AWS CodePipeline obsługuje teraz 1000 pipeline’ów na konto

23 marca 2021

Od niedawna AWS CodePipeline obsługuje domyślnie 1000 pipeline’ów na konto, co stanowi wzrost w stosunku do poprzedniego limitu wynoszącego 300.

Możesz poprosić o zwiększenie limitu powyżej 1000 pipeline’ów na region lub konto za pośrednictwem konsoli Support Center Console.

AWS CodePipeline to w pełni zarządzana usługa continuous delivery, która pomaga zautomatyzować uruchamianie pipeline’ów w celu zapewnienia szybkich i niezawodnych aktualizacji aplikacji i infrastruktury. CodePipeline automatyzuje fazy kompilacji, testowania i wdrażania za każdym razem, gdy następuje zmiana kodu, w oparciu o zdefiniowany model wydania.

Aby zobaczyć wszystkie regiony, w których dostępna jest usługa AWS CodePipeline, odwiedź AWS Region Table. Aby uzyskać więcej informacji na temat AWS CodePipeline, odwiedź dokumentację.

źródło: AWS