Wprowadzenie do Microsoft Azure

16 stycznia 2020

Wprowadzenie do Microsoft Azure

Wprowadzenie do Microsoft Azure jest niezbędne, aby poznać możliwości chmury obliczeniowej Microsoftu i jej poszczególne usługi. Przygotowaliśmy dla Was zbiór informacji o tym, co warto wiedzieć, przystępując do pracy z Azure.

 

Azure Fundamentals

Microsoft Azure jest jedną z największych inwestycji firmy Microsoft. Azure ma dostępne 54 regiony zlokalizowane w 140 krajach tak, aby centra danych były jak najbliżej klientów. Tylko w 2019 przybyło 10 nowych regionów co pokazuje jak mocno Microsoft inwestuje w rozwój. Azure jako pierwszy posiada regiony w Szwajcarii i Afryce południowej. Każdy region składa się z kilku centrum danych co pozwala na uzyskanie wysokiej dostępności. Microsoft bierze pod uwagę, że pojedynczy punkt może ulec awarii dlatego oferuje scenariusze, która pozawalają rozwiązać takie problemy.

 

Scenariusz wysokiego HA

Przygotowanie środowiska, które będzie się składało z kilku maszyn widocznych na zewnątrz jako jedno rozwiązanie, ale one będą od siebie odseparowane. W sytuacji jakiejkolwiek awarii zawsze któryś z serwerów będzie dostępny.
Bardziej zaawansowany scenariusz to taki, gdzie wykorzystujemy inne regiony jako centrum zapasowe. To na wypadek, kiedy w pierwszym regionie zdarzy się awaria, wówczas uruchamiamy w zapasowym regionie.

 

Wirtualne maszyny

Maszyny wirtualne liczące nawet 576 procesorów wirtualnych i do 12 TB pamięci. Do 3,7 mln operacji we/wy w magazynie lokalnym na sekundę dla każdej maszyny wirtualnej. Sieć Ethernet o maksymalnej przepustowości 30 Gb/s i sieci InfiniBand 200 Gb/s.

wprowadzenie do Microsoft Azure

Certyfikaty

Wszystkie usługi, które są świadczone przez Microsoft posiadają całą gamę certyfikatów, jest ich ok 90, które na bieżąco są weryfikowane oraz aktualizowane. Jest to bardzo ważne w sytuacji, gdy budowana infrastruktura musi przejść audyt. Microsoft umożliwia wygenerować raport z poziomu portalu Azure w celu udokumentowania jak również sprawdzenia czy dana usługa spełnia wymaganą normę.

wprowadzenie do microsoft azure

Cztery najpopularniejsze modele

Pierwszy model to lokalna serwerownia, gdzie cała odpowiedzialność za sieć, serwery, bezpieczeństwo spada na właściciela serwerowni. Kolejny model to infrastruktura jako usługa (IaaS) dostarcza natychmiastową infrastrukturę obliczeniową, udostępnianą i zarządzaną przez Internet. Ten model pozwala na zrzucenie odpowiedzialności na dostawcę chmury.

wprowadzenie do microsoft azure

IaaS umożliwia szybkie skalowanie w górę i w dół, ​​w tym modelu płaci się tylko za to co jest używane. Pomaga uniknąć kosztów i złożoności zakupu własnych serwerów fizycznych oraz zarządzania nimi. Każdy zasób jest oferowany jako osobny komponent usługi i wystarczy go wypożyczyć na tak długo, jak będzie to potrzebne. Dostawca usług przetwarzania w chmurze, taki jak Azure, zarządza infrastrukturą podczas zakupu, instalacji, konfiguracji i zarządzania własnym oprogramowaniem - systemami operacyjnymi, oprogramowaniem pośrednim i aplikacjami.

Zalety rozwiązania IaaS:

 • Eliminacja wydatków na inwestycje związane z serwerownią
 • Zachowanie ciągłości działania i odzyskiwania po awarii
 • Szybkie wdrażanie nowych wersji aplikacji
 • Zwiększona stabilność, niezawodność
 • Większe bezpieczeństwo

Kolejny model to platforma jako usługa (PaaS), która dostarcza kompletne środowisko deweloperskie i narzędzi do zarządzania nimi oraz środowisko wdrażania aplikacji w chmurze, kontenerów. Podobnie jak rozwiązanie IaaS, rozwiązanie PaaS obejmuje infrastrukturę, czyli serwery, magazyn oraz sieć. W modelu PaaS dodatkowo także oprogramowanie pośredniczące, narzędzia deweloperskie, usługi analizy, systemy czy zarządzania bazami danych. Model PaaS obsługuje cały cykl życia aplikacji internetowej: od momentu tworzenia, poprzez testowanie, wdrażanie, zarządzanie i aktualizację.

W tym modelu zadaniem twórców aplikacji jest przede wszystkim zabezpieczenie danych, z którego nie zwalnia nas skorzystanie z rozwiązań chmurowych. Natomiast nie muszą się przejmować się tym w jaki sposób, następuje replikacja, gdzie znajduje się serwer bazy danych, gdzie są robione backupy, to po prostu ma działać.

 

Zalety modelu PaaS

 • Skrócenie czasu tworzenia nowych aplikacji
 • Dostarczanie najnowszych wersji narzędzi programistycznych
 • Łatwiejsze tworzenie dla wielu platform, w tym mobilnych
 • Efektywne zarządzanie cyklem życia aplikacji

 

Oprogramowanie jako usługa (SaaS) dostawca zapewnia użytkownikom możliwość łączenia się z aplikacjami opartymi na chmurze za pośrednictwem Internetu i korzystania z nich. W tym modelu użytkownicy najczęściej korzystają z modelu subskrypcyjnego na wybrane oprogramowanie czy aplikacje. Typowe przykłady to poczta e-mail, kalendarz i narzędzia biurowe (takie jak usługa Microsoft Office 365).

Zalety modelu SaaS:

 • Dostęp do zaawansowanych aplikacji
 • Dostęp do danych aplikacji z dowolnego miejsca

 

Przykładowe usługi

Microsoft najwięcej usług oferuje w modelu PaaS. Usługi Azure możemy podzielić na kilka kategorii:

 • Analiza – zestaw narzędzi, które umożliwiają zbieranie, przetwarzanie, analizę oraz wizualizację danych o różnych typach np. Power BI, Azure Analysis Services, HDInsight itd.
 • Aplikacje mobilne – zestaw narzędzi do tworzenia aplikacji wieloplatformowych i natywnych np.: Web Apps, Xamarin, Centrum aplikacji programu Visual Studio itd.
 • Bazy danych – dostępne najnowsze i najbardziej popularne bezpieczne usługi baz danych np. Azure SQL, Cosmo DB, Maria DB itd.
 • DevOps – zestaw narzędzi umożliwiający w prosty, niezawodny sposób dostarczanie nowych wersji aplikacji np. Azure DevOps, Azure Pipelines, Azure Boards, Azure Monitor itd.
 • IoT – zestaw narzędzi umożliwiające zarządzanie urządzeniami Internetu rzeczy np. Azure IoT Hub, Azure IoT Central, Azure Sphere czy Azure Maps.
 • Kontenery - zestaw narzędzi umożliwiający zarządzanie kontenerami: Azure Kubernetes Service (AKS), Service Fabric, Container Instances, Web App for Containers itd.
 • Blockchain – zestaw narzędzi umożliwiających tworzenia i zarządzanie aplikacjami blockchain: Azure Blockchain, Azure Blockchain Workbench czy Tokeny usługi Azure Blockchain.
 • Magazyn - wysoce skalowanych magazyn w chmurze na potrzeby danych, aplikacji: Azure Bakcup, Magazyn StorSimple, Azure Data Lake Storage, Blob Storage, File Storage itd.
 • Migracja – zestaw narzędzi do migracji: Azure Site Recovery, Azure Migrate czy Usługa migracji bazy danych platformy Azure
 • Multimedia – zestaw narzędzie do obsługi wideo: Media Services, Content Delivery Network, Encodin, Azure Media Player czy Indeksator wideo.
 • Narzędzia deweloperskie – zestaw narzędzi umożliwiających tworzenie aplikacji na różne platformy: Visual Studio, Visual Studio Code, Zestawy SDK, Azure DevTestLabs czy Integracja narzędzi deweloperskich.
 • SI i uczenie maszynowe – zestaw narzędzi umożliwiający tworzenie aplikacji z wykorzystaniem SI i uczenia maszynowego: Azure Machine Learning, Machine Learning Studio, Usługa Azure Bot, Azure Databricks, Azure Cognitivie Search, Przetwarzanie obrazów, rozpoznawanie mowy czy rozpoznawanie pisma odręcznego
 • Bezpieczeństwo – zestaw zaawansowanych wspierających ochronę danych: Azure Active Directory, Key Vault, Security Center, VPN Gateway czy Aplication Gateway.

 

Open Source

Bardzo istotną wiedzą jest to, że Microsoft od wielu lat wspiera rozwiązania open source. W 2011 był jedną z trzech firm, która miała znaczący wpływ na zmianę kernela w linuxie. Wiele z przedstawionych poniżej rozwiązań open sourcowych w Azure będzie działać na maszynach wirtualnych, niektóre to rozwiązania oparte o kontenery inne z kolei to takie które są osadzonymi i dostarczają użytkownikowi narzędzie do zarządzania.

wprowadzenie do microsoft azure

Oprócz rozwiązań open source w Azure można znaleźć też rozwiązania takich dostawców usług takich jak SAP, który może być całkowicie oparty o rozwiązania w Azure. Można hostować wirtualne maszyny VMWARE, a więc nie tylko te HyperV. Kolejni dostawcy, których rozwiązania również są dostępne w Azure to ORACLE, NetApp czy CRAY.

 

Rozwiązania hybrydowe

Warto też zwrócić uwagę na hybrydowe podejście Microsoftu, które umożliwia łączenie pewnych rzeczy, które są na lokalnym serwerze z tymi, które są w chmurze. Azure Arc jest usługą, która umożliwia zarządzanie zasobami, które są rozporoszone nawet u różnych dostawców. Jeżeli chodzi o rozwiązania hybrydowe to w ramach Azure Stack można wynieść część Azure do własnej serwerowni. Przykładem może być sytuacja w której dane muszą być przechowywane lokalnie, a tylko wyniki mogą dostępne w chmurze. Podsumowując hybrydowe rozwiązanie jakie oferuje Microsoft umożliwia po części działanie lokalnie jak i w chmurze. Rozwiązanie hybrydowe może być wręcz idealne do budowania aplikacji, która z poziomu platformy wymusi aktualizację wersji w chmurze jak również tych wersji lokalnych. Można również budować rozproszone bazy danych, które częściowo przechowują dane lokalnie, a częściowo w chmurze. Bardzo ważne są również środowiska zarządzania tożsamościami, można zintegrować wszystkie poświadczenia, wszystkie różne środowiska do których muszą logować się użytkownicy do postaci jednej usługi Azure Directory.

 

Backup

Usługa Azure Backup jest niedroga i prosta w obsłudze dlatego, że została wbudowana w platformę, umożliwiając backup wirtualnych maszyn oraz usług, jednocześnie oferując ochronę danych przed oprogramowaniem wymuszającym okup czy błędami ludzkimi.  Warto zwrócić uwagę na to, że usługa ta również umożliwia backup maszyn fizycznych czy usług, które są uruchomione w lokalnym centrum danych.

 

Wprowadzenie do Microsoft Azure - ważne!

Microsoft pozwala na wydłużenie wsparcia technicznego Windows Serwer 2008 R2 jak również SQL poprzez przeniesienie ich do chmury Azure. Wówczas to wsparcie zostaje wydłużone o kolejne trzy lata, co pozwali na wybór czy migrację w tym czasie do innych rozwiązań bardziej aktualnych.  

 

 

PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

Zobacz również:

Wysoka dostępność serwisu. Jak ją ustalić i wyliczyć?

Skąd się bierze wysoka dostępność (HA) w chmurze?

Amazon Web Services w liczbach, czyli jak zostać liderem chmury

Chmura AWS na czas sprzedaży biletów na koncert Justina Biebera

Cyberbezpieczeństwo dla firm? Najwyższy czas!

Jak realizować projekty IT w modelu DevOps

 

Case Studies
Referencje

Pragniemy wyróżnić Hostersów za profesjonalizm, niezawodność, szczególnie podczas realizowanych przez Telepizzę intensywnych kampanii reklamowych w internecie, kiedy to naszą witrynę odwiedzało blisko 130 000 użytkowników miesięcznie.

Dariusz Bąk
Dyrektor Marketingu
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.