Amazon SNS obsługuje teraz dodatkowe wskaźniki użytkowania w Amazon CloudWatch

5 grudnia 2023

Usługa Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) wprowadziła dodatkowe wskaźniki użytkowania w Amazon CloudWatch dla następujących limitów usług: „Topics per Account”, „Filter Policies per Account” i „Pending Subscriptions per Account”.

W przestrzeni nazw „AWS/Usage” możesz teraz przeglądać wskaźniki „ApproximateNumberOfTopics”, „ApproximateNumberOfFilterPolicies” i „ApproximateNumberOfPendingSubscriptions”, aby monitorować wykorzystanie zasobów Amazon SNS. Co więcej, korzystając z przydziałów usług AWS, możesz także przeglądać wskaźniki wykorzystania poszczególnych przydziałów i tworzyć alarmy Amazon CloudWatch, które będą powiadamiać Cię, gdy wykorzystanie danego przydziału przekroczy konfigurowalny próg. Dzięki temu możesz dokładniej dostosować wykorzystanie Amazon SNS w oparciu o zastosowane limity.

Amazon SNS to usługa przesyłania wiadomości służąca do komunikacji między aplikacjami Application-to-Application (A2A) i Application-to-Person (A2P). Funkcjonalność A2A zapewnia wysokoprzepustową komunikację typu „many-to-many” pomiędzy systemami rozproszonymi, mikrousługami i aplikacjami bezserwerowymi sterowanymi zdarzeniami. Aplikacje te obejmują usługę Amazon Simple Queue Service, Amazon Kinesis Data Firehose, AWS Lambda i punkty końcowe HTTP/S. Funkcjonalność A2P umożliwia komunikację z klientami za pomocą mobilnych wiadomości tekstowych (SMS), mobilnych powiadomień push i powiadomień e-mail.

Nowe wskaźniki wykorzystania Amazon SNS są teraz dostępne we wszystkich regionach AWS, bez dodatkowych kosztów.

Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź:

źródło: AWS

Case Studies
Referencje

Jesteśmy ogromnie zadowoleni ze współpracy z firmą Hostersi. Ich specjaliści bardzo nam pomogli w procesie migracji oraz zaprojektowania infrastruktury hybrydowej (Amazon Web Services i on-premise). Polecamy zespół Hostersi jako rzetelnego i profesjonalnego partnera o ogromnych kompetencjach w obszarze DevOps i Cloud Computingu.

Zbigniew Ćwikliński
Director of the Customer Relationship and Technology Development Department
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.