Migracja do Amazon Web Services aplikacji Landingi.com

8 grudnia 2014

Migracja do Amazon Web Services

Migracja do Amazon Web Services przyniosła aplikacji Landingi.com wiele wymiernych korzyści. Najważniejsza z nich to łatwa skalowalność infrastruktury.

 

Opis projektu Migracja do Amazon Web Services aplikacji Landingi.com

Landingi.com to aplikacja umożliwiająca łatwe i szybkie tworzenie landing pages na potrzeby kampanii reklamowych on-line. Aplikacja działa w modelu SaaS (Software as a Service). Składa się z edytora do tworzenia i edycji landing pages, statystyk monitorujących efekty kampanii reklamowych oraz narzędzia do przeprowadzania testów A/B.

 

Wyzwanie

Przy stałym obciążeniu infrastruktury serwerowej, każdy wzrost ruchu mógł powodować problemy z działaniem serwera VPS, a tym samym z dostępem do aplikacji Landingi.com oraz z niedostępnością landing pages Klientów.

Problemy te mogły pojawiać się nagle i trudno było je przewidzieć, gdyż z założenia biznesowego w tym samym czasie z aplikacji korzystać może nieograniczona ilość użytkowników – zarówno Klientów przygotowujących swoje landing pages, jak i użytkowników Internetu zainteresowanych kampanią reklamową prowadzoną z wykorzystaniem Landingi.com. Dodatkowym obciążeniem dla infrastruktury serwerowej są zasoby samej aplikacji. W zdecydowanej większości landing pages zawierają grafiki i multimedia, które wgrywane są przez Klienta na serwer utrzymujący Landingi.com.

 

Realizacja

Aplikacja Landingi.com od początku utrzymywana była na infrastrukturze serwerowej Hostersi Data Center. Dostrzegając stały przyrost użytkowników aplikacji i niepokojące obciążenia serwera VPS, Hostersi zaproponowali migrację zasobów do rozwiązania Cloud Computing – Amazon Web Services, którego zaletą jest łatwa skalowalność infrastruktury.

Głównym założeniem był taki podział infrastruktury serwerowej, aby rozdzielić obciążenia generowane przez narzędzia samej aplikacji Landingi.com (czyli te służące do tworzenia i edycji landing pages) i te generowane przez samych użytkowników landing pages podczas kampanii reklamowych. W ramach rozwiązania VPC (Virtual Private Cloud) Hostersi zaproponowali uruchomienie 4 instancji, opartych o EBS (Elastic Block Store), co zapewnia dużą elastyczność i pozwala łatwo rozszerzać i zmniejszać volumeny – i co istotne! – z założeniem minimalnego czasu ewentualnej niedostępności zasobów.

Z uwagi na ciągłe wykorzystanie aplikacji Landingi.com, Hostersi wspólnie z dostawcą Landingi.com bardzo precyzyjnie zaplanowali cały proces migracji danych do Amazon Web Services, dzieląc go na 4 główne etapy:

ETAP 1 przygotowanie infrastruktury Amazon

Wykonano obraz maszyny wirtualnej (AMI – Amazon Machine Image), utworzono 4 instancje oraz zainstalowano i skonfigurowano odpowiednie narzędzia monitoringu oraz poprawiające wydajność i bezpieczeństwo systemów.

ETAP 2 wstępna migracja danych

Testowano działanie aplikacji Landingi.com w środowisku Amazon Web Services oraz na bieżąco konfigurowano ustawienia nowej infrastruktury, w tym zabezpieczeń danych w ramach Amazon Security Groups.

ETAP 3 migracja danych

Pełna migracja danych wiązała się z czasowym wyłączeniem aplikacji Landingi.com. Przy wsparciu Hostersów dostawca aplikacji zsynchronizował wszystkie dane oraz dokonał zmiany adresów IP domen.

ETAP 4 backup danych

W ostatnim etapie zadbano o kopie bezpieczeństwa danych, aby zmaksymalizować bezpieczeństwo i zminimalizować czas potrzebny na przywrócenie działania aplikacji Landingi.com w przypadku awarii.

 

Korzyści biznesowe

Przeniesienie zasobów aplikacji Landingi.com z serwera dedykowanego VPS do rozwiązania Cloud Computing – Amazon Web Services pozwoliło na zwiększenie wydajności infrastruktury serwerowej oraz wyeliminowanie problemów z działaniem aplikacji i dostępnością zasobów w sytuacji nagłego wzrostu ruchu. Ponadto, co ma ogromne znaczenie przy projektach globalnych takich jak Landingi.com, Klienci otrzymują dane znacznie szybciej, gdyż dzięki geolokalizacji serwowane są one z najbliższej Klientowi lokalizacji.

Nowa infrastruktura cechuje się dużą skalowalnością, a zastosowane przez Hostersów mechanizmy pozwalają na szybkie zwiększanie lub zmniejszanie zasobów, przy minimalnym czasie ewentualnej niedostępności aplikacji Dodatkowo w ramach nowej infrastruktury rozdzielono ruch generowany przez zasoby aplikacji Landingi.com i ruch generowany przez poszczególne landing pages Klientów.

 

Rekomendacja klienta

Dzięki rozwiązaniu Amazon Web Services oraz wdrożonym przez Hostersów narzędziom i mechanizmom poprawiającym wydajność i bezpieczeństwo, udało się zwiększyć odporność aplikacji Landingi.com na niespodziewany wzrost ruchu. Aby mieć pewność natychmiastowej reakcji na ewentualne problemy, poszerzyliśmy współpracę z Hostersami o opiekę administracyjną w trybie 24/7.

Błażej Abel, CEO Landingi.com

 

Pobierz

Case Studies
Referencje

Rekomendujemy Hostersi Sp. z o. o wszystkim, którzy cenią wysoką jakość usług, profesjonalizm oraz szybki czas reakcji.

Krystian Karczyński
Założyciel i szef serwisu eTrapez
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.