Grupy docelowe Amazon EC2 można teraz udostępniać na wielu kontach AWS

8 listopada 2022

Za pomocą AWS Resource Access Manager (RAM) możesz od teraz udostępniać grupy docelowe Amazon EC2 na wielu kontach AWS.

Gdy grupa miejsc docelowych jest udostępniona, instancje uruchomione przez jedno konto AWS mogą korzystać z grupy miejsc docelowych utworzonej przez inne konto. RAM pomaga w bezpieczny sposób udostępniać zasoby między kontami AWS, w ramach organizacji lub jednostek organizacyjnych (OU) w organizacjach AWS oraz z rolami IAM i użytkownikami IAM w przypadku obsługiwanych typów zasobów.

Grupy docelowe wpływają na rozmieszczenie współzależnych instancji EC2 na bazowym sprzęcie. Możesz wybrać strategię grup docelowych, która najlepiej odpowiada potrzebom Twojego obciążenia, niezależnie od tego, czy chodzi o małe opóźnienia w sieci, czy zwiększoną odporność na awarie. Dzięki udostępnianiu grup miejsc docelowych korzyści oferowane przez grupy miejsc docelowych nie są już ograniczone do granic jednego konta. Na przykład, jeśli posiadasz obciążenia na różnych kontach i chcesz mieć małe opóźnienia między tymi obciążeniami, możesz użyć udostępniania grup miejsc docelowych (ze strategią umieszczania klastrów), aby umieścić instancje na kontach bliżej siebie.

Aby udostępnić grupę miejsc docelowych, utwórz udział zasobów za pośrednictwem AWS RAM. Następnie dodaj zasoby (grupy miejsc docelowych) do udziału zasobów i określ konta docelowe, którym chcesz udostępnić zasoby. Grupy miejsc docelowych, które zostały udostępnione Twojemu kontu, możesz zobaczyć w okienku grup miejsc docelowych konsoli EC2 lub za pomocą interfejsu API opisującego grupy miejsc docelowych. Aby użyć udostępnionej grupy miejsc docelowych, podczas uruchamiania instancji określ identyfikator grupy miejsc docelowych.

Ta funkcja jest teraz dostępna bezpłatnie we wszystkich komercyjnych regionach AWS. Możesz tworzyć grupy miejsc docelowych i zarządzać nimi za pomocą konsoli zarządzania AWS, zestawów SDK AWS lub interfejsu wiersza poleceń AWS (CLI). Aby dowiedzieć się więcej o grupach umieszczania EC2, odwiedź przewodnik użytkownika systemu Linux lub Windows dotyczący grup umieszczania.

źródło: AWS

Case Studies
Referencje

Współpracę z Hostersami cechuje solidność i pełna zgodność z warunkami umowy. Zapewniona jest ciągłość wykonywania powierzonych czynności, bez ryzyka przerwy w działaniu systemu. Przestrzegane są procedury związane z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych oraz wymogi Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącymi umów outsourcingowych.

Karolina Świstak
Ekspert ds. Marketingu i Komunikacji Departament Sprzedaży
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.