Well Architected Review dla edrone

23 marca 2020

Well Architected Review dla edrone

Well Architected Review okazało się najlepszym sposobem na ewaluację zaawansowanej infrastruktury edrone w Amazon Web Services.

 

Wprowadzenie

Edrone to system CRM dla sklepów internetowych i platform ecommerce. Edrone pomaga menadżerom ecommerce w rozumieniu zachowań i intencji klientów, wykorzystując tą wiedzę do autonomicznej sprzedaży. Platforma edrone jest oparta na dwóch filarach - customer inteligence i experience marketing automation, co w praktyce oznacza ratowanie porzuconych koszyków, cross-selling i up-selling produktów, asystenta zakupowego oraz dynamiczne reklamy. Firma obecna jest na 15 rynkach i posiada ponad 1000 klientów.

 

Problem

Infrastruktura edrone od wielu lat rozwijana jest w chmurze Amazon Web Services. W ramach kolejnych iteracji, architekci edrone dostrzegli potrzebę zewnętrznej ewaluacji ich infrastruktury, by jeszcze lepiej odpowiadała na potrzeby ich aplikacji, a przy tym dawała realną przewagę konkurencyjną. Z tego powodu postanowili zlecić Hostersom przegląd infrastruktury w oparciu o najlepsze praktyki, jakie dostarcza AWS Well Architected Review.

 

Well Architected Review

Jako Hostersi, mając na uwadze duże doświadczenie endrone w rozwijaniu ich infrastruktury w Amazon Web Services, zaproponowaliśmy usługę consultingową w postaci Well Architected Review. Dlaczego Well Architected? Hostersi są uczestnikiem programu AWS Well Architected Partner Program, posiadając wieloletnie kompetencje w rozwijaniu i zarządzaniu chmurowymi infrastrukturami oraz certyfikowanych specjalistów, którzy uzyskali stosowne uprawnienia ze strony Amazon Web Services do przeprowadzania wspomnianego review. Dodatkowo, dojrzałość infrastruktury klienta wymagała spojrzenia z zewnątrz, aby móc dokonać jej rzetelnej i obiektywnej oceny.

 

Well Architected Framework to metodyka, stworzona przez Amazon Web Services na podstawie wieloletniego doświadczenia we współpracy z klientami, w ramach której powstał zbiór dobrych praktyk, które mają pomóc architektom przy tworzeniu infrastruktury dla aplikacji. Well-Architected opiera się na pięciu filarach:

  • Doskonałość operacyjna, w ramach której analizie poddawane są przede wszystkim elementy dotyczące monitoringu, działania infrastruktury, priorytety biznesowe czy dokumentacja.
  • Bezpieczeństwo, w ramach którego analizie poddane są przede wszystkim aspekty związane z bezpieczeństwem, a więc ochrona zasobów, danych i systemów, polityką zarządzania dostępami.
  • Niezawodność, w ramach której analizie poddane są przede wszystkim elementy dotyczące wysokiej dostępności, przywracanie po awarii oraz odporność na awarię i błędy konfiguracyjne, testy wydajnościowe i obciążeniowe
  • Wydajność, w ramach którego analizie poddane są przede wszystkim elementy dotyczące zarządzania zasobami, serveless, konteneryzacja, dobór odpowiedniej bazy danych.
  • Optymalizacja kosztowa, w ramach którego analizie poddane są przede wszystkim elementy związane z budżetem, eliminacją zbędnych usług.

 

Sam proces review składał się z kilku etapów. Pierwszym była odpowiedź na 256 pytań, które zostały pogrupowane w pięciu filarach. W kolejnym etapie stworzono specjalny raport, dotyczący obecnej kondycji infrastruktury ednone w AWS wraz z zalecanymi zmianami. Efektem końcowym było wdrożenia tych zmian przez chmurowych architektów edrone. W przypadku edrone, tylko 46 punktów (czyli mniej niż 20%) z całego raportu wskazano jako te, które należałoby poprawić. Poprawy dokonano przede wszystkim w obszarach związanych z bezpieczeństwem, wydajnością i niezawodnością. Całkowicie wyeliminowano też ryzyka, związanie z optymalizacją kosztową. Po dokonaniu zmian w infrastrukturze przez firmę edrone, po raz kolejny wygenerowano raport, wskazujący poprawę we wskazanych obszarach. Jako wartość dodaną, należy wskazać fakt, że za pośrednictwem Hostersów, udało się pozyskać dla firmy edrone 5000 $ od Amazon Web Services na wprowadzenie koniecznych zmian, wypunktowanych w raporcie Well Architected.

 

 

Korzyści biznesowe

Modyfikując infrastrukturę w AWS wedle zaleceń Hostersów, inżynierzy edrone nabyli nowe kompetencje w obszarach, w których nie mieli doświadczenia. Well Architected Review pozwoliło na usunięcie zbędnych usług w AWS, podniesienie poziomu niezawodności i bezpieczeństwa infrastruktury. Dzięki wdrożonym modyfikacjom, firma edrone zyskała nie tylko bezpieczniejszą i jeszcze bardziej niezawodną infrastrukturę, ale również może oferować swoim klientom udoskonalony produkt w postaci systemu CRM, co przekłada się na wzrost zadowolenia użytkowników końcowych.

 

 

Pytania? Skontaktuj się z nami

 

 

Zobacz również:

Infrastruktura hybrydowa dla Open’er Festival

Projekt infrastruktury chmurowej i migracja do AWS Livespace CRM

Opieka administracyjna i zwiększenie wydajności platformy Webankieta.pl

Nowa infrastruktura AWS dla Geek Soft

Projekt i wdrożenie infrastruktury chmurowej AWS dla Cleeng

Chmura AWS na czas sprzedaży biletów na koncert Justina Biebera

 

Case Studies
Referencje

Jesteśmy ogromnie zadowoleni ze współpracy z firmą Hostersi. Ich specjaliści bardzo nam pomogli w procesie migracji oraz zaprojektowania infrastruktury hybrydowej (Amazon Web Services i on-premise). Polecamy zespół Hostersi jako rzetelnego i profesjonalnego partnera o ogromnych kompetencjach w obszarze DevOps i Cloud Computingu.

Zbigniew Ćwikliński
Director of the Customer Relationship and Technology Development Department
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.