Automatyzacja procesu wdrażania infrastruktur, na potrzeby sklepów internetowych opartych o platformę Shopware, zrealizowana na zlecenie Crehler sp. z o.o.

7 kwietnia 2022

Automatyzacja procesu wdrażania infrastruktur, na potrzeby sklepów internetowych opartych o platforme Shopware, zrealizowana na zlecenie Crehler Sp. Zo.o.

CREHLER sp. z o.o. to firma specjalizująca się w indywidualnych wdrożeniach rozwiązań e-commerce, zbudowanych w oparciu o platformę Shopware. Firma projektuje sklepy internetowe dopasowane do modelu biznesowego klienta. Zajmuje się również integracją z systemami ERP, CRM, PIM, marketplaces, płatnościami online oraz firmami kurierskimi. Crehler sp. z o.o. realizuje integrację z innymi systemami e-commerce, tworzy też pluginy rozszerzające funkcjonalność sklepu internetowego. Jest też pierwszym w Polsce certyfikowanym Shopware Enterprise Partner.

Początek współpracy

W związku z bardzo dynamicznym wzrostem ilości wdrażanych sklepów internetowych na platformie Shopware, Klient zwrócił się do nas z potrzebą stworzenia szybkiego, zautomatyzowanego procesu wdrażania nowych środowisk na potrzeby serwisów, którymi zarządza. Po ustaleniu najważniejszych założeń, przygotowaliśmy odpowiednią metodologię, automatyzującą wdrożenia, wg. określonego klucza.

Opis działań

Wszystkie tworzone dla Klienta infrastruktury, znajdują się w środowisku OVHcloud. Każdorazowo, dla każdej nowej infrastruktury ustalamy z klientem parametry maszyn wirtualnych, niezbędnych do obsłużenia danego sklepu internetowego. W celu zautomatyzowania procesu wdrażania infrastruktury, skonfigurowaliśmy Ansible’a – oprogramowanie typu open source, służące do automatyzacji wdrażania, konfiguracji i zarządzania infrastrukturą. Dzięki temu jednorazowemu działaniu, które poprzedziliśmy odpowiednim opisem procesu, udało nam się zminimalizować czas kolejnych wdrożeń na platformie Shopware, a co za tym idzie, zmniejszyć koszty konfiguracji kolejnych infrastruktur.

Hostersi odpowiadali za kompleksowe opracowanie i wdrożenie metodologii, która umożliwiła nam zautomatyzowanie procesu wdrażania infrastruktury dla sklepów internetowych budowanych przez nas na platformie Shopware. Dzięki wdrożonemu przez nich rozwiązaniu udało nam się znacząco przyspieszyć i zoptymalizować proces wdrażania kolejnych infrastruktur.

Janusz Michalewicz

Prezes Zarządu Crehler sp. z o.o.

Repozytorium z kodem Ansible znajduje się w określonej gałęzi gitlab, a standardowe środowisko składa się z reguły z dwóch serwerów – app i db. Dzięki temu, po określeniu potrzeb wdrażanej infrastruktury, za pomocą 6-stopniowej procedury, w bardzo krótkim czasie, jesteśmy w stanie uruchomić środowisko zgodne z ustalonymi parametrami.

W celu zachowania bezpieczeństwa, skonfigurowaliśmy również w środowisku OVHcloud, vRack – prywatną, skalowalną sieć pomiędzy serwerami, a dla szybszego ładowania treści oraz ochrony przed ewentualnymi zagrożeniami z zewnątrz, zaproponowaliśmy Klientowi wykorzystanie usługi CDN, CloudFlare, odpowiedzialnej za szybsze dostarczanie treści statycznych do odbiorców końcowych.

Podsumowanie

Dla firmy Crehler skonfigurowaliśmy narzędzie Ansible, służące do automatyzacji procesu wdrażania kolejnych infrastruktur dla sklepów internetowych, opartych na platformie Shopware. Dzięki temu, udało nam się maksymalnie uprościć i przyspieszyć proces, optymalizując jednocześnie koszty związane z kolejnymi wdrożeniami.

Case Studies
Referencje

Jesteśmy ogromnie zadowoleni ze współpracy z firmą Hostersi. Ich specjaliści bardzo nam pomogli w procesie migracji oraz zaprojektowania infrastruktury hybrydowej (Amazon Web Services i on-premise). Polecamy zespół Hostersi jako rzetelnego i profesjonalnego partnera o ogromnych kompetencjach w obszarze DevOps i Cloud Computingu.

Zbigniew Ćwikliński
Director of the Customer Relationship and Technology Development Department
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.