Amazon ECR pull through cache obsługuje teraz dodatkowe rejestry nadrzędne

17 listopada 2023

Amazon Elastic Container Registry (ECR) obejmuje teraz Docker Hub, Azure Container Registry i GitHub Container Registry jako obsługiwane rejestry nadrzędne dla funkcji przeciągania pamięci podręcznej ECR. Dzięki dzisiejszej wersji klienci mogą skonfigurować regułę zaprojektowaną w celu automatycznej synchronizacji obrazów z nowo obsługiwanych rejestrów nadrzędnych z ich prywatnymi repozytoriami ECR.

Klienci ECR mogą utworzyć regułę przeciągania pamięci podręcznej, która mapuje rejestr nadrzędny na przestrzeń nazw w ich rejestrze ECR. W przypadku rejestrów nadrzędnych wymagających uwierzytelnienia klienci mogą podać poświadczenia przechowywane w AWS Secrets Manager i używane do uwierzytelniania w rejestrze nadrzędnym. Po ustawieniu obrazy można pobierać przez ECR ze źródła nadrzędnego, a obrazy są automatycznie synchronizowane przez ECR. Ponadto klienci mogą korzystać z szablonów tworzenia repozytoriów (w wersji zapoznawczej), aby określić początkowe konfiguracje dla nowych repozytoriów tworzonych za pomocą pamięci podręcznej typu pull-through. Buforując w ECR artefakty, takie jak obrazy kontenerów z innych rejestrów, klienci mogą mieć pewność, że posiadają najnowsze obrazy z tych źródeł, jednocześnie korzystając z globalnej skali, niezawodności i bezpieczeństwa ECR.

Pull through cache rules są obsługiwane we wszystkich regionach AWS, z wyjątkiem regionów AWS GovCloud (USA) i regionów AWS w Chinach. Aby dowiedzieć się więcej na temat tworzenia reguły przeciągania pamięci podręcznej w ECR, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika.

źródło: AWS

Case Studies
Referencje

Jesteśmy ogromnie zadowoleni ze współpracy z firmą Hostersi. Ich specjaliści bardzo nam pomogli w procesie migracji oraz zaprojektowania infrastruktury hybrydowej (Amazon Web Services i on-premise). Polecamy zespół Hostersi jako rzetelnego i profesjonalnego partnera o ogromnych kompetencjach w obszarze DevOps i Cloud Computingu.

Zbigniew Ćwikliński
Director of the Customer Relationship and Technology Development Department
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.