Najważniejsze ogłoszenia AWS re:Invent 2022

9 grudnia 2022

Najważniejsze ogłoszenia AWS re:Invent 2022

Jesteście ciekawi nowości ogłoszonych na AWS re:Invent 2022? Sprawdźcie zestawienie najbardziej intrygujących rzeczy, które przyniósł tegoroczny AWS re:Invent.

 

Analityka:

New AWS Glue 4.0 – New and Updated Engines, More Data Formats, and More

Ta wersja Glue zawiera język Python 3.10 i Apache Spark 3.3.0 oraz natywną obsługę wtyczki usługi Cloud Shuffle dla platformy Spark. Obejmuje również obsługę Pand i nie tylko.

Announcing AWS Glue for Ray (Preview)

Inżynierowie danych mogą używać AWS Glue for Ray do przetwarzania dużych zbiorów danych za pomocą Pythona i popularnych bibliotek Pythona.

New for Amazon Transcribe – Real-Time Analytics During Live Calls
Analiza połączeń w czasie rzeczywistym zapewnia programistom interfejsy API do dokładnej transkrypcji rozmów na żywo, a jednocześnie identyfikowania problemów i nastrojów klientów w czasie rzeczywistym.

Sztuczna Inteligencja/Uczenie maszynowe

Classifying and Extracting Mortgage Loan Data with Amazon Textract

Nowy interfejs API powstał w odpowiedzi na prośby głównych pożyczkodawców w branży, aby pomóc im w szybszym przetwarzaniu wniosków i zmniejszeniu liczby błędów, co poprawia komfort obsługi klienta końcowego i jednocześnie obniża koszty operacyjne.

Amazon CodeWhisperer Adds Enterprise Administrative Controls, Simple Sign-up, and Support for New Languages (Preview)

Administratorzy mogą teraz łatwo zintegrować CodeWhisperer z istniejącymi rozwiązaniami do identyfikacji pracowników, zapewniać dostęp użytkownikom i grupom oraz konfigurować ustawienia w całej organizacji.

Aplikacje biznesowe

AWS Wickr – A Secure, End-to-End Encrypted Communication Service For Enterprises With Auditing And Regulatory Requirements

W przeciwieństwie do wielu korporacyjnych narzędzi komunikacyjnych, Wickr wykorzystuje kompleksowe mechanizmy szyfrowania, aby zapewnić dostęp do wiadomości, plików, połączeń głosowych lub wideo wyłącznie dla ich zamierzonych odbiorców.

Przetwarzanie danych

New – Amazon ECS Service Connect Enables Easy Communication Between Microservices

Ta nowa funkcja upraszcza budowanie i obsługę odpornych aplikacji rozproszonych. Możesz dodać warstwę odporności do komunikacji usługi ECS i uzyskiwać wgląd w ruch bez wprowadzania zmian w kodzie aplikacji.

Announcing the availability of Microsoft Office Amazon Machine Images (AMIs) on Amazon EC2 with AWS provided licenses

Dzięki tej ofercie klienci mają możliwość uruchamiania aplikacji zależnych od Microsoft Office na EC2.

Kontenery

New – AWS Marketplace for Containers Now Supports Direct Deployment to Amazon EKS Clusters

To nowe uruchomienie ułatwia wyszukiwanie oprogramowania operacyjnego Kubernetes innych firm z konsoli Amazon EKS i wdrażanie go w klastrach EKS przy użyciu tych samych poleceń, które są używane do wdrażania dodatków EKS.

Bazy danych

New – Amazon RDS Optimized Reads and Optimized Writes

Te dwie nowe funkcje przyspieszą Twoje obciążenia Amazon RDS for MySQL.

New – Fully Managed Blue/Green Deployments in Amazon Aurora and Amazon RDS

Ta nowa funkcja dla Amazon Aurora z kompatybilnością z MySQL, Amazon RDS dla MySQL i Amazon RDS dla MariaDB umożliwia bezpieczniejsze, prostsze i szybsze aktualizacje baz danych.

Narzędzia usprawniające zarządzanie

New – AWS Config Rules Now Support Proactive Compliance

To wydanie rozszerza reguły AWS Config o obsługę trybu proaktywnego, dzięki czemu można je uruchomić w dowolnym momencie przed udostępnieniem i zaoszczędzić czas poświęcony na implementację niestandardowych walidacji przed wdrożeniem.

New for AWS Control Tower – Comprehensive Controls Management (Preview)

Możesz użyć nowej funkcji, aby zastosować zarządzane kontrole zapobiegawcze, detektywistyczne i proaktywne do kont i jednostek organizacyjnych według usługi, celu kontroli lub struktury zgodności.

Protect Sensitive Data with Amazon CloudWatch Logs
Ten nowy zestaw możliwości usługi Amazon CloudWatch Logs wykorzystuje dopasowywanie wzorców i uczenie maszynowe (ML) do wykrywania i ochrony poufnych danych dziennika podczas przesyłania.

New – Amazon CloudWatch Cross-Account Observability
Ta nowa funkcja umożliwia wyszukiwanie, analizowanie i korelowanie międzykontowych danych telemetrycznych przechowywanych w CloudWatch, takich jak metryki, dzienniki i ślady.

Amazon CloudWatch Internet Monitor Provides End-to-End Visibility into Internet Performance for your Applications (Preview)

Ta nowa funkcja daje wgląd w to, jak problem z Internetem może wpłynąć na wydajność i dostępność aplikacji. Pozwala skrócić czas diagnozowania problemów z Internetem z dni do minut.

Usługi w zakresie migracji i transferu

New – A Fully Managed Schema Conversion in AWS Database Migration Service

AWS DMS Schema Conversion usprawnia migracje baz danych, udostępniając ocenę i konwersję schematu w AWS DMS. Możesz teraz planować, oceniać, konwertować i migrować w ramach jednej centralnej usługi DMS.

AWS Application Migration Service Major Updates – New Migration Servers Grouping, Updated Launch, and Post-Launch Template

Te trzy główne aktualizacje będą wspierać Twoje projekty migracji niezależnie od rozmiaru.

Bezpieczeństwo, Tożsamość i Zgodność z Przepisami

Automated Data Discovery for Amazon Macie

Ta nowa funkcja pozwala uzyskać wgląd w to, gdzie znajdują się poufne dane w Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) za ułamek kosztów przeprowadzenia pełnej kontroli danych we wszystkich segmentach S3.

AWS announces Amazon Verified Permissions (Preview)

Ten centralny, szczegółowy system zarządzania uprawnieniami upraszcza zmianę i aktualizację reguł uprawnień w jednym miejscu bez konieczności zmiany kodu.

Przechowywanie

New – Failover Controls for Amazon S3 Multi-Region Access Points

Te elementy sterujące umożliwiają przeniesienie ruchu żądań dostępu do danych S3 kierowanego przez wieloregionalny punkt dostępowy Amazon S3 do alternatywnego regionu AWS w ciągu kilku minut w celu przetestowania i zbudowania aplikacji o wysokiej dostępności zapewniających ciągłość biznesową.

New – Announcing Amazon EFS Elastic Throughput
Ten nowy tryb przepustowości został zaprojektowany w celu zapewnienia aplikacjom takiej przepustowości, jakiej potrzebują, z cenami typu „płać za rzeczywiste wykorzystanie”.

New for AWS Backup – Protect and Restore Your CloudFormation Stacks

Masz teraz zautomatyzowane rozwiązanie do tworzenia i przywracania aplikacji w uproszczony sposób, eliminując potrzebę zarządzania niestandardowymi skryptami.

New – Amazon Redshift Support in AWS Backup

AWS Backup umożliwia zdefiniowanie centralnej polityki tworzenia kopii zapasowych w celu zarządzania ochroną danych aplikacji, a teraz umożliwia również ochronę klastrów Amazon Redshift.

Announcing Automated in-AWS Failback for AWS Elastic Disaster Recovery

Nowe zautomatyzowane wsparcie zapewnia uproszczone i przyspieszone przywracanie po awarii instancji Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) do pierwotnego regionu, a zarówno procesy przełączania awaryjnego, jak i przywracania po awarii (w przypadku odzyskiwania lokalnego lub w AWS) można wygodnie uruchomić z AWS Management Console.

 

Źródło: AWS

Case Studies
Referencje

Bardzo istotną zaletą jest szybkie i fachowe wsparcie techniczne Hostersów, którzy wiedzą, że każda chwila przerwy technicznej w dostępie do serwisów WWW oznacza poważny uszczerbek na wizerunku każdej firmy, zwłaszcza instytucji państwowej, jaką jest Instytut Pamięci Narodowej.

Sebastian Górkiewicz
Kierownik Samodzielnej Sekcji ds. Serwisów Internetowych
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.