Opieka administracyjna nad serwisem Rejestracja24.net

25 lutego 2010

opieka administracyjna

Opieka administracyjna wraz z supportem technicznym na każdym etapie rozwoju serwisu rejestracja24.net to nowy owoc współpracy Hostersów z firmą 3W Serwisy Informacyjne.

 

Opieka administracyjna nad serwisem Rejestracja24.net – opis projektu

Hostersi zarządzają serwerami dedykowanymi firmy 3W Serwisy Informacyjne, na których utrzymywany jest system Rejestracja24. System Rejestracja24 to nowoczesny sposób internetowej rejestracji pacjentów różnego rodzaju placówek medycznych – przychodni lekarskich i gabinetów prywatnych.

System ten tworzą niezależne serwisy WWW placówek medycznych, za pośrednictwem których pacjenci tych placówek mogą umawiać się na wizyty lekarskie i badania. Cechuje go funkcjonalność, całodobowa dostępność, prostota obsługi oraz bezpłatna aktualizacja systemu o nowe moduły użytkowe wspomagające codzienną pracę placówki zdrowia.

opieka administracyjna

Przy okazji wprowadzania tej usługi na rynek, fi rma 3W Serwisy Informacyjne przeprowadziła badania ankietowe. Aż 95% ankietowanych zadeklarowało chęć korzystania z systemu internetowej rejestracji pacjentów we własnej przychodni.

Wyzwanie

System Rejestracja24 wymagał dedykowanych rozwiązań hostingowych, pozwalających na obsłużenie dużej ilości użytkowników przy niezakłóconej pracy serwerów oraz zapewniających bezpieczne przechowywanie danych osobowych użytkowników. 2. Na etapie on-linowej rejestracji użytkownicy podają swoje dane ? m.in. imię i nazwisko, adres e-mail, numer PESEL. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, wymagają one szczególnej ochrony.

Realizacja

Współpraca Hostersów z 3W Serwisy Informacyjne w ramach projektu Rejestracja24 rozpoczęła się od doradztwa w zakresie przygotowania architektury serwerowej, spełniającej wymagania techniczne systemu Rejestracja24 oraz bezpieczne przechowywanie danych osobowych. Hostersi zaprojektowali i wdrożyli dedykowane rozwiązania hostingowe, zapewniające obsługę kilku tysięcy użytkowników jednocześnie oraz ochronę danych osobowych. Bezpieczny serwer do przechowywania elektronicznych baz danych osobowych znajduje się w Hostersi Data Center – serwerowni zlokalizowanej w Rybniku i spełniającej wysokie wymagania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Hostersi zaproponowali uruchomienie na serwerze osobnej instancji bazy danych, w której przechowywane są dane osobowe użytkowników Rejestracji24.

Dostęp do tej instancji możliwy jest wyłącznie w środowisku lokalnym, a narzędzie do administrowania bazą danych (działające przez WWW) dostępne jest tylko dla przeglądarki z zainstalowanym specjalnym certyfi katem. Dodatkowo w ramach zabezpieczenia konieczne jest podanie hasła. Zgromadzone dane dostępne są jedynie za pośrednictwem aplikacji Klienta, po poprawnym zalogowaniu się do niej.

Dodatkową ochronę zapewniają systemy fi rewall i IDS. Zalogowanie na konto administracyjne jest możliwe wyłącznie z użyciem szyfrowanego protokołu SSH i tylko z lokalnej sieci.

W celu minimalizacji ryzyka utraty danych w wyniku awarii oraz skrócenia czasu odtwarzania systemu po jego awarii, w ramach Hostingu Danych Osobowych Hostersi dokonują regularnych kopii bezpieczeństwa. Kopie z danymi są szyfrowane w czasie archiwizacji i przechowywane z ograniczonym dostępem w ściśle chronionym miejscu.

Od początku realizacji projektu Hostersi odpowiedzialni są w pełnym zakresie za bieżące rozwiązywanie problemów z serwerami oraz reakcje na awarie systemu przez całą dobę we wszystkie dni roku.

 

Korzyści biznesowe

Doświadczenie i wiedza Hostersów pozwoliło na przygotowanie wydajnego systemu gwarantującego obsługę wielu tysięcy użytkowników systemu Rejestracja24. Zaproponowana i obsługiwana przez Hostersów infrastruktura serwerowa gwarantuje szybkość i niezawodność działania aplikacji, a nade wszystko pozwala chronić dane osobowe jej użytkowników.

W dowolnym czasie pacjenci mogą umówić się na wizytę lub badanie. Podaje swoje dane osobowe, o bezpieczeństwo których dbają Hostersi.

 

Rekomendacja klienta

Liczba użytkowników aplikacji Rejestracja24 stale rośnie. Zaproponowana przez Hostersów infrastruktura serwerowa umożliwia stały rozwój systemu. Poza niezawodną opieką administracyjną, szczególnie cenimy sobie wysoki poziom kompetencji Hostersów. Na każdym etapie rozwoju Rejestracji24 możemy liczyć na doradztwo techniczne i pomoc we wdrażaniu kolejnych rozwiązań technicznych.

Justyna Dziuma, 3W Serwisy Informacyjne, właścicielka

Pobierz

Case Studies
Referencje

Jesteśmy pełni uznania dla kompetencji administratorów firmy Hostersi i dotychczasowy poziom usług, świadczonych nam przez firmę Hostersi jest dla nas w pełni satysfakcjonujący.

Szymon Krupa
Dyrektor Biura Informatyki i Przetwarzania Informacji
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.