Amazon RDS Performance Insights zapewnia ulepszoną obsługę konsoli

3 sierpnia 2023

Usługa Amazon RDS (Relational Database Service) Performance Insights zapewnia teraz udoskonaloną obsługę konsoli w celu przeglądania metryk monitorowania wydajności dla baz danych Amazon RDS.

Konsoliduje informacje z Amazon CloudWatch i Amazon RDS Performance Insights, aby zapewnić kompleksowy wgląd w stan Twojej bazy danych. Eliminuje to konieczność gromadzenia danych z wielu źródeł i przyspiesza diagnozowanie problemów związanych z wydajnością bazy danych.

To uruchomienie umożliwia znalezienie w jednym miejscu odpowiednich informacji do debugowania problemów z wydajnością bazy danych. Dzięki wstępnie skonfigurowanym pulpitom nawigacyjnym dla wszystkich silników baz danych Amazon RDS i Amazon Aurora, pokazującym najczęściej używane metryki do diagnozowania problemów z wydajnością dla danego typu silnika, możesz teraz skrócić średni czas odzyskiwania z godzin do minut. Możesz także utworzyć dostosowany pulpit nawigacyjny dla każdego silnika bazy danych, aby spełnić określone potrzeby w zakresie analizy metryk i używać go w instancjach bazy danych tego typu silnika na swoim koncie AWS.

Amazon RDS Performance Insights to funkcja dostrajania i monitorowania wydajności bazy danych RDS, która pozwala wizualnie ocenić obciążenie bazy danych i określić, kiedy i gdzie należy podjąć działania. Za pomocą jednego kliknięcia w Amazon RDS Management Console możesz dodać w pełni zarządzane rozwiązanie do monitorowania wydajności do swojej bazy danych Amazon RDS.

To nowe środowisko konsoli jest dostępne we wszystkich regionach, w których dostępny jest RDS Performance Insights, z wyjątkiem regionów AWS GovCloud (US-East) i AWS GovCloud (US-West). RDS Performance Insights jest dostępny we wszystkich regionach AWS, w których dostępny jest Amazon RDS. Aby dowiedzieć się więcej o RDS Performance Insights i obsługiwanych silnikach baz danych, zapoznaj się z Podręcznikiem użytkownika Amazon RDS.

źródło: AWS

Case Studies
Referencje

Rekomendujemy Hostersi Sp. z o. o wszystkim, którzy cenią wysoką jakość usług, profesjonalizm oraz szybki czas reakcji.

Krystian Karczyński
Założyciel i szef serwisu eTrapez
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.