS, z wyjątkiem regionów AWS GovCloud (USA). Obiektu S3 Lambda można używać za pośrednictwem konsoli zarządzania AWS, interfejsu wiersza poleceń AWS (CLI), interfejsu programowania aplikacji (API) lub klienta AWS Software Development Kit (SDK). Aby uzyskać informacje o kosztach, sprawdź Cennik Amazon S3. Aby dowiedzieć się więcej o S3 Object Lambda, odwiedź stronę ze szczegółami produktu lub instrukcję obsługi S3.

źródło: AWS

Case Studies
Referencje

Rekomendujemy Hostersi Sp. z o. o wszystkim, którzy cenią wysoką jakość usług, profesjonalizm oraz szybki czas reakcji.

Krystian Karczyński
Założyciel i szef serwisu eTrapez
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.