AWS WAF zwiększa limity jednostek pojemności internetowych ACL

13 września 2023

Klienci AWS WAF mogą teraz korzystać z maksymalnie 5000 jednostek pojemności sieciowych list ACL (WCU) na jedną internetową listę ACL.

WAF używa WCU do obliczania i kontrolowania zasobów operacyjnych, które są wymagane do uruchamiania reguł WAF, grup reguł i internetowych list ACL. 

Wcześniej WAF zezwalał na maksymalnie 1500 WCU na internetową listę ACL. Klienci, którzy potrzebowali ponad 1500 WCU dla swoich internetowych list ACL, musieli zażądać ręcznego zwiększenia limitów. Ponieważ firma WAF wprowadziła nowe funkcje i ulepszyła podstawowe możliwości produktu w ciągu ostatnich kilku lat, klienci zwrócili się z prośbą do twórców o zwiększenie limitu WCU, aby łatwiej było im korzystać z nowych funkcji bez martwienia się o wyczerpanie pojemności.

Teraz klienci mogą używać do 5000 WCU w swoich internetowych listach ACL bez konieczności żądania zwiększenia limitu. Listy ACL sieci Web, które używają więcej niż 1500 WCU, będą obciążone dodatkową opłatą za milion przetworzonych żądań za każde 500 WCU, których Web ACL używa poza domyślną alokacją 1500. Aby uzyskać więcej informacji na temat cen, odwiedź stronę Cennik AWS WAF.

Nowy limit WCU został automatycznie zastosowany do wszystkich internetowych list ACL. Zwiększony limit WCU dotyczy wszystkich regionów AWS, w których dostępny jest AWS WAF, oraz każdej obsługiwanej usługi, w tym Amazon CloudFront, Amazon Application Load Balancer, Amazon API Gateway, AWS AppSync i Amazon Cognito. Aby uzyskać więcej informacji o usłudze, odwiedź stronę AWS WAF.

źródło: AWS

Case Studies
Referencje

Jesteśmy pełni uznania dla kompetencji administratorów firmy Hostersi i dotychczasowy poziom usług, świadczonych nam przez firmę Hostersi jest dla nas w pełni satysfakcjonujący.

Szymon Krupa
Dyrektor Biura Informatyki i Przetwarzania Informacji
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.