Projekt infrastruktury chmurowej i migracja do AWS Livespace CRM

27 lutego 2019
Projekt infrastruktury chmurowej i migracja do AWS

Projekt infrastruktury chmurowej i migracja do AWS Livespace CRM pozwoliły naszemu klientowi zyskać ogromną elastyczność, obniżyć koszty utrzymania infrastruktury, a co najważniejsze – udało się przyspieszyć działanie aplikacji z poziomu użytkownika końcowego o około 35%, a na poziomie requestów na serwerze nawet 10-krotnie! Oto, jak to zrobiliśmy.

 

Wprowadzenie

Livespace to dostawca systemu CRM, który automatyzuje proces sprzedaży i zwiększa efektywności zespołów handlowych B2B. Aplikacja ułatwia gromadzenie danych o klientach i prowadzonych sprzedażach, a także pozwala planować, analizować i usprawniać działania zespołu handlowego. Dzięki Livespace można m.in.: usprawnić proces sprzedaży, precyzyjnie prognozować przychody, wyznaczać cele handlowcom, automatycznie segmentować klientów, przydzielać i nadzorować realizację zadań. Obecnie z Livespace korzystają firmy w Polsce i zagranicą, m.in. z branży finansowej, motoryzacyjnej, reklamowej, mediowej oraz IT. Livespace posiada około 500 klientów i kilka tysięcy aktywnych użytkowników. Aplikacja udostępniana jest w modelu SaaS.

Projekt infrastruktury chmurowej i migracja do AWS

Problem

Klient posiadał infrastrukturę serwerów dedykowanych – kilka serwerów fizycznych z wirtualizacją. Wiązało się to z obowiązkiem zarządzania wirtualizacją, infrastruktura nie była łatwo skalowalna, nie było możliwości elastycznego i szybkiego powiększenia zasobów adekwatnie do rosnących wymagań biznesowych czy szybkiego przygotowania środowisk testowych. Dodatkowo, występowały problemy z replikacją baz danych, które wymagały co jakiś czas ingerencji administratorów.

Rozwiązanie

Priorytetem Klienta była elastyczność, skalowalność i bezpieczeństwo. Zaproponowaliśmy migrację 1:1 do Amazon Web Services połączoną z maksymalnym wykorzystaniem dostępnych usług AWS takich jak baza danych (RDS Aurora), cache redis (ElastiCache), storage plików (S3) czy system kolejkowania (SQS).

Zmiana infrastruktury pozwoliła również na zaktualizowanie wersji wykorzystywanych systemów i usług.

Projekt infrastruktury chmurowej i migracja do AWS

 

Usługi AWS

• RDS
• ElastiCache
• EC2
• ELB
• SQS
• CloudWatch
• S3
• SES
• SNS

Usługi 3-rd

• New Relic
• Graylog

Rezultaty

Klient zyskał elastyczność – zarówno w skalowaniu serwerów produkcyjnych ja i w kontekście testowania aplikacji i nowych rozwiązań. Możliwe jest szybkie i wygodne skalowanie na wielu poziomach – uruchomieniu nowych serwerów wirtualnych, zmianie ich parametrów, dostosowywaniu konfiguracji usług AWS do bieżącego obciążenia czy wreszcie gotowość do skalowania geograficznego do innych regionów świata.

Dużo łatwiejsze stało się również rozdzielenie różnego typu zadań (np. requestów związane z bieżącą pracą użytkowników aplikacji, zadań wykonywanych w tle czy zadań serwisowych) na wydzielone grupy serwerów i usług tak aby zmniejszyć wzajemną interferencję różnego typu zadań między sobą.

Migracja do chmury pozwoliła na zmianę wersji i aktualizację używanych usług co, obok zmian w fizycznej infrastrukturze, wpłynęło na optymalizację działania aplikacji. W efekcie uzyskano przyspieszenie aplikacji z poziomu użytkownika końcowego o około 35%, a na poziomie requestów na serwerze nawet 10-krotne. Przełożyło się to na stabilniejsze działanie aplikacji, wzrost zadowolenia końcowych użytkowników oraz zmniejszenie liczby zgłoszeń serwisowych dotyczących działania aplikacji.

Ujednolicono także środowisko aplikacji i konfiguracji usług, co skutkuje obniżeniem kosztów utrzymania. Wszystkie usługi zgromadzone są w jednym środowisku (AWS), przez co czas detekcji problemów oraz reakcji na nie jest znacznie szybszy.

 

Pytania? Skontaktuj się z nami

 

 

 

Zobacz również:

Opieka administracyjna i zwiększenie wydajności platformy Webankieta.pl

Testy wydajnościowe i opieka administracyjna dla AleRabat.com

Nowa infrastruktura AWS dla Geek Soft

Projekt i wdrożenie infrastruktury chmurowej AWS dla Cleeng

Chmura AWS na czas sprzedaży biletów na koncert Justina Biebera

Case Studies
Referencje

Rekomendujemy Hostersi Sp. z o. o wszystkim, którzy cenią wysoką jakość usług, profesjonalizm oraz szybki czas reakcji.

Krystian Karczyński
Założyciel i szef serwisu eTrapez
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.