Odświeżanie instancji obsługuje teraz wycofywanie zmian wywołane alarmami CloudWatch

1 sierpnia 2023

Od dziś możesz używać alarmów Amazon CloudWatch do wyzwalania wycofania odświeżenia instancji.

Odświeżanie instancji EC2 Auto Scaling umożliwia stopniowe zastępowanie instancji w grupie automatycznego skalowania. 

Natomiast cofanie odświeżenia instancji może spowodować cofnięcie zmian wprowadzonych w odświeżeniu instancji, jeśli to nie może zakończyć się zgodnie z oczekiwaniami. Dzięki temu nowemu rozwiązaniu możesz skonfigurować automatyczne skalowanie, aby monitorować alarmy CloudWatch podczas odświeżania instancji i automatycznie przywracać wszelkie zmiany wprowadzone w przypadku wyzwolenia alarmów.

Dzięki tej nowej funkcji możesz używać alarmów na domyślnych lub niestandardowych metrykach CloudWatch, aby zapewnić pomyślne wdrożenie nowych instancji w grupie automatycznego skalowania. Automatyczne skalowanie anuluje odświeżanie instancji i zainicjuje wycofywanie, jeśli określone alarmy zostaną naruszone. Możesz wybrać wyzwalanie wycofywania zmian w oparciu o indywidualne alarmy metryczne lub złożone alarmy CloudWatch. Przykłady: możesz teraz monitorować grupę automatycznego skalowania pod kątem warunków, takich jak średnie wykorzystanie procesora przekraczające próg 65% lub opóźnienie aplikacji przekraczające 300 ms podczas odświeżania instancji, i wywołać wycofanie.

Obsługa wycofywania odświeżania instancji dla alarmów CloudWatch jest dostępna we wszystkich regionach AWS, w tym w regionach AWS GovCloud (USA). Ta funkcja jest dostępna za pośrednictwem konsoli zarządzania AWS, zestawów SDK AWS i interfejsu wiersza poleceń AWS. Obsługa AWS CloudFormation będzie dostępna wkrótce.

Aby dowiedzieć się więcej na temat odświeżania instancji i wycofywania odświeżeń instancji, odwiedź strony produktowe: odświeżanie instancji i wycofywanie odświeżeń instancji.

źródło: AWS

Case Studies
Referencje

Jesteśmy pełni uznania dla kompetencji administratorów firmy Hostersi i dotychczasowy poziom usług, świadczonych nam przez firmę Hostersi jest dla nas w pełni satysfakcjonujący.

Szymon Krupa
Dyrektor Biura Informatyki i Przetwarzania Informacji
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.