Nowe instancje EC2 Hpc6a zoptymalizowane dla obciążeń HPC

20 stycznia 2022

High Performance Computing (HPC) pozwalają inżynierom rozwiązywać złożone, wymagające dużej mocy obliczeniowej problemy, takie jak obliczeniowa dynamika płynów (CFD - computational fluid dynamics), prognozowanie pogody i genomika.

Aplikacje HPC zazwyczaj wymagają instancji o dużej przepustowości pamięci, małych opóźnieniach, szerokopasmowego połączenia sieciowego o dużej przepustowości i dostępu do szybkiego równoległego systemu plików.

Wielu klientów wybrało AWS, aby uruchomić swoje obciążenia HPC. Przykładem jest firma Descartes Labs, która przeprowadziła benchmarking TOP500 LINPACK (test najpotężniejszych dostępnych na rynku systemów komputerowych), który dostarczył 1,93 PFLOPS, lądując na pozycji 136 na liście TOP500 w czerwcu 2019 r. W tym przebiegu wykorzystano 41 472 rdzeni w klastrze instancji Amazon EC2 C5. W zeszłym roku Descartes Labs ponownie przeprowadził benchmark LINPACK i znalazł się w pierwszej 40 na liście TOP500 z czerwca 2021 r. z 172 692 rdzeniami w klastrze instancji EC2, co stanowi 417% wzrost wydajności w ciągu zaledwie dwóch lat.

AWS pozwala na zwiększenie prędkości wyszukiwania oraz skrócenie czasu uzyskania wyników przy wykorzystaniu HPC w chmurze, oraz wywołaniu dziesiątek tysięcy równoległych zadań, które nie byłyby praktyczne w większości środowisk typu on-premises. AWS pomaga obniżyć koszty, oferując instancje CPU, GPU i FPGA na żądanie, Elastic Fabric Adapter (EFA), urządzenie sieciowe EC2, które poprawia przepustowość i skalowanie dla ściśle powiązanych obciążeń, oraz AWS ParallelCluster, narzędzie do zarządzania klastrami typu open source, które ułatwia wdrażanie i zarządzanie klastrami HPC w AWS.

Wprowadzenie Instancji EC2 Hpc6a dla obciążeń HPC

Klienci ze wszystkich branż korzystają obecnie z instancji Amazon EC2 z obsługą EFA (np. C5n, R5n, M5ni M5zn) w celu optymalizacji wydajności dla różnych obciążeń HPC, ale ponieważ obciążenia te skalują się do dziesiątek tysięcy rdzeni, efektywność kosztowa staje się coraz ważniejsza. AWS zdał sobie sprawę, że klienci chcą nie tylko zoptymalizować wydajność swoich obciążeń HPC, ale także zoptymalizować koszty.

Zgodnie z zapowiedzią z listopada 2021, AWS ogłosił wprowadzenie instancji Hpc6a zoptymalizowanej z obciążeniami HPC, która jest już ogólnie dostępna. Ta instancja zapewnia sieć 100 Gb/s za pośrednictwem EFA z 96 rdzeniami procesora AMD EPYC™ trzeciej generacji (Milan) z 384 GB pamięci RAM i oferuje do 65 procent lepszą cenę w stosunku do porównywalnych instancji zoptymalizowanych pod kątem obliczeń opartych na x86.

Instancja Hpc6a może zostać uruchomiona już dziś w regionach Wschodnie stany USA (Ohio) i GovCloud (USA-Zachód) w trybie in On-Demand lub w ramach Savings Plans. Oto szczegółowe specyfikacje:

Nazwa Instancji

CPU*

RAM

Przepustowość EFA

Dołączona pamięć

hpc6a.48xlarge

96

384 GiB

Aż do 100 Gbps

Tylko EBS

*Instancje HPC6a mają wyłączoną jednoczesną wielowątkowość w celu optymalizacji pod kątem kodów HPC. Oznacza to, że w przeciwieństwie do innych instancji EC2, procesory wirtualne Hpc6a są fizycznymi rdzeniami, a nie wątkami.

Aby umożliwić przewidywalną wydajność wątków i wydajne planowanie dla obciążeń HPC, jednoczesna wielowątkowość jest wyłączona. Dzięki AWS Nitro System żadne rdzenie nie są wstrzymywane dla hypervisor’a, dzięki czemu wszystkie rdzenie są dostępne dla Twojego kodu.

Instancje Hpc6a wprowadzają szereg funkcji ukierunkowanych na zapewnieniu optymalizacji kosztów i wydajności dla klientów korzystających ze ściśle powiązanych obciążeń HPC, które opierają się na wysokim poziomie komunikacji między instancjami. Instancje te zapewniają przepustowość sieci EFA na poziomie 100 Gb/s i są przeznaczone do wydajnego skalowania dużych, ściśle powiązanych klastrów w ramach jednej strefy dostępności.

Wielu klientów, na przykład z branży motoryzacyjnej, chciało zmniejszyć potrzebę fizycznych testów i przejść w kierunku coraz bardziej wirtualnego, szybszego procesu projektowania produktów opartego na symulacji, przy równocześnie niższych kosztach.

Zgodnie z wynikami testów porównawczych dla symulacji samochodowych CFD Siemens Simcenter STAR-CCM+, gdy Hpc6a skaluje się do 400 węzłów (około 40 000 rdzeni), za pomocą sieci EFA jest w stanie utrzymać około 100-procentową wydajność skalowania. Instancja Hpc6a wykazuje o 70 procent niższy koszt w porównaniu z instancji c5n, co oznacza, że przy korzystaniu z instancji Hpc6a firmy mogą dostarczać nowe projekty szybciej i taniej.

Nowe instancje EC2 Hpc6a zoptymalizowane dla obciążeń HPC

Instancji Hpc6a można używać z procesorami AMD EPYC trzeciej generacji (Milan) do uruchamiania największych i najbardziej złożonych symulacji HPC w EC2 oraz optymalizacji pod kątem kosztów i wydajności. Klienci mogą również korzystać z nowych instancji Hpc6a z usługami AWS Batch i AWS ParallelCluster , aby uprościć migrację obciążeń i tworzenie klastrów.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę instancji Hpc6a i skontaktuj się z zespołem HPCAWS re:Post for EC2 lub z pomocą techniczną AWS.

źródło: AWS

Case Studies
Referencje

Jesteśmy pełni uznania dla kompetencji administratorów firmy Hostersi i dotychczasowy poziom usług, świadczonych nam przez firmę Hostersi jest dla nas w pełni satysfakcjonujący.

Szymon Krupa
Dyrektor Biura Informatyki i Przetwarzania Informacji
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.