Migracja aplikacji Instytutu Geodezji i Kartografii do chmury AWS w ramach AWS PoC

1 września 2021

Migracja aplikacji

Dla Instytutu Geodezji i Kartografii (IGiK) przeprowadziliśmy migrację aplikacji do chmury AWS w ramach AWS Proof of Concept (PoC). IGiK odpowiada za prowadzenie prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych w zakresie geodezji, teledetekcji i geomatyki (w tym kartografii) dla celów administracji rządowej i samorządowej, statystyki krajowej, bezpieczeństwa państwa oraz dla rozwoju dziedziny Nauk o Ziemi.

 

Wstęp

Centrum Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w ramach projektu EOStat, korzystając z zasobów Europejskiej Agencji Kosmicznej (zdjęcia dostarczane z satelity Sentinel-2 udostępniane przez bucket AWS S3) stworzyło autorską aplikację w formie geoportalu, służącą do monitoringu fenologii roślin uprawnych. Dostarcza ona informacji o dacie wschodu i zbioru uprawy głównej oraz poplonu oraz wystąpienia zagrożenia erozji gleb. Monitoringiem objęte są działki rolne zgłoszone do dopłat bezpośrednich.

Narzędzie opracowane przez Centrum Teledetekcji IGiK będzie wykorzystywane przez ARiMR do kontroli wniosków o dopłaty bezpośrednie. Wykorzystanie narzędzia przez  szersze grono odbiorców było ograniczone. Główną przyczyną ograniczeń było lokalne środowisko (komputery Instytutu), w ramach którego funkcjonowała aplikacja oraz konieczność ciągłego pobierania dużych ilości danych satelitarnych.

Migracja aplikacji

Figura 1: Kompozycja CIR wykonana na podstawie obrazów satelity Sentinel-2.

 

Migracja aplikacji

Figura 2: Przykładowy raport dla działki rolnej prezentujący fenologię uprawy głównej oraz poplonu.

 

Problem

Centrum Teledetekcji IGiK nawiązało kontakt z Hostersami poszukując możliwości przeniesienia swojej aplikacji do chmury. Głównym celem tej migracji było zautomatyzowanie procesów powiązanych z działaniem aplikacji i możliwość łatwego dotarcia do szerszego grona odbiorców. Należy tutaj zwrócić uwagę na dwa kluczowe problemy. Po pierwsze pracownicy Instytutu nigdy wcześniej nie pracowali w środowisku chmurowym, po drugie budżet na realizację tego zadania był mocno ograniczony.

Po zweryfikowaniu potrzeb i możliwości IGIK, zdecydowaliśmy wspólnie, że najlepszym rozwiązaniem będzie pozyskanie finansowania w ramach AWS Proof of Concept (PoC), dzięki któremu Instytut mógł wdrożyć swoje rozwiązanie w ramach funduszy przyznanych mu przez AWS. To rozwiązanie pozwoliło na zrealizowanie wszystkich zaplanowanych działań, Klient mógł uruchomić swoją aplikację w chmurze i realnie określić potencjalną skalę kosztów związanych z jej utrzymaniem.

 

Migracja aplikacji - realizacja

Aplikacja Klienta opiera się na danych wektorowych nakładanych na obrazy satelitarne udostępniane przez satelitę Europejskiej Agencji Kosmicznej Sentinel-2. W tym celu wykorzystywane są skrypty Python oparte na bibliotekach numpy, pandas i osgeo.gdal. Do uruchamiania skryptów w nowej infrastrukturze wykorzystaliśmy Amazon Lambda, dzięki czemu wszystkie dane aktualizują się automatycznie zaraz po umieszczeniu nowych zdjęć satelitarnych w Amazon S3. Następnie odczytane dane zapisywane są w przestrzennej bazie PostgreSQL z nakładką PostGIS, dla której uruchomiliśmy relacyjną bazę danych Amazon RDS. Na wirtualnej maszynie Amazon EC2 uruchomiony został serwer mapowy, umożliwiający wizualizację danych z bazy PostgreSQL. W ten sposób stworzona została stabilna i zautomatyzowana infrastruktura do obsługi aplikacji Instytutu Kartografii i Geodezji.

 

Podsumowanie

Dla Instytutu Geodezji i Kartografii zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy stabilną i zautomatyzowaną infrastrukturę do obsługi nowatorskiej aplikacji, współpracującej z zasobami Europejskiej Agencji Kosmicznej, znajdującymi się w buckecie AWS S3. Ponadto przeszkoliliśmy pracowników Instytutu, przygotowując ich do pracy z infrastrukturą chmurową i pomogliśmy uzyskać finansowanie dla nowej infrastruktury w ramach AWS Proof of Concept (pokrycie 100% kosztów poniesionych na infrastrukturę).

 

 

PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

Zobacz również:

Migracja do Amazon Web Services aplikacji i serwisów DANONE

Migracja środowiska deweloperskiego, bazującego na mikroserwisach, do chmury AWS, w oparciu o platformę Kubernetes dla NeuroSYS

Wdrożenie i opieka nad infrastrukturą chmurową w AWS dla Displate

Migracja bazy danych MySQL do Amazon Aurora platformy Landingi.com

Migracja serwisu edukacyjnego EduNect do chmury AWS

 

 

Case Studies
Referencje

Rekomendujemy Hostersi Sp. z o. o wszystkim, którzy cenią wysoką jakość usług, profesjonalizm oraz szybki czas reakcji.

Krystian Karczyński
Założyciel i szef serwisu eTrapez
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.