Moduł równoważenia obciążenia aplikacji od teraz obsługuje Aplikację Cookie Stickiness

17 lutego 2021

Moduł równoważenia obciążenia aplikacji (Application Load Balancer) od teraz obsługuje także oparte na aplikacjach „cookie stickiness”. Ta nowa funkcja pomaga konsumentom upewnić się, że ich klienci łączą się z tym samym celem modułu równoważenia obciążenia na czas trwania sesji, wykorzystując do tego pliki cookie aplikacji.

To umożliwia klientom osiągnięcie spójnego doznania na linii klient-serwer z jeszcze większą możliwością kontroli, jak elastyczność w ustalaniu niestandardowych nazw plików cookie oraz kryteriów cookie stickiness na linii klient-cel w grupie docelowej.

Przed tym uruchomieniem ALB obsługiwał cookie stickiness opartą na czasie trwania, w celu utrzymania koligacji klienta i serwera wraz z plikami cookie generowanymi automatycznie przez ALB. Wraz z tą premierą klienci mogą decydować się na użycie niestandardowego pliku cookie aplikacji ustalonego na poziomie grupy docelowej, dzięki czemu wyegzekwują cookie stickiness pomiędzy klientem a targetami. Daje to użytkownikowi dodatkową kontrolę wokół czasu trwania, przez który stickiness jest włączona. Oprócz tego umożliwia to użytkownikom zachowanie cookie stickiness pomiędzy połączonymi ze sobą modułami równoważenia obciążenia.

Aby użyć tej funkcji na swoim ALB, wybierz cookie stickiness opartą na aplikacji jako typ stickiness odpowiedni do Twojej grupy targetowej. Po włączeniu ALB wybierze target dla pierwszego żądania oparty na wybranym algorytmie równoważenia obciążenia i użyje pliku cookie ustalonego przez target, aby upewnić się, że późniejsze żądania od klienta pozostaną „przyklejone” do tego samego zdrowego targetu. ALB korzysta z aktywnych kontroli kondycji, aby monitorować kondycję targetów oraz przywraca cookie stickiness z nowymi, zdrowymi targetami w oparciu o wybrany algorytm równoważenia obciążenia w przypadku targetów o złej kondycji.

Aplikacja Cookie Stickiness jest dostępna dla istniejących i nowych ALB bez dodatkowych opłat we wszystkich regionach AWS. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z dokumentacją ALB.

źródło: AWS

Case Studies
Referencje

Pragniemy wyróżnić Hostersów za profesjonalizm, niezawodność, szczególnie podczas realizowanych przez Telepizzę intensywnych kampanii reklamowych w internecie, kiedy to naszą witrynę odwiedzało blisko 130 000 użytkowników miesięcznie.

Dariusz Bąk
Dyrektor Marketingu
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.