Nowości na platformie Microsoft Azure

8 marca 2023

Nowości na platformie Microsoft Azure

Już chyba na stałe wpiszą się na naszym blogu publikacje, które dotyczą nowości, jakie pojawią się na platformie Azure. W tym takim krótkim podsumowaniu wybrałam te najważniejsze, które mają wpływ na projekty, które są realizowane w Hostersach.

Nie przypadkowo zaczynam ten wpis od rozwiązań związanych ze sztuczną inteligencją czyli Azure Machine Learning, który dostarcza narzędzia dla profesjonalistów uczenia maszynowego i administratorów IT, z nowymi funkcjami, które pomagają usprawnić i uprościć rozwijanie projektów.

 • Rejestry Azure Machine Learning, pomogą promować, udostępniać i odkrywać artefakty uczenia maszynowego, takie jak modele i środowiska w wielu przestrzeniach roboczych w organizacji. Umożliwi to klientom śledzenie pochodzenia modeli i danych w różnych przestrzeniach roboczych w różnych subskrypcjach Azure, co ułatwi operacje między zespołami.
 • Azure Container for PyTorch i Azure Data Science Virtual Machines for PyTorch, to wyselekcjonowane środowiska i niestandardowe obrazy, które będą wiązać innowacyjne technologie wykorzystywane przez Microsoft do konfigurowania, rozwijania, przyspieszania i wspierania zoptymalizowanego szkolenia dla modeli PyTorch.

Responsible AI dashboard w Azure Machine Learning umożliwia klientom łatwe wdrożenie Responsible AI poprzez debugowanie modeli uczenia maszynowego i podejmowanie świadomych decyzji opartych na danych. Dodatkowe aktualizacje obejmują:

 • Funkcje automatycznego uczenia maszynowego, w tym wsparcie dla przetwarzania języka naturalnego i zadań obrazowych. Automatyczne generowanie kodu jest ogólnie dostępne dla wszystkich zadań automatycznego uczenia maszynowego w zakresie danych tabelarycznych, obrazowych i tekstowych.
 • Pakiet Python SDK v2 upraszcza zarządzanie całym cyklem życia uczenia maszynowego, od szkolenia pojedynczych zadań po zbiory danych i wdrażanie modeli za pomocą funkcji Pythona.

Platforma Apache Spark w usłudze Azure Synapse Analytics umożliwia uczenie maszynowe z danymi big data, zapewniając możliwość uzyskiwania cennych informacji z dużych ilości danych ze strukturą, bez struktury i szybko poruszających się danych.

Hugging Face będzie hostować BLOOM, największy na świecie otwarty wielojęzyczny model językowy z 176 miliardami parametrów, na AzureML Managed Endpoints dla społeczności w celu przetestowania wydajności.

Sztuczna inteligencja to ogromne zbiory danych, więc obszar bazodanowy również ciągle się rozwija, więc warto też wspomnieć o nowościach, jakie pojawiły się ostatnio.

Azure Cosmos DB dla bazy danych PostgreSQL zapewnia wszystko, co jest dla developerów najważniejsze w ramach PostgreSQL, oraz zaawansowane rozszerzenie Citus dla szybkiej i skalowalnej bazy danych firmy Microsoft do tworzenia aplikacji natywnych dla chmury. Deweloperzy mogą teraz tworzyć aplikacje z danymi relacyjnymi i nierelacyjnymi (NoSQL) przy użyciu tej samej znanej usługi bazy danych. Dodatkowo jest możliwość obsługi plików o rozmiarze 16 MB dla baz danych MongoDB.

Azure Database for PostgreSQL — Flexible Server, w pełni zarządzana i inteligentna usługa bazy danych PostgreSQL, obsługuje teraz szyfrowanie danych za pomocą kluczy zarządzanych przez klienta. Klucze zarządzane przez klienta są przechowywane w usłudze Azure Key Vault, scentralizowanej usłudze zarządzania kluczami, która zapewnia dodatkowe zabezpieczenia, wysoką dostępność i możliwości odzyskiwania po awarii. Rozmiar magazynu danych dla usługi Azure Database for PostgreSQL zostanie zwiększony do 32 TB. Ta długo oczekiwana funkcja jest najlepsza w przypadku obciążeń działających na bardzo dużych bazach danych lub migrujących na elastyczny serwer.

Azure Database for MySQL - w pełni zarządzana i skalowalna usługa bazy danych MySQL, może teraz skalować operacje wejścia/wyjścia na żądanie bez konieczności wstępnego określenia liczby operacji we/wy na sekundę.

Kolejna nowość o której warto wspomnieć to usługa Azure Data Explorer. Jest to w pełni zarządzana, wysokowydajna platforma analityczna danych big data, która ułatwia analizowanie dużych ilości danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Ta usługa do zarządzania danymi oferuje szybkie pozyskiwanie danych z małym opóźnieniem i liniowym skalowaniem obsługującym do 200 MB danych na sekundę na węzeł. Usługa Azure Data Explorer ułatwia zdalne monitorowanie urządzeń IoT produkcyjnych, pojazdów i systemów ciągle przełączających się między operacjami. Zestaw narzędzi zapewnia klientom kompletne rozwiązanie do pozyskiwania danych, zapytań, wizualizacji i zarządzania. Pozyskiwanie danych to proces, w którym dane są dodawane do tabeli i udostępniane na potrzeby wykonywania zapytań w usłudze Azure Data Explorer.

Usługa Azure Data Explorer umożliwia obsługę z różnych źródeł danych:

 • Danych przechowywanych ramach Amazon (S3)
 • Azure Synapse Link z usługi Azure Cosmos DB
 • Metryki, dzienniki z open telemetry
 • Dane wyjściowe usługi Azure Stream Analytics

Te dodatki ułatwiają wprowadzanie danych do usługi Azure Data Explorer w celu zapewnienia analizy niemal w czasie rzeczywistym i zapewnienia klientom kompletnego rozwiązania do pozyskiwania danych, wykonywania zapytań, wizualizacji i zarządzania.

SQL Server z obsługą usługi Azure Arc zyskał również kilka nowych funkcji, które umożliwiają klientom korzystanie ze środowiska podobnego do chmury, w tym:

 • Środowisko logowania, które integruje się z usługą Azure Active Directory (Azure AD)
 • Ulepszone zabezpieczenia i monitorowanie dzięki usłudze Microsoft Defender, która umożliwia klientom ocenę i zabezpieczenie zasobów programu SQL Server w środowiskach hybrydowych wielochmurowych.

Nowa oferta usługi Azure Disk Storage jest idealna dla aplikacji wymagających wysokiego poziomu wydajności bez konieczności zwiększania pojemności magazynu. Dysk SSD w warstwie Premium v2 zapewnia najbardziej elastyczny i skalowalny blokowy magazyn ogólnego przeznaczenia w chmurze, umożliwiając klientom sprostanie stale rosnącym wymaganiom obciążeń produkcyjnych, takich jak SQL Server, Oracle, MariaDB, SAP, Cassandra, MongoDB, big data, analizy, gry, maszyny wirtualne (VM) lub kontenery stanowe. Dzięki dyskom SSD w warstwie Premium v2 klienci platformy Azure mogą teraz do 64 tebibajtów (TiB) pojemności magazynu, 80 000 operacji wejścia/wyjścia na sekundę (IOPS) i przepływności 1 200 megabitów na sekundę na jednym dysku. Ponadto klienci mogą teraz również przechowywać migawki przyrostowe dla dysków SSD w warstwie Premium v2 w magazynie SSD w warstwie Standardowa.

W temacie zarządzania i monitorowania usług pojawiło się również kilka nowości:

Usługa Azure Automanage oszczędza czas, automatyzując konfigurację serwerów i zarządzanie nimi w całym cyklu życia klienta na dużą skalę, niezależnie od tego, czy znajdują się one na platformie Azure, czy w środowiskach hybrydowych obsługiwanych przez usługę Azure Arc. Usługa Azure Automanage dostarcza dla maszyn wirtualnych z systemem Windows Server na platformie Azure zestaw funkcji, które upraszczają zarządzanie i skracają czas pracy bez przestojów obciążeń, aby jeszcze bardziej zwiększyć wydajność i oszczędności. Jedną z tych funkcji jest Hotpatch, która umożliwia instalowanie poprawek bez konieczności ponownego uruchamiania każdej instalacji, skracając przestoje maszyn wirtualnych system Windows Server na platformie Azure.

Nowe możliwości Azure Monitor mają pomóc klientom w dalszej modernizacji ich środowisk i optymalizacji kosztów. Te aktualizacje obejmują:

 • Predykcyjne autoskalowanie dla Wirtualnych Zestawów Maszyn (Virtual Machine Scale Sets), teraz ogólnie dostępne. Użytkownicy mogą wykorzystać uczenie maszynowe do zarządzania i skalowania zasobów Azure Virtual Machine Scale Sets, prognozując ogólne obciążenie procesora i zapewniając, że skalowanie nastąpi w odpowiednim czasie, aby sprostać zapotrzebowaniu.

Azure Monitor Agent (AMA) zapewnia bezpieczny, opłacalny i uproszczony sposób zbierania danych telemetrycznych z zasobów użytkownika. Zastępuje on starsze agenty Log Analytics (zwane również agentami MMA i OMS).

Natomiast nowe funkcje dla Azure Networking są już ogólnie dostępne i obejmują:

Azure Domain Name System (DNS) private resolver to chmurowa, natywna, wysoce dostępna i przyjazna DevOps usługa. Zapewnia prostą, niewymagającą konserwacji, niezawodną i bezpieczną usługę DNS do rozwiązywania i warunkowego przekazywania zapytań DNS z sieci wirtualnej, on-premises i do innych docelowych serwerów DNS bez konieczności tworzenia i zarządzania niestandardowym rozwiązaniem DNS. Dzięki temu infrastruktura DNS klientów będzie działać bezpiecznie, prywatnie i bezproblemowo w sieciach on-premises i umożliwi kluczowe scenariusze sieci hybrydowych.

Azure public multi-access edge compute (MEC) umożliwia przedsiębiorstwom i deweloperom dostarczanie innowacyjnych, wysokowydajnych aplikacji o niskich opóźnieniach przy użyciu publicznych sieci 5G operatorów. Azure public MEC jest dostępny u AT&T w Atlancie i Dallas. Oferuje to klientom wyjątkową możliwość analizowania danych bliżej miejsca ich pozyskiwania w celu podejmowania proaktywnych działań i decyzji.

Customer Managed Keys (CMK) - zapewnia klientom maksymalną kontrolę nad ich zaszyfrowanymi danymi vSAN na Azure VMware Solution. Dzięki tej funkcji klienci używają Azure Key Vault do generowania kluczy zarządzanych przez klienta oraz do centralizacji i usprawnienia procesu zarządzania kluczami, w tym:

 • Cofanie dostępu w dowolnym momencie i ochronę danych klientów z poziomu ich chmury prywatnej.
 • Rotację klucza szyfrującego w Azure Key Vault zgodnie z wymogami polityki zgodności klienta.
 • Pełna integracja z Azure Monitor i Azure Log Analytics w celu uzyskania kompletnych dzienników audytowych i alertów.

źródło:microsoft

Podsumowanie

Microsoft Azure oferuje wiele różnych usług chmurowych, które stale się rozwijają i dostosowują do potrzeb użytkowników. Warto zwrócić uwagę, że katalog usług Azure jest ciągle aktualizowany i rozwijany, dlatego warto na bieżąco śledzić nowości i aktualizacje, aby wykorzystać pełen potencjał platformy. Jako partner Microsoft i reseller Azure staramy się dobrać jak najlepsze rozwiązanie dla projektów naszych klientów, dlatego stale rozbudowujemy swoje kompetencje i bacznie obserwujemy rozwój platformy.

Barbara Halska – na co dzień pracuje w Hostersi Sp. z o.o, gdzie odpowiada za działania presales i ewangelizację rynku w obszarze cloud computing. Od 2016 Microsoft Innovative Educator Expert, od 2017 Microsoft Innovative Educator Fellow. Współautorka podręcznika do kwalifikacji E13 i EE08 na kierunku technik informatyk oraz e-podręcznika „Wstęp do programowania” w projekcie Apki.org. Współautorka kursu w tematyce cyberbezpieczeństwa na platformie Microsoft Learn.  Popularyzatorka większego udziału kobiet w IT i wykorzystywania nowych technologii w edukacji.

 

Case Studies
Referencje

Hostersi wsparli nas na każdym etapie projektowania i budowy infrastruktury. Finansowanie, które pomogli pozyskać nam od AWS, pozwoliło przetestować szereg różnych rozwiązań i wybrać konfigurację, która najlepiej odpowiada potrzebom naszej aplikacji. Hostersi stworzyli dla nas infrastrukturę „szytą na miarę”, którą dzięki programowi wsparcia startupów, pozyskaliśmy niemal bezkosztowo.

Wojciech Mróz
CEO & Co-founder Pagaspot
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.