New Cost Optimization Hub centralizuje zalecane działania, które pozwolą Ci zaoszczędzić pieniądze

26 listopada 2023

Dzisiaj twórcy ogłaszają Cost Optimization Hub, nową funkcję AWS do rozliczeń i zarządzania kosztami, która ułatwia identyfikowanie, filtrowanie, agregowanie i określanie ilościowe oszczędności w ramach rekomendacji optymalizacji kosztów AWS.

Dzięki nowemu Cost Optimization Hub możesz w sposób interaktywny sprawdzać zalecenia dotyczące optymalizacji kosztów, takie jak wykrywanie bezczynnych zasobów, ustalanie odpowiednich rozmiarów zasobów i opcje zakupów w wielu regionach AWS i kontach AWS w swoich organizacjach, bez konieczności agregowania i przetwarzania danych. Możesz dowiedzieć się, ile zaoszczędzisz, jeśli wdrożysz te rekomendacje, a także łatwo porównać i nadać priorytet rekomendacjom według oszczędności.

Andy Jassy, dyrektor generalny Amazon, powiedział akcjonariuszom: „Staramy się budować relacje z klientami (i biznes), które przetrwają nas wszystkich, w wyniku czego nasze zespoły sprzedaży i wsparcia AWS spędzają większość czasu pomagając klientom w optymalizacji AWS, aby mogli lepiej przetrwać tę niepewną gospodarkę” w swoim Liście do akcjonariuszy z 2022 r.

Cost Optimization Hub gromadzi w jednym miejscu wszystkie zalecane działania optymalizujące koszty w ramach usług AWS Cloud Financial Management (CFM), w tym AWS Cost Explorer i AWS Compute Optimizer. Uwzględnia w tych rekomendacjach ceny i rabaty dostosowane do potrzeb klienta oraz deduplikuje ustalenia i oszczędności, aby zapewnić skonsolidowany obraz możliwości optymalizacji kosztów.

Jeśli jesteś członkiem zespołu FinOps lub członkiem zespołu zarządzającego infrastrukturą i chcesz poznać łącznie możliwości optymalizacji kosztów, na przykład które konta AWS lub regiony AWS mają najwięcej możliwości optymalizacji kosztów, powinieneś zacząć od Cost Optimization Hub.

Możesz łatwo analizować możliwości optymalizacji kosztów dzięki wbudowanym filtrom i opcjom grupowania. Na przykład, po zrozumieniu, które konto AWS ma najwięcej możliwości optymalizacji kosztów, możesz zidentyfikować najlepsze strategie optymalizacji kosztów, takie jak zatrzymywanie bezczynnych zasobów, prawa do zmiany rozmiaru i migracja Graviton. Jeśli zidentyfikujesz, który region AWS ma największą liczbę możliwości zmiany rozmiaru, możesz uzyskać listę zaleceń dotyczących zmiany rozmiaru dla regionu. Następnie przekieruje Cię do konsoli Compute Optimizer poprzez głębokie linkowanie w celu sprawdzenia szczegółów, takich jak przewidywane wykorzystanie procesora, jeśli wdrożysz zmianę.

Pierwsze kroki z Cost Optimization Hub 

Aby rozpocząć, wybierz Cost Optimization Hub w lewym menu nawigacyjnym AWS Billing and Cost Management Console. Możesz wyrazić zgodę, wybierając opcję Enable. Cost Optimization Hub ma 24 godziny na wstępne wypełnienie danych, a następnie dane będą odświeżane codziennie. Po wyrażeniu zgody możesz wyświetlić pulpit nawigacyjny z zaleceniami optymalizacji kosztów według konta AWS, regionu AWS i klucza tagu. Jeśli chcesz zobaczyć listę zasobów dostępnych do optymalizacji, wybierz opcję View opportunities.

Pierwsze kroki z Cost Optimization Hub

Cost Optimization Hub obsługuje sześć typów zalecanych działań optymalizujących koszty, w tym:

 • Stop – zatrzymuje bezczynne lub nieużywane zasoby, aby zaoszczędzić do 100 procent kosztów zasobów.
 • Rightsize – przejście na mniejszy typ instancji Amazon EC2, wolumin Amazon EBS, rozmiar pamięci AWS Lambda lub rozmiar zadania AWS Fargate
 • Upgrade – przejście na produkt nowszej generacji, np. przejście z wolumenu EBS io1 na io2.
 • Graviton migration – przejście z instancji EC2 z procesorami opartymi na procesorach x86 do instancji EC2 z procesorami opartymi na AWS Graviton, aby zaoszczędzić koszty.
 • Purchase Savings Plans – kupuj plany oszczędnościowe dotyczące obliczeń, plany oszczędnościowe dotyczące instancji EC2 i plany oszczędnościowe Amazon SageMaker
 • Purchase Reserved Instances – kup instancje zarezerwowane Amazon EC2, Amazon RDS, Amazon ElastiCache i Amazon Redshift.

Możesz zobaczyć typ zasobu, najczęściej zalecane działanie i szacunkowe miesięczne oszczędności. Możesz także filtrować listę według konta AWS, regionu AWS, wysiłku wdrożeniowego i klucza tagu jako wymiaru grupowania.

Cost Optimization Hub

Możesz zobaczyć typ zasobu, najczęściej zalecane działanie i szacunkowe miesięczne oszczędności. Możesz także filtrować listę według konta AWS, regionu AWS, wysiłku wdrożeniowego i klucza tagu jako wymiaru grupowania.

Możesz także sklasyfikować każde zalecenie jako „Is resources restart needed” lub „Is rollback possible”. Jeśli jako filtr określisz Is resources restart needed=No, zobaczysz tylko rekomendacje, które nie wymagają ponownego uruchomienia zasobów, takie jak zalecenia dotyczące woluminów EBS. Podobnie, jeśli jako filtr określisz opcję Is rollback possible=Yes, widoczne będą tylko rekomendacje, które można wycofać.

Jeśli wybierzesz konkretne źródło, na przykład instancję EC2 o odpowiednim rozmiarze, możesz wyświetlić szczegóły i połączyć się z Amazon EC2 i konsolą AWS Compute Optimizer. Należy pamiętać, że szacunkowe miesięczne oszczędności stanowią szybkie przybliżenie przyszłych oszczędności. Rzeczywiste oszczędności, jakie uzyskasz, zależą od przyszłych wzorców korzystania z AWS.

Cost Optimization Hub

Możesz także interaktywnie wysyłać zapytania za pośrednictwem interfejsu AWS Command Line Interface (AWS CLI) i zestawów AWS SDK. Oto przykładowe zapytanie, które pozwala znaleźć zalecenia dotyczące usuwania i zmiany rozmiaru zasobów:

$ aws cost-optimization-hub list-recommendations

Powyższe zapytanie daje następujące wyniki:

{
  "items":[
   {
     "recommendationId":"MDA2MDI1ODQ1MTA1XzQ5MzNhYzZlLWZmYTUtNGI2ZC04YzBkLTAxYWE3Y2JlNjNlYg==",
     "accountId":"006025845105",
     "region":"Global",
     "resourceId":"006025845105_ComputeSavingsPlans",
     "currentResourceType":"ComputeSavingsPlans",
     "recommendedResourceType":"ComputeSavingsPlans",
     "estimatedMonthlySavings":1506.591472696,
     "estimatedSavingsPercentage":55.46400024,
     "estimatedMonthlyCost":2716.341169146,
     "currencyCode":"USD",
     "implementationEffort":"VeryLow",
     "restartNeeded":false,
     "actionType":"PurchaseSavingsPlans",
     "rollbackPossible":false,
     "recommendedResourceSummary":"$1.628/hour with three years term",
     "lastRefreshTimestamp":"2023-10-23T16:54:13-07:00",
     "recommendationLookbackPeriodInDays":30,
     "source":"CostExplorer"
   },
   {
     "recommendationId":"MDA2MDI1ODQ1MTA1XzhiZTRlNTczLTE0MDctNGIzOS05MmY3LTdmN2EzOTU2Y2ZkYw==",
     "accountId":"006025845105",
     "region":"us-east-1",
     "resourceId":"arn:aws:lambda:us-east-1:006025845105:function:Lambda-recommendation-testing:$LATEST",
     "resourceArn":"arn:aws:lambda:us-east-1:006025845105:function:Lambda-recommendation-testing:$LATEST",
     "currentResourceType":"LambdaFunction",
     "recommendedResourceType":"LambdaFunction",
     "estimatedMonthlySavings":3.1682091425308054e-06,
     "estimatedSavingsPercentage":1.936368871741565,
     "estimatedMonthlyCost":0.00016044778307703665,
     "currencyCode":"USD",
     "implementationEffort":"Low",
     "restartNeeded":false,
     "actionType":"Rightsize",
     "rollbackPossible":true,
     "currentResourceSummary":"128 MB memory",
     "recommendedResourceSummary":"160 MB memory",
     "lastRefreshTimestamp":"2023-10-24T04:07:35.364000-07:00",
     "recommendationLookbackPeriodInDays":14,
     "source":"ComputeOptimizer"
   }
  ]
}

Więcej informacji na temat nowych interfejsów Cost Optimization Hub API można znaleźć w dokumentacji Cost Optimization Hub documentation.

Już dostępne

Cost Optimization Hub jest teraz ogólnie dostępne dla wszystkich klientów. Za tę nową funkcję nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty. Możesz już teraz zacząć i przeglądać zalecenia dotyczące optymalizacji kosztów we wszystkich regionach AWS.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę Cost Optimization Hub i prześlij opinię do AWS re:Post w celu optymalizacji kosztów lub za pośrednictwem zwykłych kontaktów pomocy technicznej AWS.

źródło: AWS

 

Case Studies
Referencje

Jesteśmy ogromnie zadowoleni ze współpracy z firmą Hostersi. Ich specjaliści bardzo nam pomogli w procesie migracji oraz zaprojektowania infrastruktury hybrydowej (Amazon Web Services i on-premise). Polecamy zespół Hostersi jako rzetelnego i profesjonalnego partnera o ogromnych kompetencjach w obszarze DevOps i Cloud Computingu.

Zbigniew Ćwikliński
Director of the Customer Relationship and Technology Development Department
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.