Migracja do AWS serwisów Tipmedia

22 marca 2019
Migracja do AWS

Migracja do AWS okazała się najlepszym rozwiązaniem dla grupy Tipmedia, aby zapewnić stabilność działania serwisów klienta i obsłużyć zwiększony ruch użytkowników. Oto, jak zmigrowaliśmy infrastrukturę Timpedia z serwerów dedykowanych do Amazon Web Services, równocześnie rozwiązując problemy wydajnościowe serwisów internetowych, wchodzących w skład portfela Tipmedia.

 

Wprowadzenie

Tipmedia to grupa zrzeszającą niezależnych wydawców gazet, portali internetowych, nadawców radiowych i telewizyjnych. Dostarcza gotowe rozwiązania dla mediów: portal internetowy, aplikację mobilną oraz system zarządzania treścią.

Problem

Stara infrastruktura klienta składała się z pięciu serwerów dedykowanych, z których każdy pracował jako uniwersalny LAMP. Portale klienta były rozdzielone pomiędzy te serwery, co powodowało problemy przy zwiększonym ruchu. Z uwagi na nierównomierny rozkład ruchu między serwerami, część z nich była mocno obciążona w stosunku do pozostałej reszty. Do tego fakt zarządzania przez panel DirectAdmin dodatkowo komplikował problem, wykluczając skutecznie możliwość wdrażania dedykowanych rozwiązań, mających na celu skrócenie czasu ładowania się portali.

Rozwiązanie

Rozwiązaniem problemu była migracja klienta na infrastrukturę chmurową Amazon Web Services, która potrafi się skalować. Aplikacja miała być serwowana z autoskalowanych instancji WEB, pliki statyczne miały być przechowywane w Object Storage, a cache oparty o Redis, aby zapewnić „bezstanowość”. Z uwagi na plany klienta dot. ekspansji na rynek USA oraz dobre praktyki, wdrożenie zostało zrealizowane w metodologii IaC w oparciu o rozwiązania Terraform/Ansible/Packer.

migracja do AWS

Projekt nowej infrastruktury w AWS

Wykorzystane rozwiązania Amazon Web Services

EC2 – podstawą infrastruktury są instancje WEB. Serwują one portale w ramach grupy autoskalującej
RDS – infrastruktura korzysta z Aurora MySQL. Aplikacja wykorzystuje endpoint writer do wszystkich zapisów, a endpoint reader do odczytów. Klaster ma włączone automatyczne skalowanie w oparciu o obciążenie baz danych.
ElastiCache – infrastruktura korzysta z Redis’a w celu przechowywania cache’u aplikacji.
DynamoDB – klient korzysta również z DynamoDB we własnym zakresie.
S3 – używane do przechowywania plików statycznych z uwzględnieniem zewnętrznej usługi CDN
CodeDeploy – za deployment odpowiedzialny jest CodeDeploy wraz z repozytorium kodu.
CloudWatch – w ramach Terraforma tworzone są alarmy w CloudWatch, które z kolei integrowane są z naszym Nagiosem, aby monitorować kluczowe metryki.

Zewnętrzne usługi i aplikacje wykorzystane w projekcie

CDN – zgodnie z ustaleniami z klientem, wszystkie pliki statyczne serwowane są z S3 oraz zapewniony jest CDN/cache w celu minimalizacji kosztów.

Migracja do AWS serwisów Tipmedia. Korzyści

Dzięki nowej infrastrukturze i możliwościom skalowania w Amazon Web Services, serwisy Tipmedia przygotowane są na obsłużenie zwiększonego ruchu, bez ryzyka, że któryś z serwisów przestanie działać. Nowa infrastruktura zapewnia także stabilne działanie i bieżący monitoring. Dzięki temu, klient może skoncentrować się na rozwoju swojego biznesu, bez obaw o techniczne aspekty utrzymania swoich serwisów.

Pytania? Skontaktuj się z nami

 

 

 

Zobacz również:

Projekt infrastruktury chmurowej i migracja do AWS Livespace CRM

Opieka administracyjna i zwiększenie wydajności platformy Webankieta.pl

Testy wydajnościowe i opieka administracyjna dla AleRabat.com

Nowa infrastruktura AWS dla Geek Soft

Projekt i wdrożenie infrastruktury chmurowej AWS dla Cleeng

Chmura AWS na czas sprzedaży biletów na koncert Justina Biebera

Case Studies
Referencje

Jesteśmy ogromnie zadowoleni ze współpracy z firmą Hostersi. Ich specjaliści bardzo nam pomogli w procesie migracji oraz zaprojektowania infrastruktury hybrydowej (Amazon Web Services i on-premise). Polecamy zespół Hostersi jako rzetelnego i profesjonalnego partnera o ogromnych kompetencjach w obszarze DevOps i Cloud Computingu.

Zbigniew Ćwikliński
Director of the Customer Relationship and Technology Development Department
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.