Migracja sytemu iMieszkaniec.pl na platformę Azure w oparciu o Azure Kubernetes Service (AKS)

13 kwietnia 2022

Migracja sytemu iMieszkaniec.pl na platformę Azure w oparciu o Azure Kubernetes Service (AKS)

iMieszkaniec.pl to system do obsługi technicznej dla spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości. Zawiera zestaw narzędzi, które usprawniają procesy związane ze zgłaszaniem i naprawą usterek. A dodatkowe opcje jak statystyki pomagają w tworzeniu planów remontowych.

Głównym zadaniem Hostersów było wsparcie klienta w opracowaniu i wdrożeniu strategii umożliwiającej uruchomienie aplikacji w oparciu o konteneryzację. Hostersi współpracując z zespołem programistów zaprojektowali infrastrukturę spełniającą założone cele. Nadrzędnym celem było osiągnięcie zerowych przestojów w procesie ciągłego wdrażania aplikacji, aby skrócić czas wprowadzania jej na nowy rynek.

Rozwiązanie:

  • Do obsługi klastra Kubernetes wykorzystywana jest usługa AZURE KUBERNETES SERVICE (AKS), która z zachowaniem wysokiej dostępności, zabezpiecza ciągłość pracy aplikacji co przekłada się na wysoką dostępność aplikacji online.
  • Infrastruktura przygotowana jest zgodnie z podejściem IaC (Infrastructure as Code) tj. infrastrukturę przygotowana w formie skryptu/kodu. Daje to możliwość szybkiego uruchomienia dowolnej ilości kopii infrastruktury.
  • Wdrożenie aplikacji w klastrze odbywa się zgodnie z metodyką GitOps.

„Podczas wdrażania usługi AKS mogliśmy polegać na specjalistach i wsparciu firmy Hostersi, aby skupić się na swoim głównym celu, jakim jest zadowolenie klientów. Dzięki stałej, świadczonej na wysokim poziomie eksperckim opiece administracyjnej, mamy pewność, że nasze rozwiązanie będzie dostępne zawsze dla użytkowników”.

Miron Bryła

Prezes Zarządu w iMieszkaniec.pl Sp. z o.o.

 

Usługi Azure wykorzystane w projekcie:

PostgreSQL – baza danych, która zapewnia duże możliwości konfiguracyjne, dostarcza pakiet PgBouncer, a także pozwala na łatwe skalowanie zasobów na potrzeby obciążenia. Zintegrowana w sieci wirtualnej infrastruktury.

Azure Kubernetes Service (AKS) – zarządzana usługa Kubernetes, uruchomiona w chmurze zgodnie z najlepszymi praktykami wdrażania opartego o mikroserwisy. Najważniejsza część infrastruktury, do której trafiają aplikacje.

Azure Storage –bezpieczny i skalowany magazyn wykorzystany na pliki aplikacji wdrożonej w klastrze Kubernetesowym, a także do przechowywania informacji o infrastrukturze. Zapewnia szybki dostęp do plików, wersjonowanie i integrację z siecią wewnętrzną infrastruktury.

Virtual machine – maszyny wirtualne potrzebne do przygotowywania obrazu aplikacji dla rejestru kontenerów, a także zapewniające połączenie do sieci prywatnej infrastruktury.

Container Registry – miejsce do przechowywania gotowych obrazów na potrzeby wdrożenia w klastrach Kubernetesowych.

Key Vault – ochrona tajnych kluczy wykorzystywanych w infrastrukturze wraz z ich automatycznym dostarczaniem. Usługa zintegrowana z siecią prywatną infrastruktury.

Azure Alerts – pozwala na łatwe wykrywanie przekroczeń progów alarmowych dla krytycznych usług. Łączy się z monitoringiem Hostersów pozwalając na opiekę nad infrastrukturą 24/7/365.

Dodatkowe usługi wykorzystane w projekcie:

CloudFlare – obsługa DNS, dostarcza darmowe certyfikaty SSL. Zapewnia CDN dla plików znajdujących się w magazynie, a także zabezpiecza infrastrukturę. 

DataDog – zewnętrzna usługa monitorująca działanie infrastruktury.

Terraform – na potrzeby podejścia IaC.

GitLab – repozytorium dla kodu aplikacji budowanej przez GitLab Runnera, a także kod infrastruktury i kod ArgoCD.

 

Schemat:

case study imieszkaniec

Korzyści:

Dla iMieszkaniec oprócz wdrożenia opartego na usłudze AKS realizujemy również usługę opieki administracyjnej. Całe środowisko zostało stworzone w zgodzie z podejściem IaC, co umożliwia ciągły rozwój aplikacji i szybszą migrację do nowych lokalizacji. Wdrożenie AKS umożliwiło izolowanie usług i ich zależności w kontenerach, lepsze wykorzystanie zasobów obliczeniowych w porównaniu z pojedynczym modelem hosta na usługę.

Barbara Halska – na co dzień pracuje w Hostersi Sp. z o.o, gdzie odpowiada za działania presales i ewangelizację rynku w obszarze cloud computing. Od 2016 Microsoft Innovative Educator Expert, od 2017 Microsoft Innovative Educator Fellow. Współautorka podręcznika do kwalifikacji E13 i EE08 na kierunku technik informatyk oraz e-podręcznika „Wstęp do programowania” w projekcie Apki.org. Popularyzatorka większego udziału kobiet w IT i wykorzystywania nowych technologii w edukacji.

Case Studies
Referencje

Jesteśmy ogromnie zadowoleni ze współpracy z firmą Hostersi. Ich specjaliści bardzo nam pomogli w procesie migracji oraz zaprojektowania infrastruktury hybrydowej (Amazon Web Services i on-premise). Polecamy zespół Hostersi jako rzetelnego i profesjonalnego partnera o ogromnych kompetencjach w obszarze DevOps i Cloud Computingu.

Zbigniew Ćwikliński
Director of the Customer Relationship and Technology Development Department
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.