Opieka i wsparcie rozbudowy infrastruktury lokalnej Navifleet

14 czerwca 2022

Opieka i wsparcie rozbudowy infrastruktury lokalnej Navifleet

Navifleet.pl to rozbudowana platforma, służąca do zarządzania flotą pojazdów. Oferuje m.in.: lokalizator GPS i monitoring samochodów, usługę zdalnego tachografu, rozliczanie delegacji czy e-TOLL. Pomaga optymalizować koszty związane z utrzymaniem floty i ułatwia planowanie tras.

Początek współpracy

Infrastruktura NaviFleet.pl od samego początku zbudowana jest na serwerach lokalnych, a sama aplikacja opiera się na mapach Open Street, które wykorzystywane są do monitoringu floty Klientów NaviFleet. Wraz z intensywnym rozwojem firmy i dynamicznymi zmianami w branży transportowej, konieczne okazywało się wdrażanie kolejnych, nowych rozwiązań.

Architektura

System Navifleet od samego początku pracuje w oparciu o serwery dedykowane i to na nich działają usługi wymagane do sprawnego funkcjonowania systemu. W miarę rozwoju firmy, uruchamiane były kolejne usługi, w wyniku czego obecnie infrastruktura Klienta to już kilkanaście serwerów, które realizują zadania związane z przechowaniem danych telemetrycznych oraz analizą i udostępnianiem ich klientowi końcowemu. 

System Navifleet obsługuje obecnie 3 700 użytkowników co przekłada się na niemal 12 000 urządzeń GPS. Obsługa kilkunastu tysięcy urządzeń wymaga, rozbudowanego systemu odbierania danych, które kolejkowane są w usłudze Rabbit MQ, a następnie zapisywane w bazach SQL. Bazy danych uruchomione są w ramach par serwerów, w których jeden pełni funkcję MASTER a drugi SLAVE. Zapis zawsze odbywa się do bazy MASTER, a odczyty (w zależności od wymagań) wykonywane są z MASTER lub SLAVE. Usługi udostępniane dla klientów Navifleet, zbudowane są w oparciu o architekturę HA. Dzięki temu rozwiązaniu, Navifleet może dostarczać odbiorcy końcowemu dostęp do danych nawet pomimo ewentualnej awarii samych serwerów.

Usługi, które wspomagają działanie całego systemu to lokalny serwer Open Street Nominatim przyspieszający rozpoznawanie adresów dla podanych współrzędnych, na którym zainstalowaliśmy aplikację, automatyzującą pobieranie wszystkich aktualizacji map. Klaster Spark, odpowiada za analizę i dostarczenie klientowi przetworzonych danych, natomiast Klaster Cassandry służy jako miejsce do archiwizacji i przechowania przetworzonych danych, które przyśpieszają generowanie raportów. 

Wyzwania związane z usługą e-TOLL

Wyzwaniem dla systemu oraz architektury były uruchomienie obsługi e-TOLL. Ze względu na to, że w ciągu ok. 2 miesięcy podłączono około 4 tysięcy nowych urządzeń, konieczne było przebudowanie architektury systemu odbierającego dane. Uruchomione wcześniej usługi na fizycznych serwerach zostały zmienione na zwirtualizowane systemy w trzech grupach: HProxy, RabbitMQ oraz Serwery tracker. Rozwiązanie to pozwala obecnie na podłączenie bardzo niewielkim kosztem kolejnych maszyn i zwiększenie wydajności odbierania danych.

Analiza Stylu Jazdy (EKO)

Rozwijający się system flot i dbałość o minimalizację kosztów ich utrzymania, zachęciły Navifleet do stworzenia nowej usługi: „Analiza Stylu Jazdy”. Wypracowane zostały mechanizmy, które dostarczają użytkownikom sugestie, w jaki sposób mogą zmniejszyć zużycie paliwa oraz pomagają wytypować kierowców, którzy wymagają przeszkolenia w tym zakresie. Obsługa tych usług wymagała uruchomienia dodatkowych przeliczeń danych, które wykonywane są w klastrze Spark.

Podsumowanie

Hostersi na każdym etapie wspierają Navifleet w doborze sprzętu oraz instalacji wskazanego przez Klienta oprogramowania. Ważnym aspektem naszej współpracy jest całodobowy monitoring usług i alertowanie, jeżeli określone wspólnie parametry nie mieszczą się w zadanych wartościach, dzięki czemu wspólnie możemy reagować na krytyczne problemy z aplikacją lub architekturą.

 

PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

Zobacz również:

Migracja bazy danych MySQL do Amazon Aurora platformy Landingi.com

Nowa infrastruktura w AWS dla Omnipack z użyciem IaC

Migracja serwisu edukacyjnego EduNect do chmury AWS

Ogólnokrajowe call center, oparte na chmurze AWS

Infrastruktura chmurowa i wsparcie DevOps dla Medonetu na czas pandemii COVID-19

Case Studies
Referencje

Jesteśmy ogromnie zadowoleni ze współpracy z firmą Hostersi. Ich specjaliści bardzo nam pomogli w procesie migracji oraz zaprojektowania infrastruktury hybrydowej (Amazon Web Services i on-premise). Polecamy zespół Hostersi jako rzetelnego i profesjonalnego partnera o ogromnych kompetencjach w obszarze DevOps i Cloud Computingu.

Zbigniew Ćwikliński
Director of the Customer Relationship and Technology Development Department
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.