AWS Systems Manager Incident Manager identyfikuje teraz prawdopodobne pierwotne przyczyny zdarzeń

20 listopada 2023

Od dzisiaj klienci mogą identyfikować prawdopodobne pierwotne przyczyny zdarzeń w Incident Manager, możliwości, jaką oferuje AWS Systems Manager.

Kiedy alarm lub zdarzenie wyzwala incydent, Incident Manager identyfikuje teraz ostatnie wdrożenia AWS CloudFormation i AWS CodeDeploy, obejmujące zasób, którego dotyczy problem i prawdopodobnie spowodowały zdarzenie. Osoby reagujące na incydenty zobaczą szczegóły wdrożenia i bezpośrednie łącze do wdrożenia, co przyspieszy diagnozę pierwotnej przyczyny i skróci średni czas do niezbędny do rozwiązania (MTTR).

Zmiany w infrastrukturze i kodzie aplikacji należą do najczęstszych przyczyn problemów z dostępnością i wydajnością aplikacji. Ta premiera zapewnia osobom reagującym na incydenty najważniejsze informacje potrzebne do zbadania prawdopodobnych przyczyn źródłowych. Na przykład aktualizacja stosu CloudFormation, która zmniejszyła pamięć przydzieloną dla krytycznej dla firmy funkcji Lambda, może spowodować błędy wywołania, co zmusi do zaangażowania Incident Manager na wezwanie inżyniera. Teraz w zdarzeniu zostanie podświetlona aktualizacja stosu głównych przyczyn, a dyżurny inżynier będzie mógł szybko zbadać i rozwiązać problem.

Ta funkcja jest dostępna dla klientów usługi Incident Manager bez dodatkowych kosztów. Więcej informacji na temat narzędzia Incident Manager znajdziesz na stronie produktu. Aby rozpocząć korzystanie z nowej funkcji, zapoznaj się z dokumentacją. By uzyskać informacje na temat cen narzędzia Incident Manager, sprawdź stronę z cennikiem. Aby wyświetlić regiony, w których dostępny jest Incident Manager, zobacz Incident Manager endpoints and quotas.

źródło: AWS

Case Studies
Referencje

Jesteśmy ogromnie zadowoleni ze współpracy z firmą Hostersi. Ich specjaliści bardzo nam pomogli w procesie migracji oraz zaprojektowania infrastruktury hybrydowej (Amazon Web Services i on-premise). Polecamy zespół Hostersi jako rzetelnego i profesjonalnego partnera o ogromnych kompetencjach w obszarze DevOps i Cloud Computingu.

Zbigniew Ćwikliński
Director of the Customer Relationship and Technology Development Department
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.