Amazon Web Services w liczbach, czyli jak zostać liderem chmury

18 grudnia 2019

Amazon Web Services w liczbach

Ujęcie Amazon Web Services w liczbach to zadanie trudne i czasem wręcz karkołomne. Każdego roku przybywa setki nowych usług, a dynamika zmian jest naprawdę ogromna. Dziś spróbujemy odpowiedzieć, jaki jest przepis na zostanie liderem rynku chmurowego, co od wielu lat znajduje odzwierciedlenie w zestawieniach Magic Quadrants Gartnera.

 

Amazon Web Services w liczbach

Amazon Web Services jest niekwestionowanym liderem wśród dostawców chmury IaaS (infrastructure as a service). Jego udział w rynku wynosi aż 52%, podczas gdy pozostałych graczy odpowiednio: Azure 13,30%, Alibaba 4,60%, GCP 3,30%, IBM 1,90%. Poza udziałami w rynku należy też zwrócić uwagę na realny wskaźnik wzrostu, który dla AWS wynosił w 2018 46%, co przekłada się na 27 bilionów USD i dziś stanowi aż 13% przychodów całej grupy Amazon. Te 52% udziału przekłada się na ilość użytkowników biznesowych, jak również 9000 uczelni i 27 000 organizacji non profit. AWS ma swoje centra danych w 22 regionach geograficznych, gdzie znajduje się 69 stref, a w planach jest kolejnych 9. Wśród klientów AWS znajdziemy też wiele znanych startupów, np. Airbnb, Pinterest, Slack, Domo, Stripe oraz firm o globalnych zasięgu w rodzaju Netflix, Reddit, Imgur, HTC, The Weather Channel, Dow Jones, Nokia, Citrix, Expedia, Cisco.

Jak zostać liderem chmury?

Jak twierdzi Andy Jassy, CEO AWS, jednym z powodów, dla których Amazon Web Services ma aż 52% udziału w rynku, jest kwestia bezpieczeństwa. Żeby nie być gołosłownym, niech znów przemówią liczby, stojące za gigantem z Seattle:

 • 203 certyfikaty bezpieczeństwa AWS
 • 52 usługi są zintegrowane z KMS Key Management Service,
 • 11 różnych sposobów na przesłanie danych do chmury (AWS Direct Connect, AWS Snowball, AWS Snowball Edge, AWs Snowmobile, AWS Storage Gateway, Amazon Kinesis Firehose, Amazon Kinesis Data Streams, Amazon Kinesis Video Streams, Amazon S3 Transfer Acceleration, AWS DataSync, AWS Transfer for SFTP)
 • 116 usług, które wspierają szyfrowanie
 • 100% usług w AWS jest zgodna z GDPR/RODO

Co jeszcze odróżnia AWS od jego konkurencji to również liczba różnych instancji - aż 175:

 • General Purpose - zapewniają równowagę zasobów obliczeniowych, pamięci i sieci i mog być używane do różnych obciążeń (A1, T3, T3a, T2, M5, M5a, M4),
 • Compute Optimized - zoptymalizowane pod kątem obliczeń są idealne dla aplikacji związanych z obliczeniami, które korzystają z procesorów o wysokiej wydajności (C5, C5n, C4),
 • Memory Optimized - zoptymalizowane pod kątem pamięci zostały zaprojektowane w celu zapewnienia dużej wydajności obciążeniom przetwarzającym duże zestawy danych w pamięc (R5, R5a, R4, X1e, X1, High Memory, z1d),
 • Accelerated Computing – zoptymalizowane pod kontem usług przetwarzających grafikę (P2, P3, G4, G3, F1),
 • Storage Optimized - zoptymalizowane pod kątem dostarczania aplikacjom dziesiątek tysięcy losowych operacji (IOPS) we / wy na sekundę (I3, I3en, D2, H1)

11 baz danych w tym relacyjnych SQL(Amazon RDS - Amazon Aurora, Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MySQL oraz MariaDB) i nierelacyjnych (Mongo DB, DynamoDB, Cassandra, Couchbase) oraz grafowych (Amazon Neptune)

53 usługi są zintegrowane z KMS Key Management Service - które zapewnia scentralizowaną kontrolę nad kluczami szyfrującymi używanymi do ochrony danych (Alexa for Business, Amazon EMR, Amazon S3, Amazon Athena, Amazon FSx for Windows File Server, Amazon SageMaker, Amazon Aurora, Amazon Glacier, Amazon Simple Email Service (SES), Amazon CloudWatch Logs, Amazon Kinesis Data Streams, Amazon Relational Database Service (RDS), Amazon Comprehend, Amazon Kinesis Firehose, Amazon Simple Notification Service (SNS), Amazon Connect, Amazon Kinesis Video Streams, Amazon Simple Queue Service (SQS), Amazon DocumentDB, Amazon Lex, Amazon Translate, Amazon DynamoDB, Amazon Lightsail, Amazon WorkMail, Amazon DynamoDB Accelerator (DAX), Amazon Managed Streaming for Kafka (MSK), Amazon WorkSpaces, Amazon EBS, Amazon MQ, AWS Backup, Amazon EFS, Amazon Neptune, AWS Certificate Manager, Amazon Elastic Transcoder, Amazon Personalize, AWS Cloud9, Amazon Elasticsearch Service, Amazon Redshift, AWS CloudTrail, AWS CodeCommit, AWS Glue, AWS Snowball Edge, AWS CodeDeploy, AWS Lambda, AWS Snowmobile, AWS CodePipeline, AWS Secrets Manager, AWS Storage Gateway, AWS CodeBuild, AWS Systems Manager, AWS X-Ray, AWS Database Migration Service, AWS Snowball).

AWS oferuje też największy zakres usług do zarządzania, przechowywania i obsługi kontenerów:

 • Amazon ECR – kompresuje i szyfruje obrazy kontenerów, dzięki czemu można je szybko uruchomić w dowolnym miejscu.
 • Amazon ECS - umożliwia zarządzanie kontenerami oraz zarządzanie i skalowanie klastrem maszyn wirtualnych.
 • Amazon EKS – zarządza kontenerami przy wykorzystaniu Kubernetes i jest zintegrowany z wieloma usługami AWS, aby zapewnić skalowalność i bezpieczeństwo aplikacji.
 • Amazon EC2 – uruchamia kontenery z kontrolą na poziomie serwera oraz zapewnia szeroki zakres opcji dostosowania
 • AWS Fargate - skaluje i zarządza infrastrukturą wymaganą do obsługi kontenerów.

Co również ciekawe, lista nowości, ogłaszanych podczas corocznej imprezy AWS re:Invent, elektryzuje i skupia na sobie wzrok całego środowiska architektów chmury. W 2019 roku te usługi miały swoją prezentację na re:Invencie:

 • Amazon SageMaker - to w pełni zarządzana usługa, która obejmuje cały proces uczenia maszynowego w celu oznaczania i przygotowywania danych, wyboru algorytmu, szkolenia modelu, dostrojenia i optymalizacji go pod kątem wdrożenia, prognozowania i podjęcia działań. Rozwój usługi o kolejne funkcjonalności: SageMaker Model Monitor(umożliwia automatyczne monitorowanie modeli machine learning), SageMaker Experiments (umożliwia organizować, śledzić, porównywać i oceniać eksperymenty w ramach machine learning), SageMaker Debugger (umożliwia debugowanie procesów uczenia modelu, umożliwia monitorowanie zmian parametrów wejściowych na proces uczenia), SageMaker Autopilot (automatycznie tworzy najlepsze modele dla uczenia maszynowego, w oparciu o dane, pozwalając jednocześnie zachować pełną kontrolę i widoczność), SageMaker Processing (umożliwia łatwe i skalowalne wykonywanie zadań analitycznych w zakresie inżynierii danych i oceny modeli).
 • Amazon Bracket – w pełni zarządzana usługa, środowisko programistyczne, która pozwala badaczom i naukowcom, rozpoczęcie projektowania i testowania algorytmów na symulowanych komputerach kwantowych.
 • Amazon S3 Access Points –ta usługa upraszcza zarządzanie dostępem do danych na dużą skalę dla aplikacji korzystających ze wspólnych zestawów danych w S3. Punkty dostępu to unikalne nazwy hostów tworzone przez klientów w celu egzekwowania odrębnych uprawnień i kontroli sieci dla każdego żądania złożonego przez punkt dostępu.
 • AWS Wavelength - przenosi usługi AWS na brzeg sieci 5G, minimalizując opóźnienia w łączeniu się z aplikacją z urządzenia mobilnego.
 • AWS Transit Gateway – działa jako centralny hub, umożliwiając komunikację pomiędzy wirtualnymi sieciami VPC oraz lokalnymi poprzez podłączenie do pojedynczej bramy. Oprócz wcześniejszych funkcji pojawia się peering między regionami, przyśpieszony site-to-site VPN.
 • Amazon CoDeGuru - to usługa uczenia maszynowego, która dostarcza automaty pomagające znaleźć błędy w kodzie, daje konkretne zalecenia dotyczące naprawy lub ulepszenia kodu.
 • Amazon Detective - wykorzystuje uczenie maszynowe, analizę statystyczną oraz teorię grafów, żeby wskazać co należy i gdzie poprawić w temacie bezpieczeństwa.
 • AWS Nitro Enclaves - umożliwia tworzenie izolowanych środowisk obliczeniowych w celu dalszej ochrony i bezpiecznego przetwarzania bardzo wrażliwych danych np. dane osobowe, dane medyczne czy finansowe.

Amazon Web Services w liczbach, czyli jak zostać liderem chmury - podsumowanie

Amazon Web Services niewątpliwe skorzystało z przewagi bycia pierwszym dostawcą na rynku chmurowym, a wzrosty rok do roku o prawie 40% to coś niewiarygodnego wśród biznesów o takiej skali działania.

 

Amazon Web Services w liczbach

 

 

PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

Zobacz również:

Wysoka dostępność serwisu. Jak ją ustalić i wyliczyć?

Skąd się bierze wysoka dostępność (HA) w chmurze?

Chmura AWS na czas sprzedaży biletów na koncert Justina Biebera

Cyberbezpieczeństwo dla firm? Najwyższy czas!

Jak realizować projekty IT w modelu DevOps

 

 

 

Case Studies
Referencje

Firmę Hostersi rekomendujemy jako rzetelnego i wysoce profesjonalnego partnera. Dzięki zaangażowaniu Hostersi Sp. z o.o., wydajność platformy AleRabat.com wzrosła aż 8-krotnie!

Rafal Kopyto
CEO
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.