Blog

Uruchamianie GitHub Actions w prywatnej podsieci z AWS CodeBuild

Uruchamianie GitHub Actions w prywatnej podsieci z AWS CodeBuild

18 sierpnia 2023
W ubiegłym tygodniu zespół Developer Tools ogłosił, że AWS CodeBuild obsługuje teraz GitHub Actions. AWS CodeBuild to w pełni zarządzana usługa ciągłej integracji, która umożliwia budowanie i testowanie kodu. Kompilacje CodeBuild są definiowane jako zbiór poleceń kompilacji i powiązanych ustawień w formacie YAML, o nazwie BuildSpec.
czytaj więcej  
Projektowanie hybrydowej strategii dostępu do danych AI/ML za pomocą Amazon SageMaker

Projektowanie hybrydowej strategii dostępu do danych AI/ML za pomocą Amazon SageMaker

18 sierpnia 2023
Z biegiem czasu wiele przedsiębiorstw zbudowało lokalny klaster serwerów, gromadząc dane, a następnie nabywając więcej serwerów i pamięci masowej. Często rozpoczynają swoją przygodę z ML od eksperymentowania lokalnie na swoich laptopach. Inwestycja w sztuczną inteligencję (AI) jest na innym etapie w każdej organizacji biznesowej.
czytaj więcej  
Jak pisać i wykonywać testy integracyjne dla aplikacji AWS CDK

Jak pisać i wykonywać testy integracyjne dla aplikacji AWS CDK

18 sierpnia 2023
Zautomatyzowane testy integracyjne sprawdzają poprawność komponentów systemu i zwiększają zaufanie do nowych wersji oprogramowania. Przeprowadzanie testów integracyjnych zasobów wdrożonych w chmurze AWS umożliwia weryfikację zasad AWS Identity and Access Management (IAM), limitów usług, konfiguracji aplikacji i kodu wykonawczego.
czytaj więcej  
Uprość sposób zarządzania autoryzacją w swoich aplikacjach dzięki zweryfikowanym uprawnieniom Amazon – teraz ogólnodostępnym

Uprość sposób zarządzania autoryzacją w swoich aplikacjach dzięki zweryfikowanym uprawnieniom Amazon – teraz ogólnodostępnym

5 lipca 2023
Podczas tworzenia nowej aplikacji lub integrowania istniejącej z nowym środowiskiem prawidłowe wdrożenie uwierzytelniania i autoryzacji użytkownika wymaga znacznych nakładów pracy. W przeszłości zbudowałbyś własny system uwierzytelniania, ale dziś możesz skorzystać z zewnętrznego dostawcy tożsamości, takiego jak Amazon Cognito. Jednak logika autoryzacji jest zwykle implementowana w kodzie.
czytaj więcej  
Tworzenie Multi-Edge Data Architectures na AWS Wavelength i MongoDB

Tworzenie Multi-Edge Data Architectures na AWS Wavelength i MongoDB

5 lipca 2023
Wraz z pojawieniem się szybkich sieci 5G, przedsiębiorstwa starały się dostarczać doświadczenia z niskimi opóźnieniami w przemysłowym Internecie Rzeczy IoT (IIoT), mediach i rozrywce, motoryzacji i wielu innych.
czytaj więcej  
Pozyskuj, przekształcaj i dostarczaj zdarzenia opublikowane przez Amazon Security Lake do usługi Amazon OpenSearch Service

Pozyskuj, przekształcaj i dostarczaj zdarzenia opublikowane przez Amazon Security Lake do usługi Amazon OpenSearch Service

5 lipca 2023
Dzięki niedawnemu wprowadzeniu Amazon Security Lake dostęp do wszystkich danych związanych z bezpieczeństwem w jednym miejscu nigdy nie był prostszy. Niezależnie od tego, czy są to ustalenia z AWS Security Hub, dane zapytań DNS z Amazon Route 53, zdarzenia sieciowe, takie jak dzienniki przepływu VPC, czy integracje innych firm zapewniane przez partnerów, takich jak Barracuda Email Protection
czytaj więcej  
Popraw swoje bezpieczeństwo dzięki integracji AWS Control Tower i AWS Security Hub

Popraw swoje bezpieczeństwo dzięki integracji AWS Control Tower i AWS Security Hub

5 lipca 2023
Autorzy z radością ogłaszają ogólną dostępność (GA) integracji między AWS Control Tower i AWS Security Hub. W tej wersji GA AWS Control Tower może wykrywać operacje kontrolne wykonywane na kontrolkach wykrywających Security Hub z usługi Security Hub. Obejmuje to możliwość wykrywania czy kontrolki Security Hub włączone przez AWS Control Tower są wyłączone bezpośrednio z Security Hub.
czytaj więcej  
Użyj usługi Amazon CloudWatch Contributor Insights do ogólnej analizy logów NGINX

Użyj usługi Amazon CloudWatch Contributor Insights do ogólnej analizy logów NGINX

16 czerwca 2023
Klienci budują, wdrażają i utrzymują miliony aplikacji internetowych w AWS, a wielu klientów wdraża te aplikacje za pomocą NGINX. Serwer aplikacji NGINX oferuje konfigurowalność, skalowalność i możliwość obsługi milionów jednoczesnych żądań. Wydajność aplikacji internetowych ma kluczowe znaczenie w nowoczesnej infrastrukturze i aplikacjach korporacyjnych.
czytaj więcej  
Przesyłaj strumieniowo dane za pomocą Amazon DocumentDB, Amazon MSK Serverless i Amazon MSK Connect

Przesyłaj strumieniowo dane za pomocą Amazon DocumentDB, Amazon MSK Serverless i Amazon MSK Connect

16 czerwca 2023
Powszechnym trendem w tworzeniu nowoczesnych aplikacji i przetwarzaniu danych jest wykorzystanie Apache Kafka jako standardowego mechanizmu dostarczania potoków danych i podejścia fan-out. Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) to w pełni zarządzana, wysoce dostępna i bezpieczna usługa, która ułatwia programistom i managerom DevOps uruchamianie aplikacji na Apache Kafka w chmurze AWS bez konieczności posiadania wiedzy z zakresu zarządzania infrastrukturą Apache Kafka.
czytaj więcej  
Obniżenie kosztów usługi zarządzania kluczami AWS nawet o 99% dzięki kluczom bucketu S3

Obniżenie kosztów usługi zarządzania kluczami AWS nawet o 99% dzięki kluczom bucketu S3

16 czerwca 2023
Klienci z wielu branż stają w obliczu coraz bardziej rygorystycznych wymagań dotyczących audytów i zgodności w zakresie bezpieczeństwa danych i prywatności. Niektóre ramy zgodności, takie jak FISMA, FEDRAMP, PCI DSS i SOC 2, mają określone standardy regulacyjne dotyczące walidacji bezpieczeństwa systemów.
czytaj więcej  
Zarządzaj stanem urządzeń IoT w dowolnym miejscu za pomocą usługi AWS IoT Device Shadow i AWS IoT Greengrass

Zarządzaj stanem urządzeń IoT w dowolnym miejscu za pomocą usługi AWS IoT Device Shadow i AWS IoT Greengrass

30 maja 2023
Deweloperzy Internetu rzeczy (IoT) często muszą wdrożyć solidny mechanizm zarządzania stanem urządzeń IoT lokalnie lub zdalnie. Typowym przykładem jest inteligentny grzejnik domowy, urządzenie IoT, w którym za pomocą wbudowanego panelu sterowania można regulować temperaturę (stan urządzenia) lub zdalnie wyzwalać komunikaty o regulacji temperatury z aplikacji działającej w chmurze.
czytaj więcej  
Użyj Amazon CloudWatch Internet Monitor, aby uzyskać lepszy wgląd w doświadczeniach online

Użyj Amazon CloudWatch Internet Monitor, aby uzyskać lepszy wgląd w doświadczeniach online

30 maja 2023
Obecnie miliony użytkowników internetu uzyskują dostęp do aplikacji hostowanych na całym świecie w 167 000 miast obsługiwanych przez ponad 74 000 systemów autonomicznych (ASN). Śledzenie stale zmieniających się tras sieciowych może być zniechęcającym zadaniem dla inżynierów niezawodności lokalizacji (SRE), twórców aplikacji, operatorów sieci, inżynierów systemów i architektów rozwiązań chmurowych.
czytaj więcej  
Case Studies
Referencje

Zespół Hostersi błyskawicznie reaguje na nasze potrzeby, jest bardzo elastyczny, a przy tym dostarcza najwyższej klasy rozwiązań technologicznych. Polecam firmę Hostersi jako rzetelnego i profesjonalnego partnera.

Paweł Grzebyk
Marketing & E-commerce Director
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.