AWS Controllers for Kubernetes (ACK) dla Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) są już ogólnie dostępne

14 listopada 2022

Kontrolery AWS for Kubernetes (ACK) dla kontrolera usługi Amazon EC2 są już ogólnie dostępne.

ACK umożliwia udostępnianie i zarządzanie zasobami sieciowymi EC2, takimi jak VPC, SecurityGroups i Internet Gateway przy użyciu API Kubernetes.

ACK umożliwia definiowanie i używanie zasobów usługi AWS bezpośrednio z klastrów Kubernetes. Dzięki ACK możesz korzystać z usług zarządzanych AWS dla swoich aplikacji Kubernetes bez konieczności definiowania zasobów poza klastrem lub uruchamiania usług, które zapewniają funkcje pomocnicze, takie jak bazy danych, kolejki komunikatów lub instancje w klastrze. ACK obsługuje teraz 14 ogólnie dostępnych kontrolerów usług AWS z dodatkowymi 12 w wersji zapoznawczej.

Aby rozpocząć korzystanie z ACK, zapoznaj się z dokumentacją. Możesz także skorzystać z samouczka, który prezentuje użycie ACK do zarządzania wybranymi zasobami EC2, w tym VPC i podsieciami.

źródło:AWS

Case Studies
Referencje

Współpracę z Hostersami cechuje solidność i pełna zgodność z warunkami umowy. Zapewniona jest ciągłość wykonywania powierzonych czynności, bez ryzyka przerwy w działaniu systemu. Przestrzegane są procedury związane z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych oraz wymogi Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącymi umów outsourcingowych.

Karolina Świstak
Ekspert ds. Marketingu i Komunikacji Departament Sprzedaży
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.