Amazon EFS Intelligent-Tiering optymalizuje koszty w przypadku zmiennych wzorców dostępu

4 października 2021

Amazon Elastic File System (Amazon EFS) oferuje cztery klasy pamięci: dwie pamięci klasy Standard, Amazon EFS Standard oraz Amazon EFS Standard-Infrequent Access, a także dwie pamięci klasy One Zone, Amazon EFS One Zone i Amazon EFS One Zone-Infrequent Access (EFS One Zone-IA).

Klasy pamięci Standard przechowują dane w obrębie wielu stref dostępności (Availability Zones). Klasa pamięci One Zone przechowują dane nadmiarowo w obrębie jednej strefy dostępności (AZ), przy 47% niższej cenie w porównaniu z systemami korzystającymi z klas pamięci typu Standard, dla obciążeń, które nie wymagają odporności wielu obszarów AZ.

Klasy pamięci EFS Standard oraz EFS One Zone są zoptymalizowane pod kątem wydajności, aby zapewnić mniejsze opóźnienia. Klasy pamięci Infrequent Access (IA) są natomiast zoptymalizowane pod względem kosztów w przypadku plików, do których nie uzyskuje się dostępu na co dzień. Dzięki rozwiązaniu zarządzeniu cyklem życia, możesz przenosić pliki, do których nie uzyskano dostępu w okresie obowiązywania polityki cyklu życia (7, 14, 30, 60 lub 90 dni) do klas pamięci IA. Zmniejszy to koszt przechowywania aż do 92 procent w porównaniu z odpowiednio klasami pamięci EFS Standard i EFS One Zone.

Klienci cenią oszczędności kosztów zapewniane przez klasy pamięci IA, ale chcą również mieć pewność, że nie otrzymają nieoczekiwanych dodatkowych opłat za dostęp do danych, jeśli wzorce dostępu ulegną zmianie, a pliki przeniesione do IA, będą często używane. Odczytywanie lub zapisywanie danych w klasach pamięci IA wiąże się z opłatą za dostęp do danych za każdy dostęp.

Drugiego września 2021, Amazon uruchomił nową usługę Amazon EFS Intelligent-Tiering, która automatycznie optymalizuje koszty dla przechowywanych danych, gdy zmieniają się wzorce dostępu do danych, bez kosztów operacyjnych.

Dzięki EFS Intelligent-Tiering zarządzanie cyklem życia monitoruje wzorce dostępu do systemu plików i przenosi pliki, do których nie uzyskano dostępu w okresie obowiązywania polityki cyklu życia, z EFS Standard lub EFS One Zone do EFS Standard-IA lub EFS One Zone-IA, w zależności od tego, czy system plików używa klas pamięci EFS Standard czy EFS One Zone. W przypadku ponownego uzyskania dostępu do pliku jest on przenoszony z powrotem do klas pamięci EFS Standard lub EFS One Zone.

EFS Intelligent-Tiering optymalizuje koszty, nawet jeśli zmienią się wzorce dostępu do danych w plikach. Dzięki temu, nigdy nie trzeba się będzie martwić o nieograniczone opłaty za dostęp do danych, ponieważ opłata będzie naliczana tylko za dostęp do danych w przypadku przejścia między klasami pamięci.

Rozpoczęcie pracy z EFS Intelligent-Tiering

Aby rozpocząć korzystanie z EFS Intelligent-Tiering, należy utworzyć system plików za pomocą konsoli zarządzania AWS, włączyć lifecyle management i ustawić dwie polityki cyklu życia.

Wybierz opcję Transition into IA, aby przenieść rzadko używane pliki do klas pamięci IA. Z listy rozwijanej możesz wybrać polityki cyklu życia na 7, 14, 30, 60 lub 90 dni. Dodatkowo wybierz opcję Transition out of IA i wybierz On first access, aby przenieść pliki z powrotem do klas pamięci EFS Standard lub EFS One Zone przy dostępie.

File System Settings AWS

W przypadku istniejącego systemu plików można kliknąć przycisk Edit w systemie plików, aby włączyć lub zmienić zarządzanie cyklem życia i EFS Intelligent-Tiering.

edit file system AWS

Można również użyć akcji w interfejsie API PutLifecycleConfiguration lub polecenia put-lifecycle-configuration, określając ID systemu plików, dla którego włączane jest zarządzanie cyklem życia, oraz dwie polityki dotyczące EFS Intelligent-Tiering.

 

Bash

$ aws efs put-lifecycle-configuration \

   --file-system-id File-System-ID \

   --lifecycle-policies "[{"TransitionToIA":"AFTER_30_DAYS"},

     {"TransitionToPrimaryStorageClass":"AFTER_1_ACCESS"}]"

   --region us-west-2 \

   --profile adminuser

Otrzymasz następującą odpowiedź:

Bash

{

  "LifecyclePolicies": [

    {

        "TransitionToIA": "AFTER_30_DAYS"

    },

    {

        "TransitionToPrimaryStorageClass": "AFTER_1_ACCESS"

    }

  ]

}

Aby wyłączyć EFS Intelligent-Tiering, ustaw opcje Transition into IA oraz Transition out of IA na None. Spowoduje to wyłączenie zarządzania cyklem życia, a Twoje pliki pozostaną w klasie pamięci, w której są.

lifecycle management

Wszelkie pliki, które już rozpoczęły przenoszenie między klasami pamięci w momencie wyłączenia funkcji EFS Intelligent-Tiering, zostaną przeniesione do nowej klasy pamięci. Zasady przejścia można wyłączyć niezależnie od siebie.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Amazon EFS lifecycle management w Amazon EFS User Guide.

Dostępność

Amazon EFS Intelligent-Tiering jest dostępny we wszystkich regionach AWS, w których dostępny jest Amazon EFS.

 

źródło: AWS

Case Studies
Referencje

Pragniemy wyróżnić Hostersów za profesjonalizm, niezawodność, szczególnie podczas realizowanych przez Telepizzę intensywnych kampanii reklamowych w internecie, kiedy to naszą witrynę odwiedzało blisko 130 000 użytkowników miesięcznie.

Dariusz Bąk
Dyrektor Marketingu
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.