Narzędzia wspierające migrację do Google Cloud Platform(GCP)

8 kwietnia 2022

Narzędzia wspierające migrację do Google Cloud Platform(GCP)

Google Cloud w zależności od tego co będziemy migrować dostarcza nam wiele narzędzi wspierających ten proces i weryfikujący nasze przygotowanie do takiego procesu migracji.

Migrate for Compute Engine

Migrate for Compute Engine jest to narzędzie, które zautomatyzuje proces, umożliwia uruchamianie aplikacji korporacyjnych w Google Cloud w ciągu kilku minut, a dane są migrowane w tle. Dzięki migrate for Compute Engine przedsiębiorstwa mogą sprawdzać, uruchamiać i migrować aplikacje do Google Cloud bez ich przepisywania, modyfikowania lub zmieniania procesów zarządzania.

Migrate for Compute Engine wspiera również migrację wirtualnych maszyn z lokalnego centrum danych do chmury Google Cloud. Aby rozpocząć migrację, należy najpierw skonfigurować źródło migracji określające lokalne centrum danych, z którego będą migrować maszyny wirtualne. W ramach konfigurowania źródła migracji należy zainstalować łącznik migracji w centrum danych. Następnie utworzyć bezpieczną ścieżkę danych między środowiskiem lokalnym a interfejsami API Google Cloud można skorzystać z portu 443 lub prywatnego połączenia VPN. Po zainstalowaniu łącznika można zarządzać migrowanymi maszynami przy użyciu konsoli Google Cloud, jest to graficzny interfejs użytkownika Google Cloud. Konsola Google Cloud służy do zarządzania wszystkimi aspektami migracji, monitorowania dostępu i rejestrowania danych oraz konfigurowania uwierzytelniania i autoryzacji.

Migrate for Compute Engine

Google Cloud VMware Engine

Kolejne narzędzie wspierające migrację dedykowane jest dla rozwiązań Vmware to Google Cloud VMware Engine umożliwia przenoszenie aplikacji bez wprowadzania zmian w samej aplikacji jak również w procesach i narzędziach. Usługa zapewnia cały sprzęt i licencje VMware potrzebne do uruchomienia w dedykowanym VMware SDDC w Google Cloud. VMware Engine opiera się na wysoce wydajnej, skalowalnej infrastrukturze Google Cloud z w pełni redundantną i dedykowaną siecią 100 Gb/s, zapewniając dostępność na poziomie 99,99%, aby zaspokoić potrzeby dla najbardziej wymagających obciążeń.

Środowisko VMware działa natywnie w infrastrukturze Google Cloud bare metal w lokalizacjach Google Cloud i w pełni integruje się z resztą Google Cloud. Google zarządza infrastrukturą i wszystkimi niezbędnymi usługami sieciowymi i zarządczymi, dzięki czemu można efektywnie i bezpiecznie korzystać z platformy VMware.

VMware Engine zawiera vSphere, vCenter, vSAN, NSX-T, HCX i odpowiednie narzędzia, dzięki czemu jest w pełni kompatybilny z istniejącymi narzędziami, procesami VMware. Ta zgodność umożliwia zespołowi zarządzanie obciążeniami bez zakłócania istniejących zasad, takich jak te związane z siecią, bezpieczeństwem, ochroną danych i inspekcją.

Migrate for Anthos and GKE

Migracja na Anthos i Google Kubernetes Engine umożliwia szybką i łatwą modernizację tradycyjnych aplikacji do natywnych kontenerów. Możesz migrować obciążenia z maszyn wirtualnych działających na platformach VMware, AWS, Azure lub Compute Engine, co zapewnia elastyczność w zakresie łatwej konteneryzacji istniejących obciążeń. Zautomatyzowane podejście wyodrębnia krytyczne elementy aplikacji z maszyny wirtualnej, dzięki czemu można łatwo dodawać te elementy do kontenerów w Google Kubernetes Engine lub klastrach Anthos bez warstw maszyn wirtualnych (takich jak system operacyjny gościa), które stają się niepotrzebne w kontenerach. Takie rozwiązanie znacznie zmniejsza koszty i pracę, które byłyby wymagane w przypadku ręcznego projektu modernizacji aplikacji. Po zakończeniu umożliwia również zespołom wdrażanie, obsługę i konserwację istniejących aplikacji w sposób bardziej wydajny i opłacalny, przy użyciu tych samych usług, zasad i metodologii nowoczesnej platformy. Jednym z elementów należy zwrócić uwagę podczas migracji to zapoznanie z listą systemów operacyjnych, które zostały przetestowane za pomocą Migrate for Anthos i GKE jak również należy dokonać oceny dopasowania. Dane uzyskane przez narzędzie do oceny dopasowania dotyczące źródłowej maszyny wirtualnej podczas fazy zbierania mogą być używane przez migrate for Anthos i GKE do generowania części planu migracji dla maszyny wirtualnej. Migracja na Anthos i GKE jest oferowana bezpłatnie w przypadku migracji obciążeń do Google Cloud.

Podsumowanie

Migracja do chmury Google może odbywać się na wiele sposobów. Najprostszym podejściem jest podniesienie i przeniesienie wszystkich zasobów do GCP. Jednak realistycznie rzecz biorąc, większość zasobów musi zostać dostosowana, zreorganizowana lub przeprojektowana, aby jak najlepiej wykorzystać platformę w chmurze. Uprawnia to do dostosowywania, wirtualizacji i optymalizacji zasobów na poziomach podstawowych, aby umożliwić bezproblemowe przejście do chmury. Dlatego omówione powyżej narzędzia umożliwiają skrócenie tego procesu a co za tym idzie zmniejszeniu kosztów.

Jako partner Google w obszarze Google Cloud Platform pomagamy naszym klientom przeprowadzić migrację. Dzięki naszym ekspertom migracja do GCP jest prostym procesem. Postępujemy zgodnie ze zdefiniowaną przez Google metodologią przesyłania infrastruktury, aplikacji i danych, aby uniknąć zakłóceń w działalności biznesowej. Nasz zespół  przeprowadził liczne migracje z wykorzystaniem sprawdzonych procesów i technik minimalizujących ryzyko.

PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zobacz również:

Serverless w Google Kubernetes Engine

Internet Rzeczy w Google

Migracja do GCP przy wykorzystaniu StrataZone

 

Barbara Halska – na co dzień pracuje w Hostersi Sp. z o.o, gdzie odpowiada za działania presales i ewangelizację rynku w obszarze cloud computing. Od 2016 Microsoft Innovative Educator Expert, od 2017 Microsoft Innovative Educator Fellow. Współautorka podręcznika do kwalifikacji E13 i EE08 na kierunku technik informatyk oraz e-podręcznika „Wstęp do programowania” w projekcie Apki.org. Popularyzatorka większego udziału kobiet w IT i wykorzystywania nowych technologii w edukacji.

Case Studies
Referencje

Pragniemy wyróżnić Hostersów za profesjonalizm, niezawodność, szczególnie podczas realizowanych przez Telepizzę intensywnych kampanii reklamowych w internecie, kiedy to naszą witrynę odwiedzało blisko 130 000 użytkowników miesięcznie.

Dariusz Bąk
Dyrektor Marketingu
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.