Analiza kosztów w AWS, Azure, GCP, OVHcloud

31 marca 2020

Analiza kosztów w AWS, Azure, GCP, OVHcloud

Migracja do chmury powinna się przede wszystkim opłacać, dlatego przygotowaliśmy dla Was analizę kosztów największych dostawców chmurowych. Sprawdźcie ile i za co płacimy w AWS, Azure, GCP i OVHcloud.

 

Analiza kosztów i modele płatności w Azure

 • Płatność za rzeczywiste użycie (Pay as You Go) - ten model oferuje rozliczanie według standardowych stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem, wymaga podpięcia karty. Jest to najprostszy, ale też od razu najdroższy model opłat. Cennik zmienny, zgodny z informacją opublikowaną na stronie. Idealne rozwiązanie do krótkich projektów - mniej niż rok, testów.
 • CSP (Cloud Solution Provider) – ten model umożliwia zakup bezpośrednio od partnera, rozliczenie odbywa się na podstawie comiesięcznej faktury. Cennik zmienny dostępny u partnera. Można ustawić limit kwotowy, który w momencie osiągnięcia 80% poinformuje o tym mailem. Rekomendowany dla małych oraz średnich przedsiębiorstw.
 • Enterprise Agreement - umowa Enterprise jest przeznaczona dla organizacji, które chcą licencjonować oprogramowanie i usługi w chmurze na co najmniej trzy lata. Można do posiadanej już umowy EA na inne produkty firmy Microsoft, dodać Azure. Możliwość otrzymania oferty specjalnej. Idealne dla średnich i dużych przedsiębiorstw oraz środowisk o dużym wykorzystaniu zasobów Microsoft Azure. Wymagana minimalna wartość umowy to 12 000 $ rocznie.
 • Azure Reserved Instances – ten model przeznaczony jest dla projektów, które dokonały analizy swojej infrastruktury i wiedzą jakich minimalnych zasobów potrzebują do funkcjonowania projektu. Rezerwacje platformy Azure pomagają zaoszczędzić w ramach maszyn wirtualnych lub innych zasobów platformy Azure przez jeden rok lub trzy lata. Rezerwacje mogą znacznie obniżyć koszty zasobów, nawet o 72% w porównaniu do cen przy płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.
 • Spot – ten model umożliwia zakupienie nieużywanej pojemności obliczeniowej z dużymi rabatami, nawet do 90% w porównaniu z modelem Pay as You Go. Maszyny wirtualne typu spot doskonale nadają się do aplikacji do renderowania grafiki, do testowania aplikacji, nowych wersji aplikacji czy aplikacji bezstanowych, tworzonych w dużej skali.

Cennik przykładowych instancji przy porównaniu cen w różnych modelach finansowania:

Rodzina wirtualnych maszyn

Płatność z rzeczywistym użyciem (Pay as You Go)

Rezerwacja na rok

Rezerwacja na 3 lata Spot
B1S (1vCPU, 1GiB RAM)

0,0075 $/godz.

0,0059 $/godz. 0,0038 $/godz. Brak danych
Fsv2(2vCPU, 4GiB RAM) 0,0846 $/godz. 0,05 $/godz. 0,0307 $/godz. 0,0102 $/godz.
Dv3 (2vCPU, 8GiB RAM) 0,096 $/godz. 0,0548 $/godz. 0,0369 $/godz. 0,0125 $/godz.
Ev3 (2vCPU, 16GiB RAM) 0,126 $/godz.

0,0753 $/godz.

0,0481 $/godz. 0,016 $/godz.

W przypadku, kiedy mamy wykupioną rezerwację maszyn i okazuje się, że wykorzystanie jej jest dużo niższe niż była przewidywana, Microsoft umożliwia wymianę takiej rezerwacji, zwracając nam pozostałą niewykorzystaną kwotę w celu zakupu rezerwacji tego samego typu, ale już o innych parametrach. Przez typ rozumiemy, że jeżeli wcześniej rezerwowaliśmy wirtualną maszynę to wymianę dokonujemy na inną wirtualną maszynę o mniejszych parametrach - nie możemy wymienić na maszynę bazodanową. Natomiast może być to wirtualna maszyna z dowolnej rodziny czy serii, czy nawet regionu. Należy pamiętać o tym, że nowa rezerwacja nie może być mniejsza od kwoty do tej pory nie wykorzystanej. Możemy też rezerwacje anulować, wówczas może zostać naliczona opłata w wysokości 12% z powodu wcześniejszego zakończenia (jak na razie ta opłata nie jest pobierana) oraz łączna kwota zwrotu nie może przekroczyć 50 tyś $ w ciągu 12 miesięcy.

W celu obniżenia kosztów, Microsoft oferuje takie rozwiązania jak:

Azure Hybrid Benefit - ten model przeznaczony jest dla klientów posiadających licencje z pakietem Software Assurance. Umożliwia skorzystanie z lokalnych licencji systemów Windows Server i uruchamianie maszyn wirtualnych z systemem Windows na platformie Azure przy niższych kosztach. Umożliwia przeniesienia licencji do w pełni zarządzanego produktu PaaS dla programu SQL Server. Platforma Azure jest jedyną chmurą, która oferuje tę możliwość. Dodatkowo przez 180 dni można korzystać z tej samej licencji na maszynach lokalnych, jak i w chmurze Azure, co daje szansę na spokojne przeniesienie bazy danych. Dzięki korzyści użycia hybrydowego platformy Azure kwalifikujący się klienci mogą zaoszczędzić nawet do 40% na usłudze Azure Virtual Machines (usłudze typu „infrastruktura jako usługa”, IaaS) oraz nawet 55% na usłudze Azure SQL Database („platforma jako usługa”, PaaS) oraz na programie SQL Server w usłudze Azure Virtual Machines (IaaS) — a w połączeniu z wystąpieniami zarezerwowanymi platformy Azure oszczędności wzrastają nawet do 80%.

Azure Extended Support dla Windows i SQL Server – dotyczy Windows Serwer 2008 czy SQL Server 2008 R2 po migracji do chmury przez kolejne 3 lata to oprogramowanie będzie wspierane przez Microsoft.

Dev/Test pricing – w ramach tego modelu jest brak opłat za korzystanie z oprogramowania firmy Microsoft na maszynach wirtualnych, oferuje również znaczące rabaty cenowe dla tworzonych i testowanych aplikacji opartych o różne usługi Azure i dostarcza wirtualne maszyny z Windows 10.

 

Nigdy nie płać więcej niż trzeba

Upewnij się, że chmura działa efektywnie na platformie Azure dzięki zaawansowanym narzędziom do zarządzania kosztami, które pomogą w osiągnięciu następujących celów:

 • Monitorowanie w sposób ciągły wykorzystanych zasobów chmurowych.
 • Optymalizacja i oszczędzanie, poprzez eliminację bezczynnych zasoby, poprzez ustawienie odpowiedniego rozmiaru maszyny wirtualnej.
 • Automatyzacja skalowalności maszyn (zwiększanie/zmniejszanie zgodnie z harmonogramem)
 • Wyłączanie maszyn poza godzinami pracy – w przypadku, kiedy wiemy, że poza godzinami pracy nikt z niej będzie korzystał

Warto też wspomnieć o tym, że rozpoczynając przygodę z Microsoft Azure na start dostajemy 200$ /170 Euro do wydania przez oraz wiele usług za Free Tier przez pierwsze 12 miesięcy. Oprócz tego Microsoft Azure oferuje za darmo na zawsze aż 25 usług. Dostępność tych usług jest uzależniona od zasobów i regionu, dostępne w ramach określonych limitów.

 

Analiza kosztów i modele płatności w AWS

 

AWS nawet przy rezerwacjach na 1 rok lub 3 lata  nalicza sekundowo oprócz instancji Spot.

Cennik przykładowych instancji przy porównaniu cen w różnych modelach finansowania w ramach rezerwacji standard.

Rodzina wirtualnych maszyn On-demand 1 Yr No Upfront Reserved

3 Yr No Upfront Reserved

1 Yr Partial Upfront Reserved 3 Yr Partial Upfront Reserved
c5.large(2vCPU, 4GB RAM) 71.01 $/miesiąc  48.91 $/miesiąc 35.04 $/miesiąc

23.36 $/miesiąc

16.06 $/miesiąc
m5a.large(2vCPU, 8GB RAM) 76.13 $/miesiąc  54.02 $/miesiąc 40.15 $/miesiąc 25.55 $/miesiąc

18.25 $/miesiąc

t3a.large(2vCPU, 8GB RAM) 63.25 $/miesiąc  45.48 $/miesiąc 32.78 $/ miesiąc 21.69 $/miesiąc 15.19 $/miesiąc

-On Demand – model w którym płaci się za moc obliczeniową według godziny lub sekundy (po pierwszych 60 sekundach), w zależności od uruchomionych instancji. Nie są potrzebne długoterminowe zobowiązania ani płatności z góry.  Rozwiązanie dedykowane dla startupów, jak również nowych aplikacji, dla których nie jesteśmy w stanie z góry oszacować obciążenia. Wymaga podpięcia karty.

 

Instancje zarezerwowane zapewniają znaczną zniżkę (do 75%) w porównaniu z cenami on demand. Wysokość zniżki uzależniona jest od regionu oraz typu instancji, powyższa tabela przedstawia rabaty w Europie(Frankfurt).

 • No Upfront Reserved – rezerwacja z comiesięczną stałą obniżoną kwotą opłaty, bez dodatkowych opłat z góry;
 • Partial Upfront Reserved – typ rezerwacji gdzie, część opłaty z góry, reszta opłaty co miesiąc;
 • All Upfront Reserved – typ rezerwacji, za cały okres rezerwacji opłata z góry.

 

EC2 rezerwacje zapewniają obniżoną stawkę godzinową. Fakturowanie w AWS automatycznie stosuje obniżoną stawkę.

Standardowe rezerwacje: zapewniają najbardziej znaczącą zniżkę (do 75% rabatu na żądanie) i najlepiej nadają się do użytkowania, kiedy znamy obciążenie. W ramach standardowych rezerwacji możemy w czasie rezerwacji dokonać pewnych zmian np.: AZ, w którym znajduje się EC2 czy typ networkingu. Można również zmieniać maszyny wewnątrz danej rodziny np.: mając jedną rezerwację t2.small i dwie rezerwacje t2.micro można połączyć je jedną t2.medium. Można podnieść o jedną klasę wyżej w ramach jednej rodziny maszyn, operacja jest możliwa również w drugą stronę, a więc obniżenie do klasy niżej wewnątrz danej rodziny.

 

Poza standardowymi rezerwacjami mamy również możliwość zastosowania Convertible (zmiennych), które zapewniają mniejszy rabat (do 54% rabatu na żądanie) w zamian oferując więcej możliwości modyfikacji w porównaniu ze standardowymi rezerwacjami. Poza zmianą w ramach rodziny, możemy również dokonywać zmian poza nią, można również zmienić rodzaj systemu operacyjnego. W ramach rezerwacji zmiennych możemy również zmienić model finansowania. Kolejnym plusem jest automatyczne obniżenie kosztów  naszej rezerwacji, jeżeli AWS obniża cenę tej instancji.

 

-Scheduled Reserved Instances – zaplanowane rezerwacje umożliwiają dostęp do uruchomienia w zarezerwowanych oknach czasowych. Ta opcja pozwala dopasować rezerwację pojemności do przewidywalnego powtarzającego się harmonogramu, który wymaga tylko ułamka dnia, tygodnia lub miesiąca. Zniżka od 5 do 10%.

 

Uwaga: Nowość

Plany oszczędnościowe (ang.Savings Plans) niedawno wprowadzone przez AWS - to elastyczny model cenowy, który zapewnia oszczędności do 72% na zużyciu obliczeniowym. Ten model cenowy oferuje niższe ceny za korzystanie z instancji Amazon EC2 niezależnie od rodziny, wielkości, systemu operacyjnego lub regionu AWS. W ramach tego planu możemy dokonywać modyfikacji czy zmiany rodziny maszyn, jak również systemu operacyjnego.

 

AWS umożliwia dokonania rezerwacji na krótszy okres np. na 6 miesięcy, taką rezerwację można zakupić z giełdy, czyli instancja jest odkupowana od innego klienta, który już nie potrzebuje zasobów. Oprócz oszczędności na kosztach instancji, możemy zakupić ją dokładnie na taki okres, jaki jest nam potrzebny. Należy pamiętać, że nie można zakupić w taki sposób instancji na miesiąc oraz o tym, że jest to niemożliwe we wszystkich regionach (Hong Kong i Bahrajn).

 

Instancje Spot Amazon EC2 pozwalają wykorzystać niewykorzystaną pojemność EC2 w chmurze AWS. Najczęściej to są instancje, które już nikt nie kupuje, dlatego AWS woli je odsprzedać z dużym rabatem. Instancje spotowe są dostępne z 90% rabatem w porównaniu do cen na żądanie. Ze względu na skalę operacyjną AWS, Spot Instances mogą oferować skalę i oszczędności w celu uruchamiania obciążeń. Masz również opcję hibernacji, zatrzymania lub zakończenia wystąpienia Spot. Minus instancji Spot jest taki, że są one dostępne dla klienta tak długo, jak długo ktoś nie przebije jego ceny, jednak takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko. Oczywiście AWS informuje klienta z 2 minutowym wyprzedzeniem przed stratą instancji. W ramach Spot AWS oprócz licytacji oferuje również instancje o konkretnym czasie działania i określonych zniżkach 1h – 50% lub 6h – 30%.

 

Wymagania dotyczące typu instancji, wymagania budżetowe i projekt aplikacji określą sposób zastosowania następujących najlepszych praktyk dla aplikacji:

 • Elastyczny wybór w kwestii typów instancji. Jeśli to możliwe, należy przetestować aplikację na różnych typach instancji, tak aby wybrać idealną dla projektu. Ponieważ ceny mogą się różnić w zależności od strefy dostępności, często można uzyskać większą wydajność obliczeniową za tę samą cenę, w innym regionie.
 • Ponieważ ceny dostosowują się w oparciu o długoterminowy popyt, popularne typy instancji (takie jak niedawno wprowadzone rodziny instancji) zwykle mają więcej korekt cen. W związku z tym wybieranie typów instancji starszej generacji, które są mniej popularne, zwykle powoduje niższe koszty i mniej zakłóceń.
 • Funkcja Hibernacja Amazon EC2 Spot umożliwia wstrzymanie, a następnie wznowienie instancji wspieranych przez Amazon EBS, gdy pojemność jest dostępna. Hibernacja przypomina zamykanie i otwieranie pokrywy laptopa, a aplikacja uruchamia się dokładnie tam, gdzie została przerwana.
 • W AWS można łatwo łączyć wystąpienia Spot z funkcjami On Demand i rezerwacjami, aby dodatkowo zoptymalizować koszt obciążenia z wydajnością.

AWS również oferuje możliwość na start skorzystania z chmury przez 12 miesięcy za darmo w ramach AWS Free Tier. Oprócz tego oferuje 22 usługi, które są na zawsze za free. Tak jak w przypadku Azure darmowe usługi mają określone limity.

Analiza kosztów i modele płatności w GCP

 

W chmurze Google modele rozliczeniowe wyglądają podobnie jak w przypadku powyżej omówionych chmur. Jest jedna ważna różnica, GCP zamiast wybierać z listy predefiniowanych instancji, umożliwia przygotowanie instancji dokładnie pod wymagania aplikacji. Można dobrać dokładnie takie parametry, jakich potrzebuje aplikacja co może dać oszczędności rzędu 57%. Niestandardowe typy maszyn zapewniają dokładnie to, czego potrzebuje biznes do określonych obciążeń. Maszyny uruchamiają się w ciągu kilku minut i automatycznie skalują w miarę zmieniających się potrzeb, pomagając uniknąć nadmiernej alokacji zasobów.

Cennik przykładowych instancji przy porównaniu cen w różnych modelach finansowania:

Rodzina maszyn wirtualnych On-demand /miesiąc Preemptible price /miesiąc

1 year commitment /miesiąc

3 year commitment / miesiąc
N1 20.81303 $/ vCPU 5.9495 $/ vCPU 18.7142508 $/ vCPU 13.3673220 $/ vCPU
N2 18.46 $/ vCPU 5.58 $/ vCPU 14.54 $/ vCPU 10.38 $/ vCPU
E2 15.92 $/ vCPU 4.78 $/ vCPU 10.03 $/ vCPU 10.38 $/ vCPU

Pay as You Go(On-demand price) - czyli płatność dopiero po skorzystaniu z usługi. Google rozlicza osobno ilość instancji w oparciu o ilość vCPU i osobno w oparciu o RAM. Rozliczanie sekundowe, następuje tak jak w AWS po pierwszych 60 sekundach od uruchomienia instancji.

Chmura Google’a ma kilka rozwiązań, które pozwolą zmniejszyć koszty:

 • Sustained use discounts – czyli domyślna i automatyczna forma upustu/rabatu za miesięczne i stałe wykorzystanie zasobów w GCP. Jest to forma automatycznego upustu na instancje, działające określoną długość czasu w ciągu miesiąca. W ten sposób, im więcej godzin przepracują one w ciągu miesiąca kalendarzowego, tym ich efektywna stawka godzinowa spada –bez żadnych umów, żadnych przedpłat, żadnych zobowiązań. Rabat na poziomie 20-30% w porównaniu z Pay as You Go. W ramach tej metody rozliczeń upusty na vCPU czy RAM są niezależne od siebie.
 • Committed-use discounts – czyli upusty/rabaty za zarezerwowanie zasobów na jeden lub trzy lata. W przypadku GCP mówimy tu o rezerwacji na 1 rok i oszczędności na poziomie 37-41% w porównaniu z Pay as You Go, w przypadku 3 lat oszczędności to 55-70%.
 • Preemptible VM instances, w skrócie PVM, są to najtańsze, regularne instancje takie jak N1 czy N2, ale bez gwarancji działania – rozwiązanie trochę a wzór spotów w pozostałych chmurach. W GCP one mają stałą określoną cenę nie tak, jak w porównaniu z innymi dostawcami, gdzie zakup polega na wylicytowaniu najlepszej ceny.

Należy zaznaczyć, że GCP również oferuje dla nowych klientów opcję Free Tier w ramach, której otrzymują 300$ do wydania na dowolne usługi. Dodatkowo jak poprzedni dostawcy chmury GCP również oferuje aż 23 usługi, które na zawsze są darmowe. Oczywiście te darmowe usługi mają ustawione pewne limity.

Analiza kosztów i modele płatności w OVHcloud

 

Płatność odbywa się na podstawie rzeczywistego zużycia zasobów (Pay as You Go) - podobnie jak w innych chmurach oraz nie wymaga podpięcia karty - rozliczenie odbywa się na podstawie faktury. Zgodnie z filozofią transparencji klienci OVHcloud z góry wiedzą, ile zapłacą za wykorzystane zasoby, nie ma też dodatkowych opłat za przychodzący i wychodzący ruch. Dodatkowym atutem jest  możliwość rozliczania się przez polską spółkę w złotówkach, co jest cenione przez klientów.

Wykorzystane zasoby można rozliczać godzinowo, gdy decydujemy się korzystać z instancji przez określną liczbę godzin i  wyłączyć je po skończonej kampanii marketingowej lub po godzinach pracy. Rozliczenie też może odbywać się miesięcznie, tutaj deklarujemy się, że korzystać będziemy z maszyn przez miesiąc, co daje nam oszczędności rzędu 50% w porównaniu z rozliczeniem godzinowym. W przypadku rozliczenia godzinowego sprawdzi się ono np. w sytuacjach autoskalowania, ponieważ tylko na dany moment maszyny są uruchamiane, a później wyłączane.

Rodzina wirtualnych maszyn

Płatność z rzeczywistym użyciem (Pay as You Go) /godzina

Płatność z rzeczywistym użyciem (Pay as You Go)/miesiąc

b2-7 (2vCore, 7GB RAM) 0,2719 PLN netto/godzina 97,69 PLN netto/miesiąc
c2-7 (2vCore, 7GB RAM) 0,3949 PLN netto/godzina 142,09 PLN netto/miesiąc
r2-15 (2vCore, 15GB RAM) 0,3949 PLN netto/godzina 142,09 PLN netto/miesiąc
i1-45 (8vCore, 45GB RAM) 1,734 PLN netto/godzina 869,28 PLN netto/miesiąc

Korzystanie z zasobów na żądanie nie wiąże się z koniecznością podpisania umowy terminowej. Użytkownik usuwa zasoby w dowolnym momencie i w ten sposób zatrzymuje naliczanie opłat.

Najważniejsze plusy chmury OVHcloud to takie, że zarządzanie nią jest stosunkowo proste, a przy tym chmura ta posiada bardzo przejrzysty cennik. Korzysta z infrastruktury ulokowanej w wielu regionach świata, w tym w Polsce i w całości oparto ją o rozwiązania OpenStack.

 

PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zobacz również:

14 usług AWS, które musisz znać w 2019 roku

Wycena kosztów AWS i projektowanie infrastruktury

Wprowadzenie do Microsoft Azure

 

Case Studies
Referencje

Rekomendujemy Hostersi Sp. z o. o wszystkim, którzy cenią wysoką jakość usług, profesjonalizm oraz szybki czas reakcji.

Krystian Karczyński
Założyciel i szef serwisu eTrapez
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.