Obsługa filtrowania replikacji w usłudze Amazon RDS for MySQL i MariaDB

12 lutego 2021

Usługa Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) obsługuje teraz filtry replikacji dla instancji MySQL i MariaDB. Filtry replikacji określają, które bazy danych i tabele są replikowane w instancjach read replica. Wystarczy, że klienci utworzą listy baz danych i tabel, które można uwzględnić lub wykluczyć dla każdej instancji typu read replica.

Filtrowanie replikacji pozwala zmniejszyć rozmiar instancji read replicas, wykluczając niepotrzebne bazy danych lub tabele oraz może zwiększyć bezpieczeństwo. Klienci mogą również korzystać z usługi, aby tworzyć instancje read replica dostosowane do konkretnych przypadków użycia, takich jak analiza lub fragmentowanie, lub do tworzenia „replik” z różnymi tabelami lub bazami danych w różnych regionach AWS.

Aby dowiedzieć się więcej o filtrowaniu replikacji i o tym, jak zastosować je w instancjach, warto zapoznać się z instrukcjami Amazon RDS dla MySQL lub MariaDB.

źródło: AWS

Case Studies
Referencje

Bardzo istotną zaletą jest szybkie i fachowe wsparcie techniczne Hostersów, którzy wiedzą, że każda chwila przerwy technicznej w dostępie do serwisów WWW oznacza poważny uszczerbek na wizerunku każdej firmy, zwłaszcza instytucji państwowej, jaką jest Instytut Pamięci Narodowej.

Sebastian Górkiewicz
Kierownik Samodzielnej Sekcji ds. Serwisów Internetowych
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.