Oszczędzaj czas i wysiłek podczas oceny architektur zespołów dzięki przeglądom architektury opartym na wzorcach

1 sierpnia 2022

Struktury architektury korporacyjnej wykorzystują przeglądy architektury jako kluczowy mechanizm nadzoru do przeglądania i zatwierdzania projektów architektury, identyfikowania ulepszeń jakości i dostosowywania decyzji dotyczących architektury do standardów obowiązujących w całym przedsiębiorstwie.

Przeglądy architektury są bardzo dokładne, ale przygotowanie do nich zazwyczaj zajmuje dużo czasu i pracy zespołowej, co oznacza, że programiści nie zawsze mogą działać tak szybko, jak rzeczywiście by chcieli.

Jeśli Twój zespół potrzebuje elastycznej, szybszej opcji przeglądu swojej architektury, rozważ zastosowanie przeglądów architektury opartych na wzorcach (PBAR). PBAR może nie znaleźć każdego problemu, który znajdzie się w tradycyjnym przeglądzie architektury. Jednak w sytuacjach, w których musisz dostosować się do napiętych terminów lub budżetów, zmieniających się wymagań projektu lub wielu wydań, oferuje prostszy, szybszy i bardziej skoncentrowany sposób rozwiązywania problemów i zapewnienia zgodności architektury z potrzebami biznesowymi.

Przeglądy architektury oparte na wzorcach a tradycyjne przeglądy architektury

PBARy wykorzystują ogólne wzorce architektury (innymi słowy, uogólnione, wielokrotnego użytku rozwiązania typowych problemów projektowych) do przeglądania niefunkcjonalnych właściwości systemu i dopasowywania wzorców architektonicznych do wyników biznesowych.

Tradycyjne przeglądy architektury

Przeglądy architektury oparte na wzorcach

Traktują architekturę systemu jako wysoce stabilną dokumentację wszystkich potrzeb funkcjonalnych i systemowych oraz plan ich wdrożenia

 • Wymagają szczegółowej dokumentacji architektonicznej
 • Przeglądają wymagania funkcjonalne, konfigurację infrastruktury i specyfikacje procesów
 • Koncentrują się na kompletności konfiguracji technicznej
 • Służą do podpisywania decyzji architektonicznych i/lub autoryzacji planu wdrożenia

Przyjmują ciągły sposób myślenia o architekturze, który koncentruje się na ulepszaniu składu systemu i atrybutów jakości

 • Korzystają z uogólnionych rozwiązań z istniejącą dokumentacją architektoniczną
 • Koncentrują się na identyfikacji niespójności projektowych i możliwości poprawy wymaganych możliwości systemu i atrybutów jakościowych poprzez wzorce architektoniczne
 • Zwiększają produktywność programistów i zidentyfikowanie możliwości skrócenia planu wdrożenia poprzez ponowne wykorzystanie komponentów

PBARy mają szerokie zastosowanie w każdej inicjatywie w chmurze, od przypadków użycia migracji po złożone inicjatywy programistyczne na dużą skalę. Oto tylko kilka przykładów sposobów ich wykorzystania:

 • Dzięki migracji do chmury PBARy pomagają zarządzać różnymi wzorcami infrastruktury i integracji, w tym ruchami typu like-for-like i pełnymi opcjami refaktoryzacji.
 • Kilka wzorców infrastruktury, takich jak architektura N-warstwowa, ma zastosowanie do wielu aplikacji. Po fazie pilotażowej te wzorce infrastruktury chmury służą jako plany wielokrotnego użytku dla kolejnych migracji, co zmniejsza ilość powtarzalnej pracy i zapewnia zgodność z kontrolami bezpieczeństwa.
 • W przypadku nowych zastosowań programistycznych PBAR podkreślają kompozycję za pomocą kodu wielokrotnego użytku
 • Zachęca się zespoły o nowatorskich zastosowaniach do weryfikacji nowego wzorca poprzez wczesne prototypowanie, w przeciwieństwie do ciężkiej dokumentacji i analizy wymagań.

Przypadek użycia: zastosowanie PBARs w wielu zespołach w celu dotrzymania rygorystycznej daty uruchomienia

Twórcy wprowadzili PBAR do dużej inicjatywy rozwoju chmury globalnej firmy przemysłowej, w której programiści nie mieli wcześniejszego doświadczenia z AWS, a ich data uruchomienia przypadała za sześć miesięcy. Inicjatywa objęła ponad 50 zespołów programistycznych w 10 domenach funkcjonalnych i 11 lokalizacjach geograficznych od obu Ameryk po Azję. Każdy zespół był odpowiedzialny za opracowanie od jednej do sześciu zagregowanych usług skierowanych do klientów, udostępnianych za pośrednictwem interfejsów API (zarządzanie zasobami, rozliczanie najemców, wdrażanie klientów lub analiza zdarzeń).

Przystosowywanie początkowych wzorców projektowych

Aby skłonić zespół do korzystania z PBAR, twórcy zalecają przyjęcie określonych usług zarządzanych/bezserwerowych w celu zmniejszenia narzutów na zarządzanie, jak przedstawiono na rysunku nr 1.

Proponowane usługi AWS do użytku przez zespoły programistyczne

Rysunek 1: Proponowane usługi AWS do użytku przez zespoły programistyczne.

Twórcy udostępnili również początkowy zestaw wzorców projektowych, w tym:

Kontenerowe i bezserwerowe wzorce projektowe

Rysunek 2: Kontenerowe i bezserwerowe wzorce projektowe.

Skróć czas weryfikacji, stosując wnioski wyciągnięte od poprzednich użytkowników

PBARy były obsługiwane przez architektów domen, architektów zespołów, głównych inżynierów i właścicieli produktów. Do wspólnych przeglądów autorzy zaprosili również zespoły o podobnych przypadkach użycia i wymaganiach systemowych.

Przynieśli wiedzę i doświadczenie, dzięki którym proces zakończył się w ciągu dwóch tygodni dla wszystkich zespołów przy minimalnym przygotowaniu – znacznie szybciej niż tradycyjne przeglądy.

Uzupełniaj recenzje szybciej, zwiększaj uczestnictwo i zrozumienie, koncentrując się na recenzji

Ze względu na to, że PBARy poruszają się szybko, autorzy musieli być bardzo precyzyjni w obszarach, które wybrali, aby skoncentrować się na poprawie lub ocenie. Pracowali nad identyfikacją niespójności między wymaganiami systemowymi a wyborem wzorców, wszelkimi specjalnymi potrzebami i możliwościami poprawy wymagań niefunkcjonalnych, w tym:

 • Bezpieczeństwa;
 • Dostępności i operacji;
 • Procesu wdrażania;
 • Szybkości i powtarzalności;
 • Obaw i wad jakościowych.

Zawężając zakres PBAR, autorzy byli również w stanie szybciej zakończyć przeglądy architektury i zwiększyć zrozumienie przez uczestników architektury i krytycznych potrzeb projektowych.

Rezultaty

Ustalenia techniczne wykazały pojedyncze punkty awarii, ograniczenia skalowalności usług lub możliwości automatyzacji procesów testowania/wdrażania/odzyskiwania.

PBARy kładły nacisk na ponowne wykorzystanie wzorców, a tym samym na standaryzację we wczesnej fazie rozwoju. Wymagało to dalszego dostosowania do indywidualnych przypadków użycia, takich jak rozróżnianie profili pozyskiwania danych według typu danych i przepustowości lub przejście z wdrożeń kontenerowych dla zadań analizy danych do AWS Lambda i Amazon Athena.

PBARy dostarczyły również praktycznych informacji zwrotnych na temat tego, co należy rozwiązać przed datą uruchomienia.

 • Podkreślając niefunkcjonalne aspekty, PBARy pomogły stworzyć przypadek kultury „zero defektów”, w której naprawianie błędów miało pierwszeństwo przed nowymi funkcjami.
 • Zespoły zajmujące się wczesnym wdrażaniem wzorców architektonicznych służyły jako wewnętrzni mistrzowie, zapewniając nieformalne wsparcie innym w zakresie sposobu postępowania z wynikami przeglądu.
 • Kolejne dni gry i testy obciążenia wydajnością pomogły zespołom uzyskać bezpośrednią ekspozycję na wyniki PBAR w symulowanych środowiskach.

Wprowadzenie przeglądów architektury opartej na wzorcach w Twojej organizacji

W dużych przedsiębiorstwach PBARy służą jako mechanizm przyjmowania popytu dla ich centrum doskonałości w chmurze (CoE). Ułatwiają one przyjmowanie ustalonych rozwiązań wzorcowych i wnoszą nowe przypadki użycia do ogólnofirmowej mapy wzorców architektonicznych chmury.

Trzy dyscypliny organizacyjne przyczyniają się do PBAR:

 1. Zespoły aplikacyjne przewidują możliwości i wyniki systemu oraz własne decyzje dotyczące projektowania i działania aplikacji.
 2. Zespół ds. architektury korporacyjnej nadzoruje przyjmowanie najlepszych praktyk architektonicznych i ściśle współpracuje z zespołami aplikacji oraz CoE w chmurze w celu przeglądu wzorców architektonicznych.
 3. Chmura CoE zatwierdza i publikuje wzorcowe rozwiązania oraz śledzi ich przyjęcie w katalogu usług w chmurze. W AWS korzysta się z portfolio AWS Service Catalog, aby publikować rozwiązania wzorcowe dla programistów.

Rysunek nr 3 opisuje zadania i obowiązki związane z procesem wysokiego poziomu:

 • Zespoły ds. aplikacji zabiegają PBAR o architektów korporacyjnych, którzy pomagają zidentyfikować i dostosować odpowiednie wzorce projektowe do konkretnych przypadków użycia.
 • Jeśli przypadek użycia wymaga nowego wzorca, architekci współpracują z zespołem aplikacyjnym nad wczesnym prototypowaniem i zatwierdzeniem nowej architektury systemu. Współpracują również z zespołem cloud CoE, aby uogólnić i opublikować nowatorskie rozwiązania wzorcowe w katalogu usług cloud CoE.

W celu jak najlepszego dostosowania się do sprawnych cyklów rozwoju, autorzy zalecają ustanowienie wewnętrznych zobowiązań w czasie planowania i przeprowadzania PBAR, a także opcji automatycznego zatwierdzania dla zespołów ponownie wykorzystujących istniejące rozwiązania wzorców, aby umożliwić deweloperom jak najszybsze przejście.

PBAR workflow

Rysunek 3: PBAR workflow.

PBARy zapewniają lekkie zarządzanie architekturą w przedsiębiorstwach. Pomagają skoncentrować zespoły na niefunkcjonalnych właściwościach systemu i dopasowywać wzorce architektoniczne do wyników biznesowych.

Jak pokazano w omawianym przypadku użycia, PBARy umożliwiają zespołom szybsze budowanie i pomagają zmienić postrzeganie przeglądów architektury całego przedsiębiorstwa jako korporacyjnej bariery ochronnej. W przypadku zespołów z nowatorskimi przypadkami użycia, PBAR zachęcają do walidacji wzorców poprzez wczesne prototypowanie, a tym samym zapewniają nowoczesną alternatywę dla sprawnych projektów chmurowych.

Jeśli chcesz skutecznie skalować zarządzanie architekturą chmury, rozważ zastosowanie PBAR-ów.

Powiązane informacje

Skorzystaj z poniższych linków, aby dowiedzieć się więcej o wzorcach, których możesz użyć podczas następnego przeglądu architektury:

 • AWS Architecture Center;
 • Serverless Land.

źródło: AWS

 

Case Studies
Referencje

Pragniemy wyróżnić Hostersów za profesjonalizm, niezawodność, szczególnie podczas realizowanych przez Telepizzę intensywnych kampanii reklamowych w internecie, kiedy to naszą witrynę odwiedzało blisko 130 000 użytkowników miesięcznie.

Dariusz Bąk
Dyrektor Marketingu
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.