Nowe Amazon EBS Local Snapshots on Outposts

5 lutego 2021

Od 4-go lutego, dzięki Amazon EBS Local Snapshots on Outposts, można przechowywać migawki wolumenów Amazon EBS lokalnie w Amazon S3 on Outposts, aby zaspokoić potrzeby w zakresie przechowywania danych i lokalnego przetwarzania danych.

EBS Local Snapshots on Outposts wymaga, aby dany punkt Outpost był zaopatrzony w S3 on Outposts. Można również kontynuować tworzenie backupów EBS używając snapshotów przechowywanych na S3 w regionie AWS. Snapshoty to kopie danych z określonego punktu w czasie, których można użyć do umożliwienia odtwarzania po awarii i poprawy zgodności kopii zapasowych.

AWS Outposts to w pełni zarządzana usługa, która rozszerza infrastrukturę, usługi i narzędzia AWS na praktycznie każde centrum danych, przestrzeń kolokacyjną lub obiekt on-permise, zapewniając spójne środowisko hybrydowe. Można używać Outposts do obsługi aplikacji, które muszą działać lokalnie z powodu małych opóźnień, lokalnego przetwarzania danych lub wymagań dotyczących miejsca przechowywania danych, które wymagają przechowywania danych i kopii zapasowych w określonym kraju, stanie lub gminie na potrzeby przepisów, umów lub wymagań dot. bezpieczeństwa informacji. Wcześniej dzięki EBS i S3 on Outposts można było przechowywać dane w Outposts i wykonywać migawki EBS, które były przechowywane w regionie AWS powiązanym z Outposts. Teraz dzięki obsłudze lokalnych migawek EBS, można przechowywać kopię zapasową woluminów EBS lokalnie w placówkach Outposts, aby wspierać szerszy zakres zasad dotyczących miejsca przechowywania danych.

Można tworzyć EBS Local Snapshots on Outposts i zarządzać nimi za pomocą interfejsów Amazon EBS Snapshots APIs, za pośrednictwem konsoli zarządzania AWS (AWS Management Console), interfejsu wiersza polecenia AWS CLI lub zestawów AWS SDK. Można również użyć Amazon Data Life Cycle Manager (DLM), aby zdefiniować zasady, które pomogą w zautomatyzowaniu zarządzania cyklem życia snapshotów w Outposts.

Aby rozpocząć korzystanie z EBS Local Snapshots on Outposts, należy odwiedzić stronę AWS Outposts Management Console, aby zamówić usługę obejmującą żądaną pojemność pamięci S3 lub można dodać magazyn S3 do istniejącego Outposta, współpracując z zespołem AWS account team.

Amazon EBS Local Snapshots on Outposts są teraz dostępne we wszystkich regionach AWS, w których dostępne są AWS Outposts. Aby dowiedzieć się więcej na temat regionów, warto odwiedzić stronę AWS Outposts FAQs, a po więcej informacji na temat cen oraz samej usługi, warto zajrzeć na: stronę o AWS Outpostsstronę dokumentacji lub bloga AWS.

źródło:AWS

Case Studies
Referencje

Pragniemy wyróżnić Hostersów za profesjonalizm, niezawodność, szczególnie podczas realizowanych przez Telepizzę intensywnych kampanii reklamowych w internecie, kiedy to naszą witrynę odwiedzało blisko 130 000 użytkowników miesięcznie.

Dariusz Bąk
Dyrektor Marketingu
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.