Wdrożenie nowej infrastruktury chmurowej pod Pimcore dla firmy Zarys na platformie Azure

17 lipca 2023

Wdrożenie nowej infrastruktury chmurowej pod Pimcore dla firmy Zarys na platformie Azure

Firma Zarys ma ponad 30-letnią tradycję i jest jednym z liderów na polskim i europejskim rynku zaopatrzenia medycznego. Przykładają oni dużą wagę do jakości, bezpieczeństwa i zgodności produkowanych wyrobów ze światowymi normami. Zróżnicowana oferta obejmuje wiele grup produktowych, dając możliwość dopasowania do potrzeb i oczekiwań klientów.

Dlatego do wdrożenia wybrali oficjalnego partnera Pimcore - firmę Tandemite, która to specjalizuję się w tworzeniu sklepów internetowych, automatyzowaniem wymiany informacji o produktach oraz obsługą procesów zakupowych i po zakupowych.

W ramach tego wdrożenia, zapewniliśmy profesjonalne wsparcie i dostosowaliśmy środowisko do wymagań projektu. Przygotowaliśmy infrastrukturę pod kątem specyficznych potrzeb Pimcore. Zapewniliśmy wydajne środowisko, które umożliwiło sprawną pracę z zarządzaniem treścią, integracją danych i personalizacją stron. Należy również dodać, że dla  nowo przygotowanego środowiska wdrożyliśmy usługi monitoringu infrastruktury oraz zadbaliśmy o odpowiednie zabezpieczenia i regularne aktualizacje.

Dzięki naszej współpracy, Tandemite miało pewność, że infrastruktura została w pełni zoptymalizowana i profesjonalnie zarządzana. To z kolei umożliwiło zespołowi Tandemite, na pełne skoncentrowanie się na dostarczaniu wartościowego rozwiązania dla firmy Zarys.

Schemat infrastruktury:

Schemat infrastruktury na platformie Azure

Rozwiązanie:

Zaproponowaliśmy  skonfigurowanie infrastruktury na platformie Azure, aby umożliwić sprawną implementację i działanie dla platformy Pimcore. Wykorzystanie platformy Azure dla projektu dało wiele korzyści. Platforma Azure zapewnia elastyczną możliwość skalowania, co oznacza, że infrastruktura może być dostosowywana do zmieniających się potrzeb projektu i spełnia wymogi stawiane przez platformę Pimcore. Skorzystaliśmy również z mechanizmów dostarczanych przez Azure, takich jak zarządzanie dostępem, monitorowanie zabezpieczeń czy zaawansowane systemy ochrony przed zagrożeniami, aby zapewnić bezpieczeństwo infrastruktury i danych.

Dodatkowo, Azure posiada rozbudowany ekosystem usług, które zostały wdrożone w projekcie:

  • Azure Bastion - to usługa w pełni zarządzana, która umożliwia deweloperom nawiązywanie bezpiecznych połączeń OpenVPN. Jest to rozwiązanie, które zapewnia wygodny i bezpieczny dostęp za pomocą protokołów Secure Shell Protocol (SSH) do poszczególnych maszyn wirtualnych bez ujawniania jakichkolwiek danych pomimo wykorzystania publicznych adresów IP.
  • Maria DB – to relacyjna baza danych, która w projekcie odpowiada za przechowywanie danych, jest rekomendowanym systemem bazodanowym dla rozwiązań Pimcore. W projekcie jest zainstalowana na każdej wirtualnej maszynie.
  • Redis – to nowoczesny magazyn danych, baza NoSQL działająca na zasadzie klucz-wartość. Rozwiązanie zostało wdrożone przede wszystkim ze względu na jego wydajność do przechowywania sesji. Tak jak w przypadku MariaDB, jest zainstalowany oddzielnie na każdej wirtualnej maszynie.
  • Apache2 - pełni rolę serwera WWW dla wirtualnych maszyn Pimcore (dev i prod)
  • Azure Application Gateway – działa jako punkt wejścia dla ruchu sieciowego i pełni rolę zapory sieciowej, chroniąc usługi przed nieautoryzowanym dostępem. Terminuje połączenia http/HTTPS. Zapewnia dostęp do części usług (które nie powinny być udostępniane publicznie) wyłącznie z prywatnej adresacji.
  • Azure Virtual Network Gateway – zestaw tuneli IPSec wykorzystywanych zarówno przez Hostersi (do usług administracji i monitoringu) jak i przez Klienta (szyfrowane i bezpieczne połączenie z biur Klienta do zasobów Azure)
  • Kopia zapasowa Azure – wykonuje kopie zapasowe wirtualnych maszyn
  • Kerberos – usługa zainstalowana na maszynach wirtualnych pimcore, dzięki której instancje autoryzują się w onpremowym  Active Directory Klienta i montują statyczne zasoby

Podsumowanie:

Dzięki skonfigurowaniu platformy Pimcore na platformie Azure, firma Zarys otrzymała infrastrukturę opartą na zaawansowanym i niezawodnym środowisku. Odpowiednie skalowanie, bezpieczeństwo i dostępność usług Azure przyczyniły się do sprawnego funkcjonowania i sukcesu projektu. Po zakończeniu prac, objęliśmy środowisko całodobową opieką administracyjną.

PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zobacz również:

Case Studies
Referencje

Rekomendujemy Hostersi Sp. z o. o wszystkim, którzy cenią wysoką jakość usług, profesjonalizm oraz szybki czas reakcji.

Krystian Karczyński
Założyciel i szef serwisu eTrapez
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.