Opieka administracyjna nad infrastrukturą BiotCloud

12 grudnia 2022

Opieka administracyjna nad infrastrukturą BiotCloud

Grupa Kapitałowa LUG S.A. skupia firmy, które wspólnie tworzą systemy inteligentnego oświetlenia, dedykowane obszarom miejskim i przemysłowym. W oparciu o technologię IoT wdraża rozwiązania pozwalające zarządzać oświetleniem, wykrywać jego awarie i optymalizować zużycie energii elektrycznej niezbędnej do zasilenia sieci oświetleniowej. Ponadto dzięki wykorzystaniu najnowszych trendów chmurowych, rozwiązania wdrażane przez BIOT, spółkę zależną LUG S.A., pozwalają uruchamiać inteligentne automatyzacje tworząc w ten sposób istotny element „inteligentnego miasta”.

Oczekiwania Klienta

Wraz z rozwojem firmy i dynamicznie rosnącą liczbą Klientów, oświetleniowe systemy SMART, wymagały coraz większych zasobów, co przekładało się na konieczność zwiększenia zaangażowania w procesy utrzymania i monitoringu infrastruktury, w celu zapewnienia jej ciągłego i poprawnego funkcjonowania. W tym momencie rozpoczęły się poszukiwania partnera, który byłby zdolny do udzielania skutecznego wsparcia w zakresie całodobowej opieki i monitoringu istniejącej już infrastruktury znajdującej się w AWS.

Początek współpracy

W odpowiedzi na potrzeby Klienta, tj. bardzo wysokie SLA, gwarancję dostępności aplikacji 24/7/365 i najwyższe standardy bezpieczeństwa, zaproponowaliśmy naszą usługę opieki administracyjnej. Dodatkowo korzystając z wieloletniego doświadczenia w projektowaniu, optymalizacji i utrzymaniu środowisk chmurowych, zaoferowaliśmy również szereg rozwiązań (migracja aplikacji do EKS, migracja bazy danych do RDS, migracja Elasticsearch) poprawiających efektywność pracy środowiska Klienta i tym samym aplikacji.

Wdrożenie

Infrastruktura firmy Biot to nowoczesne środowisko oparte o platformę Kubernetes, mikroserwisy oraz podejście IaC. Na całość składają się 2 standardowe środowiska: testowe i produkcyjne. Ponadto Biot wykorzystuje również takie narzędzia i usługi jak Amazon EC2AWS S3AWS Route 53Amazon EFS czy Amazon Load Balancer. Aplikacje Kubernetesowe zarządzane są przez Helm-a w parze z ArgoCD.

Początek naszej współpracy to standardowy audyt infrastruktury, przegląd klastra, przygotowanie dokumentacji środowiska oraz wpięcie całości do naszego systemu monitoringu. W kolejnym kroku, zaproponowaliśmy Klientowi zamianę narzędzia do obsługi Klastrów Kubernetesowych z dotychczas wykorzystywanego rozwiązania na Amazon EKS (zmiana została wdrożona przez Klienta). Równolegle z usługą opieki administracyjnej świadczymy też usługi doradcze z zakresu DevOps, wspierając zespół Klienta w analizowaniu i wprowadzaniu nowych rozwiązań. Zrealizowaliśmy również audyt Well-Architected w celu weryfikacji best practices wdrożonych przez Klienta.

Podsumowanie

Przejęliśmy opiekę administracyjną nad infrastrukturą Klienta, monitorujemy workload i wspieramy przy rozwiazywaniu potencjalnych problemów. Ponadto świadczymy usługi z zakresu doradztwa DevOps odciążając tym samym zespół Klienta, który dzięki temu zdecydowanie więcej uwagi może poświęcić na rozwój oferowanych produktów.

 

 

PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

Zobacz również:

Migracja bazy danych MySQL do Amazon Aurora platformy Landingi.com

Nowa infrastruktura w AWS dla Omnipack z użyciem IaC

Migracja serwisu edukacyjnego EduNect do chmury AWS

Ogólnokrajowe call center, oparte na chmurze AWS

Infrastruktura chmurowa i wsparcie DevOps dla Medonetu na czas pandemii COVID-19

Case Studies
Referencje

Jesteśmy ogromnie zadowoleni ze współpracy z firmą Hostersi. Ich specjaliści bardzo nam pomogli w procesie migracji oraz zaprojektowania infrastruktury hybrydowej (Amazon Web Services i on-premise). Polecamy zespół Hostersi jako rzetelnego i profesjonalnego partnera o ogromnych kompetencjach w obszarze DevOps i Cloud Computingu.

Zbigniew Ćwikliński
Director of the Customer Relationship and Technology Development Department
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.