Jak rozsyłać żądania odczytu do wielu replik Amazon RDS?

17 czerwca 2022

Zestawów tzw. rekordów weighted Amazon Route 53 można używać do dystrybucji żądań w replikach do odczytu.

W strefie hostowanej Route 53 utwórz indywidualne zestawy rekordów dla każdego punktu końcowego DNS skojarzonego z replikami do odczytu i nadaj im taką samą wagę. Następnie kieruj żądania do punktu końcowego zestawu rekordów.

Wykonanie

Znajdź adresy URL punktów końcowych DNS dla replik do odczytu

 1. Otwórz konsolę Amazon RDS.
 2. Wybierz Databases z okienka nawigacji, a następnie wybierz każdą replikę do odczytu.
 3. Zanotuj (lub skopiuj) adres URL punktu końcowego DNS obok punktu końcowego.

Utwórz hostowaną strefę Route 53

Uwaga: jeśli masz już strefę hostowaną, możesz pominąć ten krok

 1. Otwórz konsolę Route 53 a następnie wybierz Hosted zones z panelu nawigacyjnego.
 2. Wybierz Create Hosted Zone.

W polu Domain Name and Comment wpisz nazwę i komentarz. Aby zablokować dostęp do replik do odczytu z zasobów zewnętrznych jako Type, wybierz Private Hosted Zone dla VPC, w którym znajdują się repliki do odczytu. W przeciwnym razie pozostaw Type ustawiony jako Public.

Uwaga: Musisz być właścicielem domeny określonej w strefie hostowanej, jeśli wybierzesz opcję Public.

 1. Wybierz Create.

Utwórz zestaw rekordów

Po utworzeniu strefy hostowanej wybierz ją, wybierz opcję Create Record Set i użyj następujących atrybutów:

 • W polu Name wprowadź nazwę. Ten adres URL punktu końcowego jest używany, aby uzyskać dostęp do replik do odczytu.
 • Wybierz CNAME w polu Type.
 • Dla TTL value ustaw wartość odpowiednią do swoich potrzeb. Te ustawienia określają jak często każda replika do odczytu otrzymuje żądania.
 • W polu Value wklej punkt końcowy DNS pierwszej odczytanej repliki.
 • Jako Routing Policy wybierz Weighted.
 • W polu Weight wprowadź wartość, o ile użyjesz tej samej wartości dla zestawu rekordów każdej repliki.
 • W polu Set ID wprowadź nazwę.
 • Konfiguracja Health Check jest opcjonalna, ale jest to dobra praktyka. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Tworzenie kontroli stanu Amazon Route 53 i konfigurowanie przełączania awaryjnego DNS.

Po skonfigurowaniu zestawu rekordów wybierz opcję Create.

Powtórz te kroki, aby utworzyć zestaw rekordów dla każdej dodatkowej repliki do odczytu. Upewnij się, że zestawy rekordów mają tę samą nazwę, tę samą wartość czasu życia (TTL) i tę samą wartość „weight”. Pomaga to w równym rozłożeniu żądań.

Możesz dodać więcej replik do odczytu, aby odpowiadać na więcej połączeń lub duże wykorzystanie zasobów bez zmiany punktu końcowego aplikacji. Możesz włączyć kontrole health checks Route 53, aby mieć pewność, że Route 53 kieruje ruch z dala od niedostępnych do odczytu replik.

źródło: AWS

Case Studies
Referencje

Jesteśmy pełni uznania dla kompetencji administratorów firmy Hostersi i dotychczasowy poziom usług, świadczonych nam przez firmę Hostersi jest dla nas w pełni satysfakcjonujący.

Szymon Krupa
Dyrektor Biura Informatyki i Przetwarzania Informacji
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.