Nowa infrastruktura AWS dla Geek Soft

5 stycznia 2017
nowa infrastruktura AWS

Nowa infrastruktura AWS dla firmy Geek Soft to efekt nowego wdrożenia Hostersów. Migracja do Amazon Web Services zwiększyła wydajność infrastruktury serwerowej naszego Klienta i wyeliminowała wszystkie problemy z dostępnością zasobów.

 

Nowa infrastruktura AWS dla Geek Soft. Wprowadzenie

Geek Soft to software house, specjalizujący się w tworzeniu oprogramowania dla branży e-commerce, związanej z rynkiem obrotu alternatywnymi instrumentami finansowymi (krypto-waluty BITCOIN). Z tego powodu, kwestie wydajności i cyberbezpieczeństwa odgrywają szczególnie istotną rolę.

 

Nowa infrastruktura AWS dla Geek Soft. Wyzwanie

Geek Soft korzystał do tej pory z tradycyjnych serwerów VPS, rozmieszczonych w Data Center. Wraz z rozwojem firmy i jej potrzeb, rozwiązanie to okazało się niewystarczające i zupełnie nieelastyczne. To zresztą główny powód tego, dla którego Geek Soft powierzył Hostersom migrację zasobów do Amazon Web Services, gdzie jedną z głównych zalet jest możliwość skalowania.

nowa infrastruktura AWS

 

Nowa infrastruktura AWS dla Geek Soft. Wdrożenie

Hostersi, Amazon Web Services Consulting Partner, przygotowali projekt nowej infrastruktury w AWS. Założenia obejmowały uruchomienie nowej infrastruktury na podstawie obecnie funkcjonującej, z analogicznym rozkładem funkcjonalności, ze zdefiniowaniem minimalnych zasobów do obsłużenia bieżącego ruchu, możliwością skalowania oraz właściwego modelu licencjonowania MSSQL.

Hostersi skonfigurowali również poszczególne usługi AWS i zastosowali „Security Groups”, odpowiadające regułom zapory ogniowej, by zapewnić najwyższy poziom cyberbezpieczeństwa. Nowa infrastruktura składa się z wielu różnych instancji AWS – od t2 poprzez m4, a skończywszy na c4. Użyty został region „us-east-1” (US East, N. Virginia) z umiejscowieniem instancji wyłącznie w jednej strefie dostępności (Availability Zone) „us-east-1a”. Instancje, pełniące poszczególne role, zostały pogrupowane. Na tej podstawie zastosowany został podział logiczny sieci.

Projekt bazuje na adresacji prywatnej zastosowanej dla sieci (VPC), która to została następnie podzielona, z wykorzystaniem VLSM (Variable Length Subnet Mask), na mniejsze podsieci. Każda z nich jest bazą dla poszczególnych grup funkcyjnych instancji, z jednoczesnym zapewnieniem wsparcia wprowadzenia obsługi wielu stref dostępności (Multi-AZ) w przyszłości.

 

Nowa infrastruktura AWS dla Geek Soft. Korzyści biznesowe

Nowa infrastruktura w AWS to z jednej strony większa elastyczność, a z drugiej wyższy poziom bezpieczeństwa dla projektów IT Geek Softu. Wdrożone rozwiązanie jest wysoce skalowalne i pozwala na szybkie zwiększanie lub zmniejszanie zasobów. Teraz Geek Soft płaci tylko za faktycznie zużyte zasoby. To się nazywa dobry interes!

 

nowa infrastruktura aws

 

 

Pobierz

 

Case Studies
Referencje

Z przyjemnością polecamy firmę Hostersi, z którą mieliśmy przyjemność współpracować przy okazji wdrożenia skalowalnej infrastruktury w Amazon Web Services, opartej o technologię Kubernetes i metodykę DevOps.  Hostersi okazali się niezwykle proaktywnym partnerem, który nie tylko wdrażał wskazane rozwiązania, ale proponował optymalne narzędzia i technologie, które sprawiły, że efekt wdrożenia jest dla nas w pełni satysfakcjonujący. Polecamy!

Grzegorz Lentzy
IT Director LINK Mobility
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.