Hostersi partnerem II Kongresu MŚP

23 kwietnia 2012

Hostersi partnerem II Kongresu MŚP

II Ogólnopolski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw organizuje w Warszawie w dniach 23 i 24 maja br. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców we współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną. Hostersi są partnerem tego wydarzenia.

Kongres MSP jest kontynuacją wydarzenia łódzkiego z 2011 roku oraz próbą integracji środowisk małych i średnich firm w Polsce. W czasie dwudniowego spotkania poddane zostaną dyskusji najistotniejsze kwestie z punktu widzenia MSP ? m. in. koszty pracy i elastyczne formy zatrudnienia, regulacje systemu podatkowego, działania wymiaru sprawiedliwości wobec przedsiębiorców.

W programie kongresu m. in. wystąpienia: Premiera Waldemara Pawlaka, Andrzeja Blikle, Roberta Gwiazdowskiego, Lecha Jeziornego i Romana Kluski. W panelach dyskusyjnych wezmą udział przedstawiciele ministerstw, organizacji pracodawców oraz czołowych polskich think tanków.

Kongresowi MSP towarzyszyć będą wydarzenia specjalne. 23 maja o godz. 20.00 odbędzie się gala, na której zostaną wręczone Nagrody Gospodarcze ZPP 2012 m. in. dla polityka, instytucji, medium, dziennikarza przyjaznego małym i średnim przedsiębiorstwom oraz nagrody Firma/Marka Przyjazna MSP 2012 dla korporacji, które mają oferty dostosowane do potrzeb małych i średnich firm o rozumieją potrzeby tego sektora. Nagrodzeni zostaną także laureaci konkursu Wielki Mały Sukces organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną, Bank Zachodni WBK i ZPP.

Kongresowi będzie towarzyszyło ogólnopolskie spotkanie Członków ZPP oraz spotkanie Porozumienia Przedsiębiorców ? nieformalnego porozumienia organizacji MSP powołanego w 2011 na I Kongresie w Łodzi.

Podczas Kongresu przewidziane jest także spotkanie polskich wolnorynkowych think tanków i próba zainicjowania współpracy pomiędzy nimi, na wzór waszyngtońskiego Think Tank Community. W spotkaniu potwierdzili już udział szefowie m. in.: Centrum im. Adama Smitha, Instytutu Sobieskiego, Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego, Fundacji Republikańskiej, Instytutu Misesa oraz Klubu Ronina. Projekt koordynuje Błażej Moder z FOR.

 

Sponsorem strategicznym Kongresu jest Bank Zachodni WBK.

Patronat medialny nad Kongresem objęły: Polskie Radio, Forbes, Newsweek, Bankier.pl, Wirtualna Polska oraz Brief.

Partnerami wydarzenia są Związek Rzemiosła Polskiego i Hostersi.

 

        .

 

Case Studies
Referencje

Jesteśmy ogromnie zadowoleni ze współpracy z firmą Hostersi. Ich specjaliści bardzo nam pomogli w procesie migracji oraz zaprojektowania infrastruktury hybrydowej (Amazon Web Services i on-premise). Polecamy zespół Hostersi jako rzetelnego i profesjonalnego partnera o ogromnych kompetencjach w obszarze DevOps i Cloud Computingu.

Zbigniew Ćwikliński
Director of the Customer Relationship and Technology Development Department
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.