Dziesięć aspektów zakupu usług chmurowych.

23 września 2020

Dziesięć aspektów zakupu usług chmurowych

Tradycyjne metody zakupowe w sektorze publicznym jak przetargi lub kontrakty nie zawsze są odpowiednio dopasowane do specyfiki zakupu usług chmurowych, przez co ich stosowanie może utrudniać lub wręcz uniemożliwiać wykorzystanie nowoczesnych technologii. Poniżej przedstawiamy dziesięć aspektów, na które warto zwrócić uwagę przy tworzeniu procedur do zakupu tego typu usług.

 

  1. Miej świadomość różnic między usługami chmurowymi a tradycyjnym IT.

Wykorzystanie usług chmurowych umożliwia zwiększenie elastyczności przez zastąpienie dużych odgórnych inwestycji w sprzęt zmiennymi kosztami dopasowanymi do faktycznego wykorzystania zasobów. Przed przystąpieniem do organizacji przetargu warto poznać różne modele finansowe, w jakich oferowane są poszczególne usługi, dostosować odpowiednio założenia budżetowe i zbudować strategię zakupową zorientowaną na maksymalne wykorzystanie zalet chmury.

 

  1. Upewnij się, że Twoja organizacja posiada odpowiednie kompetencje.

Organizacje z doświadczeniami technicznymi w zakresie przetwarzania w chmurze wspierane przez zespół do spraw zamówień i dział prawny są znacznie lepiej przygotowane do zamawiania usług w chmurze i mają wyższy wskaźnik sukcesu niż takie, które pozbawione są tego typu wsparcia. W wypadku braku tych kompetencji wewnątrz organizacji zalecane jest skorzystanie ze wsparcia zewnętrznego dostawcy lub konsultanta.

 

  1. Opracuj kompleksową strategię adopcji chmury

Aby w pełni wykorzystać zalety usług chmurowych i zmaksymalizować płynące z nich korzyści istotne jest holistyczne spojrzenie na stosowane aktualnie rozwiązania IT i zaplanowanie jego transformacji z uwzględnieniem specyficznych korzyści, które chcemy osiągnąć.

 

  1. Koncentruj się na wymaganiach funkcjonalnych

Efektywność chmury rośnie, proporcjonalnie do ilości rozwiązań chmurowych, które jednocześnie jesteśmy w stanie zutylizować, dlatego istotne jest, aby nie skupiać się na przeniesieniu aktualnych aplikacji lub serwerów do chmury w celu stworzeniu jak najwierniejszej ich kopii. Punktem wyjścia dla projektowania infrastruktury w chmurze jest skupienie się na tym, jakie funkcjonalności będą nam potrzebne i dobranie pod ich kątem takiego rozwiązania, które pozwoli na najefektywniejsze ich dostarczenie.

 

  1. Dobierz odpowiedni model świadczenia usług (IaaS, PaaS, SaaS)

IaaS
Infrastructure as a Service to usługa polegająca na dostarczeniu klientowi niezbędnej infrastruktury – np. sprzętu w postaci serwerów. Klient może rozliczać się za wynajętą przestrzeń dyskową bądź wykorzystaną moc obliczeniową. Jest to najbardziej podstawowy sposób korzystania z chmury.

PaaS
Platform as a Service, polega na dostarczeniu kompletnej, wyposażonej we wszelkie niezbędne aplikacje, platformy do pracy, w ramach której można budować swoje aplikacje, przeprowadzać obliczenia, które wymagają dużej mocy obliczeniowej lub przetwarzać dane.

SaaS
Z Software as a Service mamy do czynienia, kiedy całość aplikacji i danych przechowywana jest zewnętrznie, na serwerach dostawcy usługi, a użytkownicy mają do niej dostęp poprzez Internet.

Wybór odpowiedniego modelu ściśle związany jest z indywidualnymi potrzebami lub wymaganiami projektu, a także ofertą wybranego dostawcy usług.

 

  1. Rozliczaj usługi chmurowe jak inne media

Aby czerpać korzyści płynące z wykorzystania chmury należy w jak największym stopniu wykorzystywać zalety dynamicznego modelu cenowego, gdzie płacimy jedynie za zasoby, które wykorzystujemy. Wymaga to zmiany podejścia do budżetowania i planowania, jednakże w efekcie umożliwia znaczne oszczędności i promuje optymalizację wykorzystania dostępnych zasobów.

 

  1. Monitoruj i optymalizuj zużycie oraz koszty

Dostawcy usług chmurowych udostępniają szereg narzędzi, które pozwalają na szczegółową analizę i kontrolę wydatków. Ponadto narzędzia te dostarczają także informacji dotyczących szczegółowego wykorzystania infrastruktury i sugerują działania mające na celu poprawę wydajności i bezpieczeństwa, jak i zmiany mogące skutkować obniżeniem kosztu.

 

  1. Korzystaj ze sprawdzonych standardów w zakresie bezpieczeństwa, prywatności i audytowania

Większość usług chmurowych zaprojektowana jest z myślą o zgodności z obowiązującymi na świecie standardami  bezpieczeństwa, prywatności i audytowania. Wykorzystanie najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa, prywatności i audytów zmniejsza ryzyko wystąpienia niezgodności i ułatwia uzyskanie odpowiednich certyfikatów, takich jak ISO, HIPPA, PCIDSS i wiele innych.

 

  1. Pamiętaj, że bezpieczeństwo w chmurze jest wspólną odpowiedzialnością

Ponieważ klienci korzystający z chmury obliczeniowej budują systemy w infrastrukturze chmury, obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i zgodności ze standardami są dzielone między dostawców usług i użytkowników chmury. Odpowiedzialność dostawcy i klienta zależy od używanego modelu wdrażania chmury, czyli IaaS, SaaS lub PaaS. np. w modelu IaaS klienci kontrolują zarówno sposób projektowania i zabezpieczania aplikacji, jak i dane w infrastrukturze, podczas gdy w PaaS większość tego obowiązku spoczywa na dostawcy usługi chmurowej.

 

  1. Dobierz odpowiednie kryteria oceny ofert

Kryteria oceny korzyści rozwiązania chmurowego powinny, przede wszystkim koncentrować się na wymaganiach dotyczących wydajności systemu. Wybór odpowiedniego dostawcy usług, podyktowany powinien być maksymalizacją elastyczności, efektywności kosztowej i szybkiej skalowalności.

 

PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

Zobacz również:

Case Studies
Referencje

Firma Hostersi pozwoliła nam osadzić ogólne zagadnienia programu Well Architected Framework w kontekście naszej firmy. Oszczędziło nam to wiele czasu i pozwoliło znaleźć lepiej dopasowane rozwiązania do specyfiki naszego biznesu. WAF był świetnym katalizatorem do wprowadzenie szeregu zmian w obszarze niezawodności, szybkości i bezpieczeństwa edrone. 

Piotr Stachowicz
CTO
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.